Kryminał. Okna na świat - Międzynarodowa Konferencja Naukowa na UZ

10 października 2016 r.

 

KonferencjaKryminal_afisz.jpg


W dniach 19 - 20 października na Uniwersytecie Zielonogórskim odbędzie się Międzynarodowa Konferencja Naukowa Kryminał. Okna na świat pod Honorowym Patronatem Prorektora ds. studenckich– prof. dra hab. Wojciecha Strzyżewskiego i Dziekana Wydziału Humanistycznego – dra hab. Sławomira Kufla, prof. UZ.

Organizatorami konferencji są: Zakład Literatury XIX Wieku i  Zakład Teorii Literatury i Krytyki Literackiej Instytutu Filologii Polskiej oraz Zakład Literatury i Kultury Krajów Niemieckiego Obszaru Językowego Instytutu Filologii Germańskiej.
 

Konferencja odbywać się będzie w sali wykładowej Biblioteki Uniwersytetu Zielonogórskiego przy al. Woj. Polskiego 71.

 

 

PROGRAM KONFERENCJI:
 

19 października 2016 r. (środa)
 

9.00 – Inauguracja (sala wykładowa, parter Biblioteki UZ)
 

Uroczyste otwarcie Konferencji przez Jego Magnificencję Prorektora ds. studenckich – prof. dra hab. Wojciecha Strzyżewskiego i Dziekana Wydziału Humanistycznego - dra hab. Sławomira Kufla, prof. UZ

 

9.30-10.30 - Okna współczesnego kryminału

Przewodniczący: dr hab. László Kálmán Nagy, prof. UJ
 

1. dr hab. Mariusz Kraska, prof. UG (Gdańsk), Efekt kryminału. O rzeczywistości (w) gatunku;
 

2. dr hab. Marta Ruszczyńska, prof. UZ (Zielona Góra), Kryminał, okna i świat;

 

3. dr Magdalena Jurewicz (Poznań), Językowy obraz świata w niemieckiej literaturze kryminalnej na podstawie współczesnych frazeologizmów i okazjonalizmów;

 

10.30-10.50 – dyskusja
 

10.50-11.10 – przerwa na kawę
 

11.10-12.10 - Kryminał i kontekst polityczny

Przewodniczący: dr hab. Mariusz Kraska, prof. UG
 

1. dr hab. Adam Regiewicz, prof. AJD (Częstochowa), Polityczność zbrodni? Hermeneutyczna teoria śladu w kryminałach;
 

2. dr hab. László Kálmán Nagy, prof. UJ (Kraków), Karykaturalny stereotyp zbrodni i przestępcy w węgierskiej kulturze lat realnego socjalizmu (1956-1989);

 

3. dr Monika Samsel-Chojnacka (Gdańsk), Goodbye Mao. Szwedzkie powieści kryminalne jako próba rozliczenia Pokolenia 68;
 

12.10-12.30 – dyskusja
 

12.30-12.50 – przerwa na kawę
 

12.50-13.50 - Kryminał w cieniu realnego socjalizmu

Przewodnicząca: dr hab. Marta Ruszczyńska, prof. UZ
 

1. dr Wolfgang Brylla (Zielona Góra), Powieść milicyjna – reaktywacja;
 

2. mgr Anna Kaczmar (Zielona Góra), Obraz zbrodni we współczesnych wybranych polskich reportażach kryminalnych;

 

3. mgr Elżbieta Gazdecka (Zielona Góra), Jak i dlaczego badać współczesną powieść kryminalną? Twórczość Joanny Chmielewskiej a dzisiejszy kryminał społeczny;
 

13.50-14.10 – dyskusja
 

14.20-15.20 – obiad w palmiarni „Rabarbar” (budynek główny – A-16, al. Wojska Polskiego 69)

 

15.20-16.40 - Przestrzenie współczesnego kryminału

Przewodniczący: dr hab. Adam Regiewicz, prof. AJD
 

1. dr Piotr Kallas (Gdańsk), Piękno i groza współczesnego Babilonu, czyli obraz XX-wiecznego Londynu w wybranych angielskich opowieściach kryminalnych;
 

2. lic. Marlena Berdys (Zielona Góra), Symbolika miasta labiryntu w powieściach M. Krajewskiego i Z. Miłoszowskiego;

 

3. mgr Jesica Woźniak (Zielona Góra), Przestrzeń grozy w powieści Joanny Bator Ciemno, prawie noc;

 

4. mgr Piotr Prusinowski (Zielona Góra), Wielkomiejski mikrokosmos lat 80. w filmie Żyć i umrzeć w Los Angeles Williama Friedkina;
 

16.40-17.00 – dyskusja
 

17.10 – uroczysta kolacja w palmiarni „Rabarbar”
 

18.00 – Zbrodnia w palmiarni: spotkanie autorskie z Martą Zaborowską

 

20 października 2016 (czwartek)
 

9.00-10.00 Kryminał – retro i inne światy
Przewodniczący: dr Wolfgang Brylla


 

1. dr hab. Mirosław Ryszkiewicz (Lublin), Portret wisielca. Retoryczne funkcje kryminałów retro Marcina Wrońskiego;
 

2. ks. dr Grzegorz Głąb (Lublin), Strachy na lachy? Groza w retro – kryminałach Marka Krajewskiego i Marcina Wrońskiego;
 

3. dr Małgorzata Peroń (Lublin), Literackie kreacje Tatr i Podhala w wybranych powieściach kryminalnych;
 

10.00-10.20 – dyskusja
 

10.20-10.40 – przerwa na kawę
 

 

10.40-11.40 - Cykle kryminalne i popkulturowy dyskurs

Przewodnicząca: dr Małgorzata Peroń
 

1. mgr Julia Poświatowska (Szczecin), Zbrodnia w serii – cykliczność powieści kryminalnych współczesnych polskich autorek;
 

2. mgr Magdalena Żmudziak (Lublin), Kryminalne światy Katarzyny Bondy – o powieściach kryminalnych z cyklu „Cztery żywioły Saszy Załuskiej”;

 

3. mgr Magdalena Stadnik (Szczecin), Popkulturowe reprezentacje futbolu w piłkarskich powieściach kryminalnych;
 

11.40-12.00 – dyskusja
 

12.00-12.20 – przerwa na kawę
 

12.20-13.40 - Geopoetyka, recepcja i etyka

Przewodnicząca: dr Monika Samsel-Chojnacka
 

1. dr Karolina Rapp (Zielona Góra), Przestrzenie konfliktów etnicznych w Namibii w powieści kryminalnej Kamienista ziemia (2012) Bernharda Baumanna;
 

2. mgr Kamila Gieba (Zielona Góra), Krzywe zwierciadło. Łagów Lubuski w Cichej przystani Marty Mizuro;
 

3. mgr Rafał Chojnacki (Gdańsk), Szwecja w polskiej recepcji powieści kryminalnych Henninga Mankella o komisarzu Wallenderze;
 

4. mgr Dariusz Urbańczyk (Zielona Góra), „Rzeczy na ogół nie są proste, a wina to sprawa śliska”. O problematyce winy i kary w opowiadaniach – przypowieściach F. von Schiracha;
 

13.40-14.00 – dyskusja
 

14.00-14.20 – podsumowanie konferencji: Dorota Kulczycka i Wolfgang Brylla
 

14.30 – obiad w palmiarni „Rabarbar

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT