Inżynieria i Kształtowanie Środowiska – seminarium na WBAiIŚ

20 września 2018 r.

 

 

IKSsem - info 2018 v-prostokąt.jpg

 

Od wielu lat Instytut Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego był miejscem spotkań nauki i przemysłu. W tym roku mamy zaszczyt zaprosić  na seminarium Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, na którym zaprezentowane zostaną prace związane z aktualnymi problemami inżynierii i kształtowania środowiska.

W trakcie obrad odbędzie się również posiedzenie Komisji Degradacji, Ochrony i Rekultywacji Gleb PTG, której przewodniczącym jest dr hab. inż. Andrzej Greinert, prof. UZ.

 

Seminarian odbędzie się w piątek,  28 września br. na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego.

 

Tematyka seminarium:

  • Technologie oczyszczania wody i ścieków;
  • Gospodarka odpadami komunalnymi i przemysłowymi;
  • Ochrona przeciwpowodziowa;
  • Gospodarka zasobami naturalnymi w ujęciu środowiskowym;
  • Gospodarka leśna jako element kształtowania środowiska;
  • Rekultywacja terenów zdegradowanych i zdewastowanych;
  • Zrównoważone gospodarowanie energią w środowisku.

 

Koszty uczestnictwa:

  • Uczestnictwo w seminarium jest bezpłatne.
  • Wymagana jest rejestracja zgłoszenia uczestnictwa telefonicznie lub e-mail.

 

Kontakt:

Instytut Inżynierii Środowiska

ul. Prof. Z. Szafrana 15, 65-516 Zielona Góra

Tel.: (68) 328 26 37 oraz (68) 328 24 07

e-mail: J.Kostecki@iis.uz.zgora.pl

strona Instytutu: www.iis.uz.zgora.pl

 

 

 

Ramowy program:

 

9.30 -10.00     Rejestracja uczestników
 

10.00 -11.30   Sesja I
 

prof. dr hab. inż. Andrzej Jędrczak, Uniwersytet Zielonogórski

Biologiczne przetwarzanie odpadów w gospodarce o obiegu

zamkniętym.

 

mgr inż. Jacek Połomka, Zakład Zagospodarowania Odpadów Marszów

Co można skutecznie zrobić z frakcją podsitową?

 

mgr inż. Dariusz Bocheński, Przedsiębiorstwo Oczyszczania Ścieków Gubin-Guben

Ładunek zanieczyszczeń a bilans energetyczny w oczyszczalni ścieków Gubin-Guben.

 

11.30 -12.00   Przerwa kawowa
 

12.00 -13.00   Sesja II

dr hab. inż. Andrzej Greinert, prof. UZ, Uniwersytet Zielonogórski

Stan gleb na obszarze miasta Zielona Góra na tle współczesnego i historycznego użytkowania powierzchni.

 

dr hab. Katarzyna Fagiewicz, UAM Poznań

Ekologiczne i społeczne aspekty w zarządzaniu obszarami pogórniczymi. Przykład Adamowskiego Zagłębia Węgla Brunatnego.

 

dr hab. inż. Urszula Kołodziejczyk, prof. UZ, Uniwersytet Zielonogórski

Gospodarka wodą w dorzeczu Odry.

 

13.00 -14.00   Obiad
 

14.00  Posiedzenie Komisji Degradacji, Ochrony i Rekultywacji Gleb PTG

Komisja Degradacji, Ochrony i Rekultywacji Gleb PTG zajmie się problemami swojej obecnej i planowanej działalności naukowej, w tym wizją publikacji wspólnego opracowania książkowego w wydawnictwie o międzynarodowym zasięgu.

 

 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT