Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Między Biotechnologią a Ochroną Środowiska – spotkanie młodych przyrodników na UZ

24.10.2014 r.

logokon.jpg

 

W dniach 6-8 listopada br., na Wydziale Nauk Biologicznych Uniwersytetu Zielonogórskiego, odbędzie się IX Międzynarodowe Sympozjum Naukowe – Między Biotechnologią a Ochroną Środowiska – interdyscyplinarne spotkanie młodych przyrodników.


Będą w nim uczestniczyć młodzi naukowcy - studenci i doktoranci kierunków przyrodniczych, zarówno z polskich jak i zagranicznych uczelni. Podczas sesji posterowych oraz wystąpień referatowych zaprezentują wyniki swoich badań, realizowanych w ramach prac dyplomowych, studiów doktoranckich lub też działalności studenckich kół naukowych.


Od początku głównym organizatorem konferencji jest Koło Naukowe Biologów Uniwersytetu Zielonogórskiego. Liczy ono ok. 20-30 członków (liczba zmienna w poszczególnych latach). Studenci, głównie z wydziału Nauk Biologicznych, mogą działać w ramach dwóch Działów: Biologii Molekularnej (sekcja: Mikrobiologii i Genetyki, Biochemii i Biologii Komórki oraz  Bioinformatyki) i Przyrodniczego (sekcja: Zoologiczna/Muzeum Przyrodnicze, Ornitologiczna, Badań Bezkręgowców, Botaniki i Antropologiczna).


W tegorocznej edycji Sympozjum weźmie udział ok. 100 prelegentów.


W trakcie sympozjum zaprezentowane zostaną wystąpienia i postery z następujących obszarów badawczych:


Biologia człowieka (anatomia i fizjologia człowieka, antropogeneza, ekologia człowieka)
Biologia molekularna (bioinformatyka, modelowanie procesów biologicznych, biochemia, biologia komórki, genetyka, mikrobiologia)
Biotechnologia (biofizyka, biotechnologia, chemia)
Botanika (botanika, fizjologia roślin)
Ekologia (architektura i ekologia krajobrazu, ekologia roślin, ekologia zwierząt)
Ochrona Przyrody (bioróżnorodność, ochrona zasobów naturalnych edukacja przyrodnicza)
Zoologia (bezkręgowce, kręgowce, anatomia i fizjologia zwierząt, filogeneza i ontogeneza zwierząt).
 

Szczegóły na stronie::

 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT