Europa Środkowo – Wschodnia: ideologia, historia a społeczeństwo – konferencja na UZ

20 października 2017 r.

 

W dniach 24-26 października br., na Uniwersytecie Zielonogórskim oraz w Ośrodku Wypoczynkowym w Karłowie, odbędzie się Międzynarodowa Konferencja Naukowa Europa Środkowo – Wschodnia: ideologia, historia a społeczeństwo.

 

Organizatorem konferencji jest Instytut Filozofii, Instytut Politologii, Polsko –Ukraińskie Centrum Studiów Humanistycznych, Wydział Humanistyczny oraz Instytut Filologii Polskiej.

 

Konferencja organizowana jest przy wsparciu finansowym Lubuskiego Urzędu Marszałkowskiego. 

 

 

Konferencja ma celu wymianę doświadczenia naukowego oraz prezentację stanu badań dotyczących procesów transformacji jakie dokonały się w społeczeństwach tych regionów po transformacji ustrojowej w latach 1989 -1991.
 

Szczególnym przedmiotem zainteresowania są procesy przemiany w obszarze aksjologii, życia politycznego oraz kultury symbolicznej. Kolejną płaszczyzną dyskusji jest kulturowo-ideowy kontekst związany z przejściem od gospodarki centralnej do wolnorynkowej oraz towarzyszące tym zmianom wyzwania zarówno w sferze mentalnej, obyczajowej jak i moralnej. W konferencja wezmą udział naukowcy z Narodowego Uniwersytetu Kijowskiego im. Tarasa Szewczenki, Instytutu Filozofii Akademii Nauk Ukrainy, Żytomierskiego Uniwersytetu im. Iwana Franki a także pracownicy Uniwersytetu Zielonogórskiego.

 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT