Odznaczenia na UZ

IMG_7078.JPG

Prof. T. Kuczyński - JM Rektor i Katarzyna Osos - Wojewoda Lubuski. Fot. Małgorzata Ratajczak - Gulba

24 marca 2015 r. 

 

Dzisiaj w auli rektoratu Uniwersytetu Zielonogórskiego odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych i resortowych zasłużonym pracownikom uczelni. W spotkaniu uczestniczyli - Katarzyna Osos - Wojewoda Lubuski, prof. dr hab. inż. Tadeusz Kuczyński - JM Rektor UZ oraz prof. dr hab. Wojciech Strzyżewski - prorektor d/s studenckich UZ. 

 

Przyznany przez Prezydenta RP Srebrny Krzyż Zasługi odebrała dr hab. Marzenna Magda-Adamowicz, prof. UZ.

 

Po czym nastąpiło wręczenie medali za długoletnią służbę. Medal Za Długoletnią Służbę został ustanowiony ustawą z dnia 8 stycznia 1938 roku. Dzielił się na trzy stopnie: złoty, srebrny i brązowy. Medal nadawali właściwi ministrowie lub inne naczelne organy władzy państwowej. Odznaczenie zostało odnowione w 2007 roku. „Medal za Długoletnią Służbę” przyznaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej jako nagrodę za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa”. 

 

Medal Złoty za Długoletnią Służbę otrzymali:  Elżbieta Armata; mgr inż. Włodzimiesz Dyszak; dr hab. Grażyna Gajewska, prof. UZ; dr Marek Gąsiorek; mgr Mirosław  Grycuk; mgr Marek Kamiński; Jolanta Kuźmińska; Elżbieta Lisowska; dr inż. Krzysztof Łasiński; dr hab. Grażyna Miłkowska, prof. UZ; dr Helena Ochonczenko;  Bożena Płoszaj-Kobyłecka; Jadwiga Wojtkowska.

 

 

Medal Srebrny za Długoletnią Służbę odebrali: mgr Aleksandra Fudali-Matusewicz; mgr Małgorzata Kołodziejek; dr hab. Jolanta Konstańczuk-Sipowicz, prof. UZ; mgr Urszula Maciejewska; dr  Łucja Nowak; mgr Jacek Sajnóg.

 

 

Medal Brązowy za Długoletnią Służbę wręczono: dr inż. Anetcie Barskiej; dr inż. Marzenie Jasiewicz; dr inż. Sylwii Myszograj; mgr Agnieszce Rożewskiej; mgr Weronice Wojciechowskiej.

 

 

Medal Komisji Edukacji Narodowej ustanowiony ustawą z dnia 27 kwietnia 1956 r., jest nadawany przez Ministra Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania, w szczególności w zakresie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, twórczości dla dzieci i młodzieży oraz kształcenia i doskonalenia nauczycieli. Przyznawany jest między innymi nauczycielom akademickim legitymującym się wybitnym dorobkiem w zakresie oświaty i wychowania.

 

Dzisiaj na UZ odebrali go: dr Dorota Bazuń; dr hab. Leszek Belzyt, prof.UZ; dr hab. Maciej Ogarek, prof. UZ; dr Grażyna Biczysko; dr Rafał Ciesielski; dr Maciej Dzikuć; dr  inż. Marzena Góralczyk; dr Ewa Janion; mgr Anna Kubrak; dr hab. inż. Piotr Kułyk; dr hab. Mariusz Kwiatkowski, prof. UZ; dr Krzysztof Lisowski; dr hab. Barbara Literska, prof. UZ; dr  Zenon Polus – odznaczony pośmiertnie (medal odebrała małżonka dr hab. Magdalena Gryska, prof. UZ); dr Aneta Rudzińska-Rogoża; dr Ewa Skorupka; dr Jan Szajkowski; dr Lidia Wawryk; dr Joanna Wyrwa; dr inż. Joanna Zarębska.

 

Gratulując odznaczonym Katarzyna Osos Wojewoda Lubuski powiedziała: To dla mnie zaszczyt, że w imieniu Prezydenta RP mogę Państwu wręczyć te odznaczenia, które podkreślają Wasze zasługi na polu współpracy z młodzieżą. Wiele lat temu podjęliście Państwo decyzję o pracy z młodzieżą na uczelni.  Medale z jednej strony są wyrazem wdzięczności i nobilitacją dla Państwa dotychczasowych działań, ale również mają służyć mobilizacji do dalszej wytężonej pracy na UZ na rzecz młodych ludzi i rozwoju środowiska akademickiego.Także dzięki Wam Uniwersytet stale się rozwija, a silny ośrodek akademicki to silny region. Na tym zależy nam wszystkim.

 

Życzenia złożył także prof. dr hab. inż. Tadeusz Kuczyński - JM Rektor UZ mówiąc m. in.: te medale są wyróżnieniem za Państwa pracę. Dzięki Wam uczelnia ma się coraz lepiej.

 

 

odznaczenia komplet.jpg

Na zakończenie uroczystości wszyscy odznaczeni stanęli do wspólnej fotografii. Fot. Kazimierz Adamczewski

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT