Lilia Smoła po raz drugi w Komisji do spraw Akademickich Biur Karier przy KRASP.

Lilia Smoła wł..jpg

Archiwum prywatne L. Smoły.

17 listopada 2017 r.

 

 

Miło nam poinformować, że w wyniku przeprowadzonych wyborów Lilia Smoła kierownik Biura Karier na UZ po raz drugi została wybrana (jako przedstawiciel wojewódzki) do Komisji do spraw Akademickich Biur Karier przy Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

 


Działania podejmowane przez ABR to zbliżanie polskich uczelni do gospodarki i rynku pracy, kreowanie właściwych warunków dla nowoczesnego dialogu wyższych uczelni z gospodarką, a także do wspierania studentów w wejściu na rynek pracy, wspieranie Akademickich Biur Karier w działaniach na rzecz studentów i rynku pracy.

 


Do szczególnie istotnych zadań, które postawiła przed sobą komisja należą: dalsze wypracowywanie standardów funkcjonowania ABK w wyższych uczelniach; organizacja konferencji dla pracowników biur karier w celu stałego podnoszenia ich kompetencji; podejmowanie działań zmierzających do uwzględnienia Akademickich Biur Karier w ustawie Prawo o Szkolnictwie Wyższym lub w innym akcie prawnym (choćby w ministerialnych aktach wykonawczych); ścisła współpraca z organizacjami zajmującymi się tematyką rynku pracy, doradztwa oraz coachingu.

 

 

Serdecznie gratulujemy powtórnego wyboru.

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT