"¿Adónde vas, España? Przemiany polityczne w Hiszpanii i Ameryce Łacińskiej na przełomie XX i XXI wieku"

 

 

 

Zakład Stosunków Międzynarodowych oraz Zakład Teorii i Metodologii Badań Politologicznych Instytutu Politologii Uniwersytetu Zielonogórskiego zapraszają na II konferencję z cyklu: "¿Adónde vas, España? Przemiany polityczne w Hiszpanii i Ameryce Łacińskiej na przełomie XX i XXI wieku", która odbędzie się  25-26.04.2017 r. na Uniwersytecie Zielonogórskim.

 

 

21 kwietnia 2017 r.

 

logo espana 21-plakat.jpg

Organizowane wydarzenie stanowi kontynuację dyskusji naukowej, podjętej w 2015 roku w ramach konferencji „¿Adónde vas, España? Sytuacja polityczna w Hiszpanii na przełomie XX i XXI wieku”. Obrady te stanowiły impuls dla wielu badań oraz tekstów naukowych, przyczyniając się do wzbogacenia i popularyzowania wiedzy dotyczącej tej tematyki. Dlatego, świadomi wartości naukowej oraz możliwości konstruktywnej i interesującej dyskusji, Organizatorzy konferencji proponują zainteresowanym udział w kolejnym spotkaniu, rozszerzając jednocześnie jego obszar badawczy. 

 


Rozbudowana tematyka konferencji wiąże się nie tylko z kulturalnymi i historycznymi związkami pomiędzy omawianymi obszarami. Odnosi się także do wpływu, jaki doświadczenia polityczne państw Ameryki Łacińskiej wywarły na przemiany zachodzące we współczesnej Hiszpanii. Interesujące jest również oddziaływanie zachodzące w przeciwną stronę, obejmujące wpływ Hiszpanii na sytuację polityczną Ameryki Łacińskiej. Jednocześnie zaś, niezależnie od siebie w tych państwach zachodzą lub też zachodziły procesy przeobrażeń politycznych, wielokrotnie wpływające na standardy, jakość oraz sposób funkcjonowania polityki. Dynamika tych przemian oraz ich konsekwencje stanowią zaś podstawę dla licznych problemów badawczych, koncentrujących uwagę wielu naukowców. 

 


Kontynuując zwyczaj zapoczątkowany na pierwszych obradach Organizatorzy adresują konferencję do przedstawicieli nie tylko nauk politycznych, ale również reprezentantów innych dyscyplin naukowych: socjologii, ekonomii, antropologii czy historii. Interdyscyplinarny charakter konferencji umożliwia wieloaspektową analizę, co przyczyni się do wzbogacenia prowadzonych dyskusji i rozważań. 

 

 

Koncentracja na zjawisku przemian politycznych, ze względu na ich złożony charakter, nie wyklucza odniesienia się do różnorodnych aspektów badawczych. Dlatego zostało wyodrębnionych pięć obszarów, które w swoim założeniu mają charakter pomocniczy:

 

a) aspekty systemowe (przeobrażenia systemu politycznego oraz systemu partyjnego, status monarchii w procesie przemian, status i rola regionów, scenariusze rozwoju państw); 


b) aspekty kulturowe (rola kultury w procesie przemian, kultura wobec procesu przemian); 


c) aspekty nacjonalistyczne (przekształcenia nacjonalizmów, nacjonalizm a proces przemian, kształtowanie nacjonalizmu); 


d) aspekty kryzysowe (kryzys gospodarczy jako katalizator przemian, kryzys systemowy i sposoby jego rozwiązania, przyczyny i przebieg konfliktów wewnętrznych); 


e) aspekty międzynarodowe (obejmujące zarówno wzajemne oddziaływanie na siebie państw Ameryki Łacińskiej, jak i ich relacje z Hiszpanią). 

 

 

W skład Rady naukowej konferencji weszli: prof. Eduard Tarnawski (Universitat de València); prof. dr hab. Jan Iwanek (Uniwersytet Śląski w Katowicach); prof. dr hab. Agnieszka Kasińska-Metryka (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach); dr hab. Jarosław Macała, prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski); dr hab. Stefan Dudra, prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski); dr hab. Ryszard Michalak, prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski) i dr hab. Małgorzata Myśliwiec (Uniwersytet Śląski w Katowicach). 

 

 

Komitet organizacyjny konferencji tworzą: dr hab. Stefan Dudra, prof. UZ – kierownik naukowy;  dr Łukasz Młyńczyk – kierownik organizacyjny; mgr Wioletta Husar i mgr Weronika Górnicka – sekretarze oraz dr Piotr Pochyły i mgr Daria Podedworna – członkowie Komitetu.

 

 

"¿Adónde vas, España? Przemiany polityczne w Hiszpanii i Ameryce  Łacińskiej  na przełomie XX i XXI wieku" 

 

Zielona Góra, 25-26 kwietnia 2017 roku. Miejsce obrad: aula Biblioteki Uniwersytetu Zielonogórskiego, aleja Wojska Polskiego 71.

 

 

Program konferencji:

 

 

Dzień I – 25 kwietnia 2017 r. (wtorek):


8.30 – 13.15 – sesja panelowo-warsztatowa dla licealistów i studentów. 


11.45 – 13.15 – zamknięty panel dyskusyjny  (sala Biblioteki Uniwersytetu Zielonogórskiego): wystąpienie Głównego Radcy Ambasady Królestwa Hiszpanii w Polsce ds. Handlowych  i Gospodarczych – D. Pablo Conde Díez del Coral,  (uczestnicy: Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej, Catalonia Trade&Investment, Grupo SPRI. Agencia Vasca de Desarollo Empresarial, Extenda. Agencja Promocji Regionu Andaluzji). 


13.30 – powitanie gości, oficjalne rozpoczęcie konferencji. 


13.45 – 14.15wystąpienie Radcy Ministra Ambasady Królestwa Hiszpanii w Polsce D. Fernando Nogales Álvarez. 


14.15 – 14.30 – wystąpienie Gemma Aizpitarte (Grupo SPRI. Agencia Vasca de Desarollo Empresarial). 


14.30 – 14.45 – wystąpienie Marcina Siemdaja (Extenda. Agencja Promocji Regionu Andaluzji). 


14.45 – 15.00 – wystąpienie Michała Chabasiewicza (Catalonia Trade&Investment). 


15.00 – 15.15 –– prof. zw. dr hab. Jacek Bartyzel (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) – Karliści wobec problemów Hiszpanii, Hispanidad i Cristianidad w XXI wieku. 


15.15 – 15.30 dr Joanna Orzechowska-Wacławska (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie) - Po co Katalonii niepodległość? O ekonomicznych podstawach działań politycznych: przypadek Basków i Katalończyków. 


15.30 – 15.45dr Alfons Gregori (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) - Rozwój współczesnego ruchu niepodległościowego w Katalonii: społeczeństwo obywatelskie, a partie polityczne. 

 

 

Dzień II – 26 kwietnia 2017 r.  (środa):

 


Panel I - przewodniczy dr hab. Jarosław Macała, prof. UZ.


9.00 – 9.20 prof. Eduard Tarnawski (Universitat de Valencia) – O Pau Claris i Bohdanie Chmielnickim na okoliczność secesji katalońskiej 2017 roku. 


9.20 – 9.40prof. dr hab. Patrycja Jakóbczyk-Adamczyk (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) – Kwestia niepodległości we współczesnym baskijskim dyskursie politycznym. 


9.40 – 10.00 prof. dr hab. Arkadiusz Adamczyk (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) – Geopolitica del Mar. Między archaizmem teorii a teorią archaizmu. 


10.00 – 10.20dr hab. Małgorzata Myśliwiec (Uniwersytet Śląski) – Propozycje zmiany Konstytucji Hiszpanii w koncepcjach wybranych partii politycznych. 


10.20 – 10.35 – dyskusja. 


10.35 – 10.50  – przerwa. 

 

 

Panel II – przewodniczy prof. Eduard Tarnawski. 


10.50 – 11.05dr Małgorzata Mizerska-Wrotkowska (Uniwersytet Warszawski) - Epoka Castielli i Lópeza Bravo w polityce zagranicznej Hiszpanii: osiągnięcia, paradoksy, porażki. 


11.05 – 11.20dr Piotr Pochyły (Uniwersytet Zielonogórski) – Państwa hiszpańskojęzyczne w exposé polskich Ministrów Spraw Zagranicznych od 2004 roku. 


11.20 – 11.35 mgr Anna Kosińska (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) – Od Aznara do Rajoya – ewolucja Partii Ludowej.


11.35 – 11.50mgr Daria Podedworna (Uniwersytet Zielonogórski) – Polska prasa wobec polityki obyczajowej premiera José Luisa Rodrigueza Zapatero.


11.50 – 12.05 – dyskusja. 


12.05 – 12.20 – przerwa. 

 

 

Panel III – przewodniczy dr hab. Małgorzata Myśliwiec


12.20 – 12.35dr Maja Kozłowska (Uniwersytet Opolski) – Pomiędzy autonomią a separatyzmem – problem Katalonii. 


12.35 – 12.50mgr Maria Pobóg-Lenartowicz (Uniwersytet Opolski) - Współczesne tendencje separatystyczne w Katalonii. 


12.50 – 13.05mgr Wioletta Husar (Uniwersytet Zielonogórski) – Organizacje społeczne jako aktorzy polityczni w procesie rozwoju independentyzmu katalońskiego. 


13.05 – 13.20mgr Weronika Górnicka (Uniwersytet Zielonogórski) – Ciudadanos vs. Podemos – dwie koncepcje hiszpańskiego cambio. 


13.20 – 13.30 – dyskusja. 


13.30 – 14.15 – obiad. 

 

 

Panel IV – przewodniczy dr hab. Ryszard Michalak, prof. UZ. 


14.15 – 14.30dr Ryszard Gaj (Uniwersytet w Białymstoku) – Powrót karawel. Hiszpańsko-latynoamerykańskie inspiracje religijno – polityczne. 


14.30 – 14.45dr Anna Ratke-Majewska (Wyższa Szkoła Demokracji w Grudziądzu) – Obecność miejsc pamięci w przestrzeni publicznej jako narzędzie realizacji polityki pamięci w okresie potranzycyjnym. Chile i Hiszpania – wspólna droga? 


14.45 – 15.00 dr Radosław Sajna (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy) – Komunikowanie kwantowe a przemiany polityczne w Hiszpanii i Hispanoameryce: od neozapatystów do konfederacji iberyjskiej. 


15.00 – 15.15mgr Karolina Baraniak (Uniwersytet Wrocławski) – Chilijska polityka pamięci historycznej wobec reżimu gen. Augusto Pinocheta (1973- 1990 r.) i jego ofiar. 


15.15 – 15.30mgr Martyna Masłowska (Uniwersytet Zielonogórski) – Przemiany polityczne w Hiszpanii na tle przemian w Europie w XXI wieku. 


15.30 – 15.45 – dyskusja. 


15.45 – zakończenie konferencji.

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT