8 studentów UZ otrzymało stypendia ministra nauki i szkolnictwa wyższego za wybitne osiągnięcia w nauce

25 stycznia 2017 r.

 

 

Dzisiaj, to jest 25 stycznia br. podczas posiedzenia Senatu UZ prorektor d/s studenckich prof. Wojciech Strzyżewski wręczył 8 studentom UZ stypendia ministra nauki i szkolnictwa wyższego, przyznane za wybitne osiągnięcia. Poniżej zamieszczamy kilka migawek z dzisiejszej uroczystości oraz szczegółowe informacje o nagrodzonych studentach. Zachęcamy do lektury.

Fot. Kazimierz Adamczewski

 

 

stypendyści siedzą.jpeg stypendyści na stojąco.jpg Grzegorz Biernacki odbiera stypendium.jpg
1. Siedzą od lewej: Grzegorz Biernacki, Mateusz Budynek, Sandra Dobosz, Ewelina Gaweł, Maciej Kwiatkowski, Joanna Ratajczak, Marcin Sikora i Patrycja Kamola. 2. Stoją od lewej: Mateusz Budynek, Ewelina Gaweł, dr hab. Piotr Kułyk, prof. UZ, dziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania, Sandra Dobosz, prof. Wojciech Strzyżewski prorektor UZ d/s studenckich, dr hab. Barbara Literska, prof. UZ, dziekan Wydziału Artystycznego, Patrycja Kamola, Grzegorz Biernacki, Maciej Kwiatkowski, Marcin Sikora, Joanna Ratajczak, dr inż. Leszek Każmierczak-Piwko, prodziekan d/s studenckich WEZ, opiekun koła Eko-Zarządzanie. 3. Grzegorz Biernacki odbiera stypendium z rąk prorektora d/s studenckich, prof. W. Strzyżewskiego. Z dyplomem czeka dr hab. Piotr Kułyk, prof. UZ, dziekan WEZ.

 

*                          *                        *

 

W drugiej dekadzie grudnia ubr. minister nauki i szkolnictwa wyższego przyznał studentom i doktorantom stypendia za wybitne osiągnięcia. Wnioskowali o nie rektorzy poszczególnych uczelni. Łącznie zgłosili 1 230 wniosków studentów i 672 wnioski doktorantów. Te dokumenty zostały ocenione przez zespół do spraw oceny wniosków o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia, w skład którego weszło 24 ekspertów reprezentujących siedem obszarów nauki i sztukę. Na podstawie indywidualnych protokołów oceny zostały sporządzone listy rankingowe wniosków uszeregowane według liczby punktów. Na ich podstawie minister nauki i szkolnictwa wyższego podjął decyzję o przyznaniu 709 stypendiów studentom i 76 stypendiów doktorantom. W roku akademickim 2016/2017 wysokość stypendium ministra wyniosła 15 000 zł – w przypadku studentów oraz 25 000 zł – w przypadku doktorantów. Stypendia są wypłacane studentom i doktorantom przez uczelnię. Wypłata następuje jednorazowo. Wśród wyróżnionych studentów 8. to studenci Uniwersytetu Zielonogórskiego. 

 

 

logo właściwe.jpg

 

 

Aż 7 z nich należy do koła naukowego Eko-Zarządzanie działającego na Wydziale Ekonomii i Zarządzania UZ. Od początku istnienia koła jego opiekunem naukowym jest prof. dr hab. inż. Magdalena Graczyk, prorektor ds. jakości kształcenia UZ. Na co dzień ze studentami koła pracuje dr inż. Leszek Każmierczak-Piwko, prodziekan ds. studenckich WEZ. Mówi: Ten sukces to skutek konsekwentnej realizacji kierunku pracy naszego koła wyznaczonego przez panią profesor Magdalenę Graczyk. Dzięki szerokim, międzynarodowym kontaktom pani profesor oraz możliwościom, które stworzyła młodym mają oni możliwość brania udziału w międzynarodowych projektach badawczych. Co roku piszą artykuły do renomowanych czasopism naukowych wraz z kolegami z zagranicznych ośrodków naukowych z Niemiec, USA, Francji, UK, Korei Południowej, Ukrainy, Hiszpanii. Rokrocznie uczestniczą także w międzynarodowych konferencjach naukowych. W ostatnich latach były to konferencje w Wiedniu, Budapeszcie, we Lwowie, Wilnie, Pradze, Ołomuńcu. W ostatnich 5. latach studenci działający w kole pani profesor M. Graczyk otrzymali łącznie 10 stypendiów ministra. Do znaczących sukcesów koła pani prorektor należy także zaliczyć Diamentowy Grant otrzymany w 2012 roku przez członkinię naszego koła (studentkę Annę Andrykiewicz – dopisek mój, et).

 

Koło Eko-Zarządzanie bardzo wspiera radny Filip Gryko, który jest znanym zielonogórskim mecenasem młodej nauki. Za tę działalność został nagrodzony w trakcie gali Laur Naukowca 2016. Bardzo pomógł studentom w zdobywaniu środków na działalność badawczą. Bez nich trudno byłoby ją w pełni zrealizować.

 

 

 

 

Oto wyróżnieni studenci z Wydziału Ekonomii i Zarządzania, członkowie koła naukowego Eko-Zarządzanie:

1. Joanna Ratajczak właściwa.jpg

Fot. Archiwum prywatne.

Joanna Ratajczak. Na co dzień studiuje zarządzanie. Jest prezesem koła naukowego Eko-Zarządzanie. Pracę naukową w kole rozpoczęła w 2014 roku. Obszar jej zainteresowań naukowych to: systemy zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwie, społeczna odpowiedzialność biznesu, innowacje ekologiczne oraz strategie sterowania produkcją. Jest autorką i współautorką czterech artykułów naukowych opublikowanych w czasopismach punktowanych indeksowanych na listach MNiSzW.  

 

 

Badania realizowane w kole prowadziła wspólnie z kolegami z zagranicznych ośrodków naukowych takich jak: Universitat Potsdam (Niemcy), Universidad de Valencia, (Hiszpania), Northumbria University -  Newcastle (Wlk. Brytania). Uczestniczyła w trzech międzynarodowych konferencji naukowych w: Budapeszcie (2014), Wilnie (2015) oraz czeskim Ołomuńcu (2016).

 

 

Wcześniej trzykrotnie została nagrodzona  stypendium JM Rektora UZ za wybitne osiągnięcia w nauce.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Sandra Dobosz.jpg

Fot. Archiwum prywatne.

Sandra Dobosz - studentka kierunku zarządzanie.  Pracę naukową w kole rozpoczęła w 2014 roku. Zajmuje się w nim następującą problematyką: czynnikami rozwoju ekologicznej produkcji rolnej w województwie lubuskim oraz eko-modernizacją polskiego sektora wytwarzania energii w kontekście realizacji celów unijnego pakietu klimatyczno-energetycznego na lata 2021-2030. Jest autorką i współautorką trzech artykułów naukowych opublikowanych w czasopismach  punktowanych indeksowanych na listach MNiSzW.

 

 

Podczas badań współpracowała z kolegami z zagranicznych ośrodków naukowych takich jak: Chung-Ang University in Seoul (Korea Południowa) oraz Uniwersytet w Poczdamie (Niemcy). W 2015  r. uczestniczyła w XII Międzynarodowej konferencji naukowej pt. ,,Systemy wspomagania w inżynierii produkcji”, 2-5 września 2015 r. Suwałki – Wilno/Troki.

 

 

Trzykrotnie nagradzana stypendium JM Rektora UZ za wybitne osiągnięcia w nauce.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Ewelina Gaweł właściwa.jpg

Fot. Archiwum prywatne.

 

Ewelina Gaweł - studentka logistyki. Od 2014 r. pracuje naukowo w kole. Interesuje się: ekologicznymi aspektami zarządzania łańcuchem dostaw w przedsiębiorstwie, systemami zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwie, społeczną odpowiedzialnością biznesu, innowacjami ekologicznymi oraz strategiami sterowania produkcją. Uczestniczka trzech międzynarodowych konferencji naukowych w: Budapeszcie (2014), Wilnie (2015) oraz czeskim Ołomuńcu (2016). Autorka  i współautorka czterech artykułów naukowych opublikowanych w czasopismach  punktowanych indeksowanych na listach MNiSzW.

 


Swoje badania w kole prowadziła wspólnie z kolegami z zagranicznych ośrodków naukowych z: Universitat Potsdam (Niemcy), Universidad de Valencia (Hiszpania), Northumbria University -  Newcastle (Wlk. Brytania), Uniwersytet w Poczdamie (Niemcy).

 

 

Wcześniej była trzykrotnie nagradzana stypendium JM Rektora UZ za wybitne osiągnięcia w nauce.

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Maciej Kwiatkowski.jpg

Fot. Archiwum prywatne.

Maciej Kwiatkowski – student logistyki. W kole naukowym działa od 2015 r. Jego zainteresowania naukowe dotyczą: ekoefektywności procesów w logistyce, finansowych instrumentów ochrony środowiska, Lean Management, zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa oraz ecolabelling produktów konsumpcyjnych. Jest autorem i współautorem trzech artykułów naukowych opublikowanych w czasopismach  punktowanych,  indeksowanych na listach MNiSzW.

 

 

Uczestniczył w dwóch międzynarodowych konferencjach naukowych - w Wilnie (2015) oraz czeskim Ołomuńcu (2016). Badania realizował wspólnie z kolegami z zagranicznych ośrodków naukowych takich jak: University of Dijon (Francja),  Azusa Pacific University (USA), Vietnamese-German University (Wietnam).

 

 

Dwukrotnie nagradzany stypendium JM Rektora UZ za wybitne osiągnięcia w nauce.

 

 

Warto dodać, że Maciej aktywnie działa w Parlamencie Studenckim UZ i pełni w nim funkcję przewodniczącego komisji d/s kół naukowych i organizacji studenckich.

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Marcin Sikora.jpg

Fot. Archiwum prywatne.

Marcin Sikora – student logistyki. Od 2015 r. jest aktywnym członkiem koła Eko-Zarządzanie. Obszar jego zainteresowań naukowych realizowanych w kole to: ekoefektywność procesów w logistyce, finansowe instrumenty ochrony środowiska, Lean Management, zrównoważony rozwój oraz ecolabelling produktów konsumpcyjnych. Autor i współautor trzech artykułów naukowych opublikowanych w czasopismach  punktowanych,  indeksowanych na listach MNiSzW.

 

Uczestnik dwóch międzynarodowych konferencji naukowych - w Wilnie (2015) oraz w czeskim Ołomuńcu (2016). Badania realizowane w kole prowadził wspólnie z kolegami z zagranicznych ośrodków naukowych takich jak: University of Dijon (Francja),  Azusa Pacific University (USA), Vietnamese-German University (Wietnam).

 

Dwukrotnie nagradzany stypendium JM Rektora UZ za wybitne osiągnięcia w nauce.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Grzegorz Biernacki.jpg

Fot. Archiwum prywatne.

Grzegorz Biernacki - student zarządzania, w kole pracuje od 2014 r. Zajmuje się w nim następującą problematyką: czynnikami rozwoju ekologicznej produkcji rolnej w województwie lubuskim oraz eko-modernizacją polskiego sektora wytwarzania energii w kontekście realizacji celów unijnego pakietu klimatyczno-energetycznego na lata 2021-2030. Jest autorem i współautorem trzech artykułów naukowych opublikowanych w czasopismach  punktowanych, indeksowanych na listach MNiSzW.

 

Swoje badania prowadził wspólnie z kolegami z zagranicznych ośrodków naukowych takich jak: Chung-Ang University in Seoul (Korea Południowa), Uniwersytet w Poczdamie (Niemcy). W 2015  r. uczestniczył w XII międzynarodowej konferencji naukowej pt. ,,Systemy wspomagania w inżynierii produkcji”, 2-5 września Suwałki – Wilno/Troki.

 

Trzykrotnie nagradzany stypendium JM Rektora UZ za wybitne osiągnięcia w nauce.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Mateusz Budynek.jpg

Fot. Archiwum prywatne.

Mateusz Budynek – student kierunku bezpieczeństwo narodowe.  W kole działa od 2013 r. Jego zainteresowania naukowe dotyczą: logistyki zwrotnej, finansowych instrumentów ochrony środowiska,  systemów zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwie, społecznej odpowiedzialności biznesu, innowacji ekologicznych oraz strategii sterowania produkcją. Jest autorem i współautorem czterech artykułów naukowych opublikowanych w czasopismach  punktowanych,  indeksowanych na listach MNiSzW.

 

Badania realizował wspólnie z kolegami z zagranicznych ośrodków naukowych takich jak: Chung-Ang University in Seoul (Korea Południowa), Uniwersytet w Poczdamie (Niemcy). Uczestnik trzech międzynarodowych konferencji naukowych w: Budapeszcie (2014), Wilnie (2015) oraz czeskim Ołomuńcu (2016).

 

 

Trzykrotnie nagradzany stypendium JM Rektora UZ za wybitne osiągnięcia w nauce.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ósmą studentką, która otrzymała stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego jest Patrycja Kamola z Wydziału Artystycznego.  Jej także należą się wielkie brawa, ponieważ ministerialne stypendium zdobyła już drugi rok z rzędu!

 

 

 

Patrycja Kamola zdjęcie (1).jpg

Fot. Marcin Pietras.

Patrycja Kamola - absolwentka wokalistyki jazzowej na kierunku jazz i muzyka estradowa Uniwersytetu Zielonogórskiego. Obecnie kontynuuje studia magisterskie na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej UZ, a także studia magisterskie wokalistyki jazzowej na Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach.  Jest laureatką wielu festiwali wokalnych, m. in.: Międzynarodowego Festiwalu Wokalnego „Faworyci lata”, Międzynarodowego Festiwalu Piosenki Jazzowej, Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Studenckiej „Pryzmat”. Była także odtwórczynią głównych ról wokalnych w musicalu „1241. Bitwa pod Legnicą” oraz gali musicalowej „Musicale, musicale…”.

 

 

Jazzowo debiutowała w 2013 roku, występując na gali rozdania statuetek „Lodołamaczy” w Auli Papieskiej we Wrocławiu. W 2014 roku dając kilkadziesiąt koncertów w Polsce, prezentowała swój autorski projekt pt. „Jazz Vocal Night”. Ukoronowaniem tego przedsięwzięcia muzycznego był koncert z Mike Russellem - amerykańskim gitarzystą, kompozytorem oraz zdobywcą statuetki Grammy. 2015 rok Patrycja Kamola rozpoczęła cyklem koncertów pt. „Blues Vocal Night”, do udziału którego zaprosiła pięciokrotnego zdobywcę tytułu „najlepszego gitarzysty bluesowego w Polsce” - Jacka J.J. Jagusia, a w ramach Festiwalu „Legnica Blues Day” wystąpiła na jednej scenie z legendarną gitarzystką Michaela Jacksona - Jennifer Batten. Jej talent podziwiano również na gali wręczenia Nagrody Lesława A. Pagi na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, a także w podczas XIV Międzynarodowego Festiwalu Jazzowego „Krokus Jazz Festiwal” z udziałem m.in. Mike Parkera czy Charlie Greena. Jej własna interpretacja wykonanego w ramach tego Festiwalu standardu jazzowego „In Walked Bud” była wielokrotnie emitowana w I Programie Polskiego Radia w audycji „Jazz nocą”. 

 

 

W 2016 rok Patrycja Kamola wkroczyła ze swoim nowym projektem muzycznym pt. „Polskie złote przeboje”, który był powrotem retro do czasów okresu XX - lecia międzywojennego. Zaśpiewała w ramach Ogólnopolskich Zaduszek Jazzowych w Oławie i Ogólnopolskiego Festiwalu Fryderyka Chopina, gdzie zaprezentowała pieśni i utwory mistrza, zaaranżowane przez nią w klimacie muzyki jazzowej. Występowała także w ramach cyklu muzycznego „Witelon Jam Session” oraz dała pokaz swoich umiejętności wokalnych w czasie koncertu noworocznego w Kamiennej Górze. Jej koncert charytatywny w Teatrze im. H. Modrzejewskiej w Legnicy został zarejestrowany i emitowany przez lokalną telewizję. Na zaproszenie organizatorów zaśpiewała także podczas Międzynarodowego Dnia Rodziny w Szprotawie oraz w czasie Obchodów Święta Konstytucji 3 Maja w Bielawie. Natomiast w sierpniu 2016 roku zaśpiewała i zaprezentowała swoje autorskie kompozycje na Międzynarodowym Festiwalu Jazzowym „Róże Jazz Festival”.  

 

 

Jako wolontariusz Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, studentka realizowała cykliczny projekt umuzykalniający dla dzieci ze środowisk wykluczonych społecznie oraz dołączyła do grona Rady Artystycznej Lubuskiego Festiwalu Piosenki „Pro Arte 2016”. Jest ona także współorganizatorem cyklicznych spotkań „Vincero z muzyką i poezją”, w ramach których odbywają się koncerty polskich artystów oraz bierze aktywny udział w projektach organizowanych przez Uniwersytet Zielonogórski we współpracy z innymi ośrodkami kultury. W swoim dorobku ma udział w sesjach nagraniowych płyt: „Czas na jazz - The Breath of young jazz”, „Młodzi artyści śpiewają”, „Wesołych Świąt” i „Oblicza jazzu”, a  w listopadzie 2016 roku wydała własną płytę pt. Patrycja Kamola „Czekając na miłość”, zawierającą jej autorskie kompozycje jazzowe. 

 

 

 

 

Wszystkim wyróżnionym studentom bardzo serdecznie gratulujemy . :)

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT