Międzynarodowe Dni Frankofonii na UZ

5 marca 2018 r.

 

Dni-Frankofonii-1.jpg

 

Zakład Filologii Romańskiej serdecznie zaprasza już po raz dwudziesty drugi na Międzynarodowe Dni Frankofonii, które odbędą się na Uniwersytecie Zielonogórskim w dniach 20-22 marca 2018 r.


W programie: trzydniowa konferencja z udziałem gości z Francji i i Polski, na temat: Człowiek i natura w świecie frankofońskim oraz różnego typu imprezy językowo-kulturowe, takie jak: spektakl teatralny w Teatrze Lubuskim, projekcja polsko-francuskiego filmu dokumentalnego Rafaela Lewandowskiego, wystawy tematyczne, konkursy dla młodzieży szkolnej, występy artystyczne uczniów i studentów, warsztaty tłumaczeniowe języka francuskiego, kawiarenka francuska, spotkanie językowo-metodyczne dla nauczycieli romanistów.  W ramach konferencji zapraszamy na wiele ciekawych wykładów w języku francuskim.

 

 

Szczegółowy program poniżej::

 

MARDI /WTOREK – 20.03.2018 – Aula J

 

12.00 – 12.15 - Ouverture solennelle de la XXII Francophonie de Zielona   Góra /Uroczyste otwarcie XXII Dni Frankofonii 

 

12.15-13.15 -  Sept merveilles de Sénégal /7 cudów Senegalu/

Ewa KALINOWSKA: Uniwersytet Warszawski

 

13.15-14.15  - Sophiowka ou le jardin poétique de Stanislas Trembecki dans la traduction française du comte de Lagarde

/Zofiówka, czyli ogród poetycki Stanisława Trembeckiego w przekładzie francuskim hrabiego Lagarde'a/.

Wiesław MALINOWSKI: UAM, UZ

 

14.20- 15.00  - PAUSE-DÉJEUNER

 

15.00 – 16.00 - L’Interculturalité dans l’œuvre de Claude Roy: L’étonnement du voyageur /Interkulturowość w dziele Claude’a Roy : Zadziwienie podróżnika/.

 Jean-Paul ROGUES, Université de Caen Basse Normandie

 

        
  

MERCREDI /ŚRODA – 21.03.2018   - Aula J

 

9.00-10.00 -  Perspective actionnelle et pédagogie de projet/: l’exemple de Cosmopolite /Perspektywa działaniowa i pedagogika projektu na przykładzie podręcznika „ Cosmopolite”/. 

Nathalie HIRSCHSPRUNG,  Ambassade de France, Institut Français

 

10.10 –11.05- « Les vertus de la rhétorique » /Zalety retoryki/

Jean-Paul ROGUES, Université de Caen Basse Normandie
 

 
11.10 – 11.40  - ENTRACTE ARTISTIQUE // ANTRAKT ARTYSTYCZNY
Présentation des élèves du Groupe Educatif n º1 de Chynów /Występ uczniów Zespołu Edukacyjnego nr 1 z Chynowa/, Hol Collegium Neophilologicum

 

 

11.40 – 12.30 - Terre Neuve – une île rude au large des côtes canadiennes / Nowa Fundlandia - sroga wyspa u wybrzeży Kanady

Aleksandra CHRUPAŁA, Uniwersytet Śląski

 

12.35 – 13.30 - L'Humour et la psychologie du mot d'esprit/ Humor i psychologia :mot d’esprit/.

Gisèle VALENCY, Université de Caen Basse Normandie

 

13.30– 14.15 - PAUSE-DÉJEUNER

 

14.15 – 15.15 - Atelier de traduction: éléments culturels dans la traduction / Warsztaty tłumaczeniowe: elementy kulturowe
 w przekładzie.

Paulina BOROWCZYK - UAM, Liliana KOZAR - UZ

 

20.30 - Soirée de la chanson française /Wieczór piosenki francuskiej - Klub WYSPA /Klub Wyspa.

 

 

JEUDI / CZWARTEK – 22.03.2017    Aula J

 

12.10 – 13.00  - Concours communicatif pour les collégiens:  Prendre contact en français » /Konkurs dla gimnazjalistów/

 

13.00 -13.40 -  Spectacle des étudiants de la II-ième année de la philologie française :”La petite O.N.U.”  Spektakl studentów II roku fil. francuskiej : « Małe ONZ »,   hol Collegium Neophilologicum

 

13.40 – 14.50 - Concours pour les lycéens sur la France et les pays francophones  /Konkurs Wiedzy o Francji i francuskojęzycznych krajach Europy dla szkół ponadgimnazjalnych/

 

15.00 -18.00 - Atelier PROF-EUROPE// Warsztaty językowo-metodyczne PROF EUROPE dla nauczycieli  romanistów:

 

1. "Développer les quatre compétences – vers l’équilibre ou vers la dominance? Quelques indications comment travailler avec les outils complémentaires”

Monika OTULAK – KOMENDA - CLE International et NOWELA

2. "DELF 100% réussite" et les nouveautés des éditions Didier FLE" Pascale BALI - DIDIER FLE et  NOWELA 

 

 

AUTRES MANIFESTATIONS / IMPREZY TOWARZYSZĄCE

 

 

Spectacle théâtral //spektakl teatralny:  La petite fille aux allumettes” / « Dziewczynka z zapałkami »/

 20.03.2018, 10.00 -11.00, Teatr Lubuski

 

"À une certaine distance de l'orchestre" – projection du film documentaire de Rafael Lewandowski
22.03.2018, 9.30-11.30, la grande salle de la Bibilothèque de l’Université de Zielona Góra

Café français : Kawiarenka francuska :
20 – 21. 03.2017,  Hol Coll.Neo

 

Exposition d’art plastique : L’Homme et la nature dans le monde francophone
École des Beaux-Arts de Zielona Góra

/Człowiek i natura w świecie frankofońskim/  Zespół Szkół Plastycznych w Zielonej Górze
20-03. -25.03.2018  Hol Coll.Neo

 

Exposition thématique: Le voyage à travers le les pays francophone s; Wystawa : Podróż przez kraje frankofońskie (B.Wrześniak) 

20-27.03.2018, Budynek  Główny UZ, Kampus B.

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT