Międzynarodowa współpraca naukowa z Wydziału Prawa i Administracji UZ z Wirtschaftsuniversität w Wiedniu

 

25 października 2017 r.

campus-wu4-gr.jpg

 

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego rozwija współpracę  z Wirtschaftsuniversität w Wiedniu. W ramach odbywających się corocznie „Krakauer Forum” w dniach 5-7 października br. wykład pt. „D & O Versicherungsschutz bei drohender Zahlungsunfähigkeit“ [ochrona w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej zarządzających wobec zagrożenia niewypłacalnością] wygłosił dr Paweł Sikora z Katedra Prawa Cywilnego, Postępowania Cywilnego oraz Komparatystyki Prawa Prywatnego. Wykład dotyczył problematyki odpowiedzialności cywilnej zarządzających osobami prawnymi w sytuacji zagrożenia niewypłacalnością. Dr Sikora przybliżył zgromadzonym konstrukcję ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządzających, w tym zwłaszcza klauzule odnoszące się do niewypłacalności i upadłości funkcjonujące w niemieckim i polskim prawie spółek oraz praktyce ubezpieczeniowej.

 

Współpraca z wiedeńską uczelnią została zainicjowana przez kierownika katedry  prof. UZ Arkadiusza Wudarskiego. W ubiegłym roku na zaproszenie Katedry dr Romana Cierpial-Magnor jako visitig professor prowadziła szkołę austriackiego prawa cywilnego.

 

Kierowana przez profesora Wudarskiego Katedra prowadzi szeroką współpracę międzynarodową. W ramach tej współpracy w dniach 27-28 czerwca jej pracownicy mogli zaprezentować się podczas współorganizowanych wraz z Europa Universität Viadrina we Frankfurcie nad Odrą konferencji „Viadrinorum Ius Privatum”. Kontakty z uczelnią z Frankfurtu zaowocowały też zaproszeniem dr P. Sikory do poprowadzenia wykładów „EU motor car insurance” w ramach organizowanej na przełomie lipca i sierpnia przez ELSA Law School on European Union.

 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT