AKCJA EWALUACJA – OCEŃ BELFRA

15 lutego 2019 r.
 

Publikujemy kolejne wyniki głosowania studentów.

Link do ankiety: http://oas.uz.zgora.pl:7777/dziek_stud/WWW_ANKIETA_PRAC.login

 

grupa I -15.02.pt.jpg grupa II - 15.02. pt.jpg
grupa III - 15.02.pt.jpg grupa_WFA-15.02. pt.jpg

8 lutego 2019 r.


Publikujemy kolejne wyniki głosowania studentów.
Link do ankiety: http://oas.uz.zgora.pl:7777/dziek_stud/WWW_ANKIETA_PRAC.login

grupa I poniedzialek.jpg grupa II-08.02.2019.jpg
grupa III-8.02.2019.jpg grupa_WFA-08.02.2019.jpg

1 lutego 2019 r.

 

Dziś publikujemy pierwsze wyniki głowsowania.

Przypominamy, iż konkursie wydziałowym nagrodzony zostanie każdy wydział, który zwycięży w swojej grupie. Liczy się liczba studentów, którzy wezmą udział i wypełnią przynajmniej jedną ankietę.


Wyniki konkursu wydziałowego podawane będą do publicznej wiadomości:

 

- raz w tygodniu w terminie od dnia 1 lutego do 22 lutego 2019 r.;

- codziennie w terminie od dnia 25 do 28 lutego 2019 r.
 

Link do systemu: http://ankiety.uz.zgora.pl/pracownik

 

Grupa I.jpg Grupa II.jpg
Grupa III.jpg Grupa IV.jpg

20 stycznia 2019 r.

plakat 2018-2019 ewaluacja.jpg

Kategoria II (indywidualna) - udział biorą wszyscy studenci – osoby uprawnione do wypełnienia ankiety prowadzącego zajęcia.

 


Uczestnik, który chce wziąć udział w konkursie powinien wylosować token dostępu do systemu ankietowego, zgodnie z zasadami przyjętymi na wydziale, wypełnić dowolną liczbę ankiet oceny prowadzącego zajęcia wygenerowanych przez system ankietowy.

 

 

Należy pamiętać o zachowaniu tokenu, aby wziąć udział w losowaniu nagród rzeczowych!

 


Logowanie do zewnętrznego systemu (co gwarantuje anonimowość ankiet)  następuje przy użyciu losowo wybranego tokenu. Informacje o tokenach znajdują się  dziekanatach poszczególnych wydziałów UZ.   
 

 

Raporty z ewaluacji procesu kształcenia, zarówno oceny prowadzącego zajęcia, jak i zadowolenia z warunków studiowania opracowuje Lubuski Ośrodek Badań Społecznych. Następnie są one publikowane na stronie Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia.

 


Zachęcamy do wzięcia udziału w ankietach.

 


1   W przypadku wydziału określonego w grupie czwartej, wprowadzono dodatkowy warunek użycia ponad 40 proc. tokenów przydzielonych wydziałowi.

Uczelniana Rada ds. Jakości Kształcenia i Parlament Studencki zapraszają
do udziału w konkursie

 

AKCJA EWALUACJA – OCEŃ BELFRA

 

 

Na Uniwersytecie Zielonogórskim rozpoczyna się kolejna (XI) edycja ewaluacji. Ocena prowadzących zajęcia dokonywana jest przez studentów i doktorantów po zakończeniu zajęć. Ważne! Studencka ocena prowadzących zajęcia będzie uwzględniana przy okresowej ocenie nauczycieli akademickich. Ankieta zostanie udostępniona studentom i doktorantom od 21 stycznia 2019 r. do 28 lutego 2019 r.

 


Biorąc udział w ankiecie, jednocześnie bierzecie udział w konkursie. Możecie wygrać dla siebie jedną z trzech kart podarunkowych o wartości 500 zł lub Dzień Rektorski dla swojego wydziału!

 


Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach wydziałowej i indywidualnej.

 


Kategoria I (wydziałowa) - przeprowadzany w grupach zgodnych z liczbą studentów poszczególnych jednostek:

 

1) Wydział Artystyczny,


    Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii,


    Wydział Nauk Biologicznych,


    Wydział Zamiejscowy w Sulechowie;

 


2) Wydział Prawa i Administracji,


    Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu,


    Wydział Mechaniczny,


    Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska;

 


3) Wydział Humanistyczny,


    Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki,


    Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii,


    Wydział Ekonomii i Zarządzania;


4) Wydział Fizyki i Astronomii1 .

 

W konkursie wydziałowym nagrodzony zostanie każdy wydział, który zwycięży w swojej grupie. Liczy się liczba studentów, którzy wezmą udział i wypełnią przynajmniej jedną ankietę.

 

 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT