Niemcy po wyborach: bilans zysków i strat - międzynarodowa konferencja naukowa na UZ

14 listopada 2017 r.

 

politologia.jpg

 

Instytut Politologii Uniwersytetu Zielonogórskiego jest organizatorem międzynarodowej konferencji naukowej pod hasłem Niemcy po wyborach. Bilans zysków i strat, która odbędzie się w dniach 16 – 17 listopada.
 

 

 

Program konferencji

Czwartek 16 XI, aula C

 

14.00-14.30 Przywitanie uczestników

Dziekan WH UZ dr hab. Sławomir Kufel, prof. UZ

Dyrektor IP UZ dr hab. Jarosław Macała, prof. UZ

Przedstawiciele sekcji partie i systemy partyjne dr hab. Michał Strzelecki, prof. UMK, dr Maria Wincławska (UMK)

Członek Zarządu Województwa Lubuskiego Tadeusz Jędrzejczak

 

14.30-16.00 Panel otwarty: Scenariusze polityki niemieckiej po wyborach.

Uczestnicy:

Prof. zw. dr hab. Bogdan Koszel (UAM)

Dr hab. Paweł Zimniak, prof. UZ

Martin Gorholt

Moderator:

Dr Aleksandra Kruk (UZ)

 

16.00-16.15 przerwa kawowa

 

16.15-17.45  II Wpływ wyborów na zmiany polityki RFN (sala 108)

Prof. zw. dr hab. Wiesław Hładkiewicz (UZ), Angela Merkel-meandry dokonań
Prof. zw. dr hab. Bogdan Koszel (UZ), Bilans polityki europejskiej Niemiec pod rządami Angeli Merkel (2015-2017)
Dr hab. Andrzej Michalak (UWM), Ewolucja ideowa CDU na przełomie XX i XXI wieku

 

 

16.15-17.45 Obrady sekcji Partie i systemy partyjne (aula C)

Dr Dominik Szczepański  (UR), Rola partii politycznych w procesie tworzenia Konstytucji RP
Dr hab. Łukasz Tomczak, prof. US (US), Problemy członkostwa w polskich partiach politycznych
Dr hab. Anna Pacześniak (UWr),        Członkowie polskich partii politycznych w percepcji elit partyjnych
Dr Maria Wincławska  (UMK), Dlaczego ludzie zapisują się do partii i co w nich robią? Członkowie wybranych polskich partii politycznych

 

17.45-18.00 przerwa kawowa

18.00-19.00  Prof. dr hab. Czesław Osękowski (UZ)

 

Sąsiedztwo i transgraniczne stosunki polsko-niemieckie w XX i XXI wieku

 19.00 Przejazd autokarem do hotelu i uroczysta kolacja
 


Piątek  17 XI

 

9.00-10.30 Rola partii politycznych w wyborach do Bundestagu (sala 108)

•          Dr Agnieszka Bielawska (UAM), Program wyborczy niemieckiej chadecji a wyniki wyborów do Bundestagu w 2017 roku

•          Dr Piotr Kubiak (IZ), Wybory do Bundestagu XIX kadencji a przeobrażenia niemieckiego systemu partyjnego po 1990 r.

•          Dr Marcin Tujdowski (IZ), Alternatywa dla Niemiec (AfD)  fenomen niemieckiej sceny politycznej

 

 

9.00-10.30  Obrady sekcji Partie i systemy partyjne (aula C)

 

Dr Błażej Choroś (UO), Zaufanie do liderów i instytucji partyjnych. Wokół sporu o personalizację                
Dr Maciej Hartliński  (UWM), Demokracja bezpośrednia jako narzędzie partii politycznych w Polsce
Dr Wojciech Rafałowski (UW), Uczciwi, kompetentni, zjednoczeni. Kiedy partie stawiają na kreowanie wizerunku kosztem prezentacji programu
Dr Ewa Skrabacz (UO), Skuteczność kontroli systemu finansowania partii politycznych w Polsce

 

10.30-10.45 I przerwa kawowa

10.45-12.15  Rola kobiet w wyborach do Bundestagu (sala 108)

 

Dr Agnieszka Opalińska (UZ), Joachim Gauck-strażnik wolności
Dr Joanna Trajman (UWr), Kwestie kobiece w programach wyborczych głównych partii w wyborach do Bundestagu w 2017
Mgr Marlena Piotrowska  (UWr), Ścieżki kariery prowadzące kobiety do przywództwa politycznego na przykładzie CDU/CSU w Niemczech (1990-2017)

 

10.45-12.15 Obrady sekcji partie i systemy partyjne (aula C)
 

Dr hab. Jacek Wojnicki, prof. UW (UW), Nowe ugrupowania polityczne na scenie politycznej Słowenii
Dr hab. Marcin Czyżniewski, prof. UMK (UMK), Bezideowość i pseudoideowość partii politycznych jako efekt przemian społecznych w Republice Czeskiej
Dr Justyna Miecznikowska  (UW)       Zmiany na austriackiej scenie politycznej - odnowione oblicze Austriackiej Partii Ludowej - fenomen Sebastiana Kurza

 

 

12.15 -12.30 II przerwa kawowa

12.30-14.00 III  Polityki sektorowe w wyborach do Bundestagu (sala 108)

 

•          Dr hab. Beata Molo (KA im. AFM), Polityka energetyczna w programach wyborczych partii politycznych w 2017 r. - kontynuacja czy zmiana?

•          Dr Helena Wyligała (DSW), Ocena działań rządu A. Merkel w zakresie międzynarodowej ochrony środowiska w latach 2013-2017

•          Mgr inż. Bernard Gaida, Sytuacja Mniejszości Niemieckiej w 25 lat po podpisaniu „Traktatu między Rzeczypospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy”

•          Mgr Jakub Wieszczak (UWr), Wizerunek niemieckich partii politycznych w oczach mniejszości niemieckiej w Polsce. Analiza na przykładzie powiatu opolskiego

 

12.30-14.00 Obrady sekcji partie i systemy partyjne (aula C)
 

Dr Katarzyna Zawadzka (US), Partie polityczne wobec walki o prawa kobiet w Polsce
Dr Tomasz Koziełło (UR), Polityka III Rzeczypospolitej jako przejaw antypolskiej działalności elit politycznych w myśli politycznej Ligi Polskich Rodzin
Dr hab. Michał Strzelecki, prof. UMK, Orientacja prospektywna w refleksji i działaniach polskich partii politycznych XXI wieku                 

 

14.00-15.00 obiad

15.00 Podsumowanie konferencji (aula C)

 

 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT