Biuro Karier UZ zaprasza studentów na warsztat: Realizacja badań ankietowych

 

5 stycznia 2018 r.

 

Gus 100.jpg

Biuro Karier Uniwersytetu Zielonogórskiego wraz z Urzędem Statystycznym w Zielonej Górze postawiło sobie za cel umożliwienie studentom opanowania umiejętności efektywnego korzystania z zasobów informacyjnych statystyki publicznej w pracy naukowej oraz karierze zawodowej. Dlatego też zaprasza na warsztat pt.:  Realizacja badań ankietowych.

 

Celem warsztatów jest zapoznanie   uczestników    z   przykładowymi   badaniami   społecznymi   realizowanymi   przez   Wydział   Badań   Ankietowych US Zielona Góra.

 

Warsztat podzielony jest na dwie części:

1) teoretyczną:
- podstawy prawne badań, organizacja metody badań oraz jednostki obserwacji;
- dobór próby do badań;
- realizacja  badania  w  terenie,  zapoznanie  z  kwestionariuszami  obowiązującymi  podczas  badań  społecznych.  Omówienie metod PAPI, CAPI, CAII, CATI;
- omówienie słowników pojęć, klasyfikacji obowiązujących w badaniach ankietowych.

2) praktyczną:
- prowadzący na podstawie konkretnych badań omówią cele badań, dobór jednostek badania, organizację badań,
pytania otwarte i zamknięte, strukturę kwestionariuszy badania;
- przekazanie  informacji  na  temat  opracowywania  wyników  wojewódzkich,  kontroli  zbiorów,  opracowania  tablic  wynikowych;
- omówienie zadań koordynatora, inspektora i ankietera w zakresie kontroli na poszczególnych etapach.

 

Termin:      11  stycznia 2018 r. (czwartek)
Godzina:    9.00-12.00
Miejsce:    s. 103R (Kampus B)

Zapisy na stronie: www.bk.uz.zgora.pl

 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT