MOST - rekrutacja

11 kwietnia 2017 r.

 

most_logo_br (2).png

 

W sobotę, 15 kwietnia br. rozpocznie się rekrutacja na semestr zimowy i cały rok akademicki 2017/2018 do Programu mobilności studentów MOST. Zapraszamy wszystkich studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego do skorzystania z oferty. Rekrutacja zostanie zakończona z dniem 15 maja.

 
Szczegóły:: http://www.dk.uz.zgora.pl/most_mostech.php
 

Tak jak w każdym poprzednim roku, przygotowana została szeroka oferta kierunków i uczelni dla studentów I i II stopnia, a także studiów inżynierskich oraz doktorantów. Oprócz dwudziestu uniwersytetów fundacyjnych w Programie są również uczelnie stowarzyszone, tj.: Akademia Górniczo-Hutnicza, Akademia Sztuki Wojennej, Akademia Sztuki w Szczecinie, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, Instytut Matematyczny PAN w Warszawie, Politechnika Gdańska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Wojskowa Akademia Techniczna.


Łącznie w Programie zrzeszonych jest już 29 uczelni wyższych, a w ofercie znajduje się ponad 400 kierunków i specjalności na studiach licencjackich.

 

 

 

 

 

MOST daje możliwość:

- realizacji programu studiów na uczelni innej niż macierzysta;

- wyboru dodatkowych, związanych z zainteresowaniem Studentki/Studenta, zajęć dydaktycznych;

- nawiązania kontaktu ze specjalistami w danej dziedzinie, pracującymi na uczelni innej niż macierzysta;

- korzystania z księgozbioru innej uczelni, wykonywania kwerend bibliotecznych poza ośrodkiem macierzystym;

- prowadzenia badań do pracy seminaryjnej, magisterskiej, czy dysertacji doktorskiej w środowisku powiązanym z przedmiotem analiz;

- nawiązania kontaktów ze środowiskiem naukowym innego wydziału, instytutu, katedry;

- wykazania się, także przed przyszłym pracodawcą, umiejętnością adaptacji do nowych warunków, mobilnością.


 

Uczestniczką/Uczestnikiem Programu może zostać:

- studentka/student po ukończeniu drugiego semestru jednolitych studiów magisterskich;

- studentka/student po ukończeniu drugiego semestru studiów I stopnia

- studentka/student po ukończeniu pierwszego semestru na studiach II stopnia.Od tej rekrutacji Program MOST na UZ prowadzić będzie Uniwersytecka Komisja Kształcenia, która zastąpiła Uniwersytecką Komisję Akredytacyjną.

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT