Druga edycja ogólnopolskiej Olimpiady Statystycznej na UZ

20 grudnia 2017 r.

 

Olimpiada ststystyczna.png

W tym roku na Wydziale Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytetu Zielonogórskiego odbędą się zawody okręgowe drugiej edycji ogólnopolskiej Olimpiady Statystycznej, której organizatorami są Główny Urząd Statystyczny oraz Polskie Towarzystwo Statystyczne.


Olimpiada Statystyczna jest olimpiadą interdyscyplinarną o zasięgu ogólnopolskim z wiedzy z zakresu statystyki oraz umiejętności jej praktycznego stosowania w obszarze analiz procesów społeczno-gospodarczych. Głównym celem Olimpiady jest upowszechnianie wiedzy i rozwijanie umiejętności z zakresu statystyki oraz stymulowanie aktywności w zakresie kompetencji interpersonalnych młodzieży szkół ponadgimnazjalnych.


Między Komitetem Okręgowym Olimpiady w Zielonej Górze, reprezentowanym przez przewodniczącą mgr Krystynę Motyl, a Uniwersytetem Zielonogórskim, reprezentowanym przez dziekana Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii - dr hab. Longina Rybińskiego, prof. UZ, zostało podpisane porozumienie o nawiązaniu współpracy dotyczącej organizacji Olimpiady.


Pierwszy stopień Olimpiady Statystycznej (zawody szkolne) został już rozstrzygnięty, a jej zwycięzcy zmierzą się 9 stycznia 2018 r. o godz. 10:00 w zawodach okręgowych, gdzie okręg stanowi obszar jednego województwa. W naszym okręgu, zawody drugiego stopnia odbędą się w sali 207 budynku Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii (A-29), przy aktywnym udziale pracowników Wydziału: dra Jacka Bojarskiego, mgra Arkadiusza Kozioła, dr Ewy Synówki-Bejenki, dr Aliny Szeleckiej, dra hab. Zbigniewa Świtalskiego, prof. UZ oraz prof. dra hab. Romana Zmyślonego.Więcej na https://stat.gov.pl/portal-edukacyjny/olimpiada-statystyczna/

 

 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT