lubuski Wawrzyn Naukowy 2014 trafił do dr hab. Małgorzaty Konopnickiej z UZ

Konopnicka Malgorzata.jpg

Fot. Małgorzata Szymczak

 

 

4 marca 2015 r.

Jak wspominaliśmy, Lubuski Wawrzyn Naukowy 2014 otrzymała dr hab. Małgorzata Konopnicka za książkę  „Oficer – urzędnik – dworzanin. Kariery szlachty śląskiej w państwie pruskim (1740-1806)”. Na co dzień dr hab. M. Konopnicka jest pracownikiem naukowym w Zakładzie  Historii  Nowożytnej XVI-XVIII w. w Instytucie  Historii na Wydziale  Humanistycznym UZ. Nagrodzona publikacja to jednocześnie Jej praca habilitacyjna.
Serdecznie gratulujemy!

 

Książka  „Oficer – urzędnik – dworzanin. Kariery szlachty śląskiej w państwie pruskim (1740-1806)” jest efektem badań prowadzonych przez autorkę przez kilkanaście lat, które dotyczyły dziejów szlachty śląskiej w okresie wczesnonowożytnym, ze szczególnym uwzględnieniem ich specyfiki w okresie pruskim (1740-1806). W polskiej literaturze okres pruski na Śląsku, poza kilkoma funkcjonującymi i fundamentalnymi pracami w języku niemieckim, nie był poznany. 

 

W najnowszym lutowym numerze miesięcznika „Uniwersytet Zielonogórski” można zapoznać się ze szczegółową biografią zawodową dr hab. M. Konopnickiej. Jest ona także dostępna pod adresem: http://www.uz.zgora.pl/wydawnictwo/miesiecznik02-2015/07.pdf


Zachęcamy do lektury. 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT