Nagroda Elsevier Research Impact Leaders Award 2018 dla UZ

5 grudnia 2018 r.

 

Elselvier2018 fot. Krzysztof Wojciewski Perspektywy.jpg

fot. Krzysztof Wojciewski (Perspektywy)

Miło mi poinformować, że Uniwersytet Zielonogórski nominowany do Nagrody ELSEVIER Research Impact Leaders 2018 w dwóch kategoriach, został zwycięzcą w kategorii Engineering and Technology (obszar nauk inżynieryjnych i technicznych), w której otrzymał nominację wspólnie z politechniką Gdańską i Politechniką Łódzką. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród ELSEVIER Research Impact Leaders 2018 nastąpiło podczas uroczystej Gali w ramach konferencji Polskie uczelnie w światowej perspektywie - Rankingi a strategiczne zarządzanie szkołą wyższą, która odbyła się 3 grudnia br.  w Warszawie. Statuetkę odebrał rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego prof. dr hab. inż. Tadeusz Kuczyński.

 

Uniwersytet Zielonogórski otrzymał nagrodę za publikacje i cytowania z zakresu inżynierii materiałowej. W uzasadnieniu napisano: w kategorii Engineering and Technology konkurencja była naprawdę duża. Małe różnice we wskaźnikach dowodziły, że poziom jest bardzo wyrównany nie tylko wśród nominowanych, ale generalnie, wśród wszystkich uczelni w kraju. Publikacje zwycięzcy były cytowane na poziomie 117% średniej światowej i o 20% wzrosła liczba autorów publikujących w dziedzinie Engineering and Technology. Tu prym wiodły publikacje napisane przy współpracy innych ośrodków w kraju, które były cytowane o 50% wyżej niż te stworzone z partnerami zagranicznymi.


Rok temu Uniwersytet Zielonogórski zwyciężył w kategorii Natural Sciences (nauki przyrodnicze), w której to w tym roku również był nominowany. W tym przypadku ulegliśmy Uniwersytetowi Warszawskiemu.

 

Intencją Nagrody Elsevier jest wskazanie i wyróżnienie uczelni, których najnowsze (pochodzące z lat 2015-2017) prace naukowe mają największy wpływ na postrzegalność (visibility) polskiej nauki na świecie. Nagroda promuje wysoką jakość badań naukowych i ich umiędzynarodowienie.

Kapituła Nagrody bierze pod uwagę wzrost liczby publikacji w najbardziej prestiżowych czasopismach naukowych, publikacje z udziałem zagranicznych współautorów oraz wskaźnik cytowań w danej dyscyplinie.

ELSEVIER Research Impact Leaders Award, przyznana po raz pierwszy w roku 2016, jest częścią światowej inicjatywy Elsevier, mającej na celu wspieranie badań oraz rozwoju nauki. Nagroda jest wyrazem uznania dla wybitnych instytucji badawczych.

 

 

Nagroda Research Impact Leaders po raz pierwszy została przyznana w roku 2016 i jest częścią światowej inicjatywy wydawnictwa Elsevier, mającej na celu wspomaganie badań oraz rozwoju nauki w wielu dyscyplinach. Nagroda ma promować wysoką jakość badań naukowych oraz potrzebę zwiększania poziomu ich umiędzynarodowienia.

 

Nagrody przyznawane są w sześciu szerokich dziedzinach nauki (według klasyfikacji OECD):
 

  • Life Sciences/Agricultural Sciences - Nauki o życiu / Nauki rolnicze
  • Engineering and Technology - Nauki inżynieryjne i techniczne
  • Humanities - Nauki humanistyczne
  • Medical Sciences - Nauki medyczne
  • Natural Sciences - Nauki przyrodnicze
  • Social Sciences - Nauki społeczne

 

 

 

_DSC7575-00b.jpg _DSC7575-02.jpg
fot. L. Andrzejewska
 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT