Katedra Sportu i Promocji Zdrowia WLiNoZ UZ wybrana spośród 85 wnioskodawców do realizacji projektu Aktywny Senior

 

 

6 listopada 2017 r.

plakat_Aktywny Senior_A3_01_DRUK.JPG

 

W sobotę, 18 listopada br., w godzinach 10.00 -16.30 w sali konferencyjno-sportowej Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji im. Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie odbędzie się konferencja naukowo szkoleniowa podsumowująca projekt Aktywny Senior realizowany w ramach programu ogłoszonego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

 

Celem projektu jest upowszechnianie i wdrażanie osiągnięć nauki, dotyczących problematyki zdrowia, aktywności fizycznej i pomyślnego starzenia się wśród słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku województwa lubuskiego.

 

Z dumą pragniemy podkreślić, że Katedra Sportu i Promocji Zdrowia Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu została wybrana spośród 85 wnioskodawców do realizacji projektu umożliwiającego członkom sześciu UTW: w Lubsku, Kargowej, Nowej Soli, Sulechowie, Szprotawie i Zielonej Górze zastosowanie nowych form aktywności w zakresie profilaktyki prozdrowotnej, aktywizując ich działalność społeczną i intelektualną bezpośrednio wpływającą na kondycję psychofizyczną. Wykonawcami projektu są pracownicy naukowo-dydaktyczni Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu oraz Wydziału Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego, a także studenci kierunku Wychowanie fizyczne kształcący się w zakresie specjalizacji: Aktywność fizyczna seniorów.

 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT