Kolejne granty NCN dla młodych naukowców z UZ.

NCN Psychologia.jpg

Stoją od lewej: Magdalena Kolańska, dr hab. Tatiana Rongińska, prof. UZ, dyrektor Instytutu Psychologii UZ i Tomasz Misiuro. Fot. Archiwum Instytutu Psychologii.

21 listopada 2017 r.


Z przyjemnością informujemy, że wśród wyróżnionych grantami badawczymi Narodowego Centrum Nauki w ramach 13. edycji konkursu PRELUDIUM znalazła się trójka młodych naukowców z Uniwersytetu Zielonogórskiego.

 

 

Magdalena Kolańska, asystent w Instytucie Psychologii na Wydziale Pedagogiki, Psychologii i Socjologii UZ otrzymała dofinansowanie w ramach panelu HS4 – „Jednostka, instytucje, rynki” w kwocie 97 106 złotych na okres 24 miesięcy na realizację projektu zatytułowanego „Rola marek w budowaniu koncepcji siebie adolescentów”.

 


Tomasz Misiuro, także asystent  w Instytucie Psychologii na Wydziale Pedagogiki, Psychologii i Socjologii UZ otrzymał dofinansowanie w ramach panelu HS6 – „Człowiek i życie społeczne”. Na realizację projektu pt. „Taksonomia psycholeksykalna i struktura cech oparta na wyczerpującej liście deskryptorów osobowych w języku polskim” przyznano 117 720 złotych na okres 24 miesięcy.

 


Oboje przygotowują projekty doktorskie pod kierunkiem dra hab. Olega Gorbaniuka, prof. UZ.
 

M.Kaczmarek.jpg

Fot. Archiwum prywatne M. Kaczmarek.

 

Monika Kaczmarek, doktorantka w Instytucie Historii na Wydziale Humanistycznym, otrzymała grant w ramach panelu HS3 – "Wiedza o przeszłości” w wysokości 75 480 zł na realizację projektu „Tekstylia na naczyniach uchwycone. Identyfikacja wytwórczości tekstylnej społeczności neolitycznych zachodniej części Niżu Polskiego w oparciu o analizy ornamentu odciskanego na ceramice funeralnej IV i III tysiąclecia przed Chr.”

 

Swoją rozprawę doktorską pisze pod kierunkiem dr. hab. Bogdana Bobowskiego, prof. UZ. Jej temat jest zbieżny z tematem przyznanego grantu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

dr Agnieszka Słowikowska.jpg

Zdjęcie zostało zrobione we wnętrzu kopuły jednego z największych teleskopów optycznych na świecie, 10. m. Gran Telescopio Canarias na La Palmie (Wyspy Kanaryjskie). Fot. Archiwum prywatne dr Agnieszki Słowikowskiej.

Ponadto w konkursie OPUS 13 panel ST9„Astronomia i badania kosmiczne” dr Agnieszka Słowikowska do niedawna z Wydziału Fizyki i Astronomii UZ otrzymała 961 091 zł na projekt zatytułowany „Badanie spolaryzowanej składowej emisji promieniowania gwiazd neutronowych izolowanych oraz w małomasywnych rentgenowskich układach podwójnych w optycznym zakresie widma elektromagnetycznego”. Głównym celem projektu jest pomiar liniowej i kołowej składowej polaryzacji promieniowania pulsarów, w szczególności pulsara w Mgławicy Krab. Badania będą prowadzone na 3 m. teleskopie w Obserwatorium Licka (Kalifornia) oraz na jednym z największych teleskopów optycznych na świecie, 8. M. teleskopie Gemini North (Hawaje, http://www.gemini.edu/). Do przeprowadzenia planowanych obserwacji  zostanie użyty jeden z najnowocześniejszych polarymetrów optycznych POLISH2. Projekt będzie realizowany we współpracy z drem Sloane Wiktorowiczem z Aerospace Corporation, twórcą polarymetru POLISH2.

 

Dr Agnieszka Słowikowska zajmuje się badaniem obiektów zwartych, w  szczególności białych karłów i gwiazd neutronowych (pulsarów) w  szerokim zakresie widma elektromagnetycznego. W szczególności bada aspekty polaryzacji promieniowania tych obiektów w zakresie optycznym, jak i radiowym. Zajmuje się również poszukiwaniem planet pozasłonecznych wokół układów podwójnych. Pracę magisterską obroniła w CA UMK pod opieką prof. Aleksandra Wolszczana, a doktorską w CAMK PAN u prof. Bronisława Rudaka. W czasie studiów doktoranckich odbyła dwa roczne staże w Max Planck Institute for Extraterrestrial Physics w Garching w Niemczech. Po doktoracie odbyła trzyletni staż podoktorski  w Foundation for Research and Technology - Hellas na Krecie. Po powrocie do Polski, pracowała jako adiunkt na Wydziale Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Zielonogórskiego. Stypendystka DAAD, FNP, Tygodnika Polityka oraz  Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Kierowała grantami: European Reintegration Grant, FNP Homing/Powroty oraz NCN Sonata.

 

Wniosek na konkurs dr A. Słowikowska składała jeszcze będąc pracownikiem naukowym UZ. Od 1 października 2017 r. jest pracownikiem CA UMK. Dlatego grant będzie przeniesiony i realizowany na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK (http://www.fizyka.umk.pl/wfaiis/) w Toruniu (http://www.umk.pl/).
 

 

 

Serdecznie gratulujemy wszystkim zdobywcom grantów.

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT