Lubuskich Wawrzynów ciąg dalszy …

4 marca 2019 r.


Podczas wręczania Lubuskich Wawrzynów 2018, co miało miejsce 28 lutego br. w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Cypriana Kamila Norwida, uhonorowani zostali kolejni pracownicy naukowi Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Z satysfakcją informujemy o sukcesie Pracowni Badań nad Literaturą Regionalną działającej w Instytucie Filologii Polskiej UZ. Kierująca Pracownią dr Kamila Gieba otrzymała nominację do tegorocznego Lubuskiego Wawrzynu Naukowego za książkę „Lubuska literatura osadnicza jako narracja założycielska regionu”. Książka była finansowana z grantu otrzymanego z Narodowego Centrum Nauki (PRELUDIUM 9) i została opublikowana w prestiżowym krakowskim wydawnictwie TAiWPN „Universitas” (w serii „Nowy regionalizm w badaniach literackich”).

 

Natomiast prof. dr hab. Małgorzata Mikołajczak, założycielka Pracowni, podczas tegorocznej gali Wawrzynów została uhonorowana dyplomem za osiągnięcia naukowe, a w szczególności za projekt „Regionalizm w badaniach literackich: tradycja i nowe orientacje”, będący zespołowym międzyuczelnianym przedsięwzięciem badawczym realizowanym pod patronatem Komitetu Nauk o Literaturze PAN w ramach środków grantowych przyznanych przez  Narodowe Centrum Nauki (OPUS 5).

 


Obu Paniom serdecznie gratulujemy!


 

dr Kamila Gieba.jpg prof. M. Mikołajczyk.jpg
1. Na zdjęciu: dr Kamila Gieba, fot. Piotr Sroczek 2. Na zdjęciu: prof. dr hab. Małgorzata Mikołajczak (pierwsza z lewej), fot. Aneta Michałowska
 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT