67 mln zł na badania naukowe od FNP - ruszyły kolejne edycje 5 konkursów

dr Sebastian Glatt_laureat programu FIRST TEAM_fot.OneHD.jpg

Dr Sebastian Glatt, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Małopolskie Centrum Biotechnologii, laureat programu FIRST TEAM, konkurs 1/2016, fot. OneHD

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (FNP) uruchomiła na początku sierpnia br. pięć konkursów, w których naukowcy mogą zdobyć łącznie aż 67 mln zł na projekty badawczo-rozwojowe. Czas na składanie wniosków mija 2 października br.

 


O granty na realizację badań w Polsce ubiegać się mogą badacze z całego świata, posiadający co najmniej stopień naukowy doktora, reprezentujący wszystkie dziedziny nauki.

 


Aż 30 mln zł łącznie mogą zdobyć młodzi badacze w bieżącym konkursie w programie FIRST TEAM. Oferuje on  trzyletnie granty w wysokości ok. 2 mln zł na założenie pierwszego zespołu badawczego. Wsparcie mogą otrzymać projekty dotyczące konkurencyjnych w skali światowej prac B+R, których wyniki wniosą znaczący wkład do rozwiązania istotnych wyzwań stojących przed społeczeństwem. Granty te mogą być realizowane w jednostkach naukowych, przedsiębiorstwach albo konsorcjach naukowo-przemysłowych.


Szczegóły na stronie programu: http://www.fnp.org.pl/oferta/first-team/

 

Odpowiedzi na dodatkowe pytania udziela koordynatorka programu FIRST TEAM: dr Anna Raiter-Smiljanic, tel. 22 311 84 42.

 


Naukowcy, którzy mają doświadczenie w pracy badawczej za granicą i chcieliby prowadzić badania w Polsce, mogą skorzystać z oferty grantów „powrotowych” w programie HOMING. Każdy z nich w wysokości ok. 800 tys. zł przeznaczony jest na projekt trwający 2 lata. Podobna propozycja czeka na badaczy, którzy chcą wrócić do pracy naukowej po przerwie związanej np. z pracą w innym sektorze gospodarki lub po urlopie rodzicielskim. Mogą oni starać się o dwuletnie granty o charakterze staży podoktorskich w wysokości ok. 800 tys. zł w programie POWROTY. Na bieżące konkursy w programach HOMING i POWROTY Fundacja zamierza przeznaczyć łącznie 12 mln zł. W obu programach projekty mogą być realizowane zarówno w jednostkach naukowych, jak i przedsiębiorstwach.

 

Szczegóły na stronie programu: http://www.fnp.org.pl/oferta/homing/


Szczegóły na stronie programu: http://www.fnp.org.pl/oferta/powroty/

 

Odpowiedzi na dodatkowe pytania udzielają koordynatorki programów: HOMING - dr Monika Biłas – Henne, tel. 22 845 95 17; POWROTY -  dr Joanna Rutkowska, tel. 22 845 95 33.

 

 


Po raz kolejny Fundacja uruchamia też konkursy w programach stymulujących wykorzystanie dostępnej w Polsce aparatury naukowo-badawczej. W ramach programów TEAM-TECH Core Facility oraz TEAM-TECH Core Facility PLUS dostępne są granty dla zespołów badawczych realizujących projekty, mające na celu powstanie lub rozwój usługi z wykorzystaniem dostępnej aparatury badawczej i w przyszłości świadczenie tej usługi na rzecz odbiorców biznesowych lub innych odbiorców, w tym również jednostek naukowo-badawczych. Wysokość grantów wynosi od ok. 1,5 mln zł do ok. 3,5 mln zł na prace trwające do 36 miesięcy (lub do 18 miesięcy – w przypadku Core Facility PLUS). Projekty mogą być realizowane zarówno przez jednostki naukowe, jak i przedsiębiorstwa. W bieżącym konkursie w obu programach jest do zdobycia łącznie 25 mln zł.

 


Szczegóły na stronie programu: http://www.fnp.org.pl/oferta/team-tech-core-facility/

 


Szczegóły na stronie programu: http://www.fnp.org.pl/oferta/team-tech-core-facility-plus/

 


Odpowiedzi na dodatkowe pytania udziela koordynator programów: dr inż. Dariusz Łukaszewski, tel. 22 311 84 25.

 


Termin składania wniosków do obecnie trwających konkursów w programach FIRST TEAM, HOMING, POWROTY oraz TEAM-TECH Core Facility i Core Facility PLUS upływa 2 października 2017 r. Wszystkie programy są finansowane ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

 


Zachęcamy do zapoznania się z harmonogramem konkursów w pozostałych programach FNP realizowanych z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój: http://www.fnp.org.pl/harmonogram-konkursow-w-ramach-po-ir/  .
 

logo Inteligentny rozwój + Unia Europejska.jpg
 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT