Perspektywy badawcze w pedagogice dziecka - II seminarium metodologiczne na UZ

17 marca 2015 r.

 

II  Seminarium metodologiczne

Perspektywy badawcze w pedagogice dziecka

15 kwietnia 2015 r.


 

Katedra Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej oraz Studia Podyplomowe Terapii Pedagogicznej i Pedagogiki Zdolności Uniwersytetu Zielonogórskiego uprzejmie zaprasza pracowników nauki i doktorantów do wzięcia udziału w seminarium metodologicznym, które odbędzie się 15 kwietnia  2015 r., w auli C przy al. Wojska Polskiego 69 w Zielonej Górze.


Celem seminarium jest dyskusja nad wieloparadygmatycznością w pedagogice dziecka. Stwarzamy okazję do dyskusji, debaty i wymiany poglądów między wszystkimi uczestnikami spotkania: doktorantami, opiekunami naukowymi, wykładowcami. Problemy metodologiczne w pedagogice dziecka chcemy potraktować bardzo szeroko: pokazując ich kontekst społeczno-kulturowy, ideologiczny, teoretyczne zakorzenienia oraz możliwości zastosowania. Tegoroczne seminarium poświęcone jest badaniom w działaniu. Głównym prelegentem jest autorytet polskiej pedagogiki w tym zakresie prof. zw. dr hab. Krystyna Chałas (KUL), prowadząca przez wiele lat badania w działaniu. Również na podstawie swoich badawczych i praktycznych doświadczeń wystąpią: dr Magdalena Cuprjak (UMK), dr Małgorzata Kaliszewska (UJK), dr Iwona  Paszenda (UWr.), które są jednocześnie autorkami monografii, prezentując przebieg badań w działaniu wraz z interpretacją ich wyników. Podczas spotkania będzie więc możliwość prezentacji własnych projektów, pytań i wątpliwości, jak i przedstawienia przykładów konkretnych badań, ich opisów oraz interpretacji w wybranej orientacji metodologicznej.


Pedagogika jest zarówno nauką społeczną, w której stosuje się badania empiryczne ilościowe (na wzór nauk przyrodniczych), jak i nauką humanistyczną (charakterystyczne w badaniach jakościowych). O zasadności tego obustronnego podejścia metodologicznego decyduje przyjęte przez pedagogikę dążenie do pełnego opisu człowieka/dziecka (czyli jego możliwości, myślenia, mowy, działania, dojrzewania itp.) w integracji z jego środowiskiem oraz potrzeba poznawania wychowanków (przyczyn i kontekstów ich rozwoju) zarówno, jako istot biologicznych, społeczno-kulturowych, jak i indywidualności osobowych. Mówimy więc o holistycznym (kompleksowym, całościowym, systemowym) badaniu/traktowaniu dziecka i jego środowiska, które pozwala na jego opis strukturalny i funkcjonalny.


Badania empiryczne ilościowe, dają podstawy do odkrywania prawidłowości charakterystycznych dla obranej populacji, deterministycznych i korelacyjnych, czyli są „opisem” i jednocześnie „wyjaśnieniem” zjawisk powtarzalnych, charakterystycznych. Zaś celami badań jakościowych jest odkrywanie swoistości studiowanych zjawisk pedagogicznych, związanych z empatią, równością z osobami badanymi, z dialogiem humanistycznym, symetrią pełnionych ról w dialogu - one prowadzą do  „rozumienia”  i „interpretowania” pojedynczych niepowtarzalnych zjawiska występujących w pedagogice dziecka. Dzięki takowemu systemowemu podejściu można stosować wiele metod badawczych, celem pozyskania jak najwiarygodniejszych informacji o badanym zjawisku.


Adresatami seminarium są przedstawiciele środowisk akademickich, tj.: badacze, teoretycy, doktoranci i magistranci.


Miejsce konferencji:

Katedra Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej

Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu

Uniwersytet Zielonogórski

Al. Wojska Polskiego 69, aula C

65-001 Zielona Góra


Komitet Naukowy:

Przewodnicząca - prof. UZ, dr hab. Marzenna  MAGDA-ADAMOWICZ,
prof. zw. dr hab. Krystyna Chałas
prof. zw. dr hab. Stanisław  Palka
prof. UZ, dr hab. Marek Furmanek

prof. UAM,  dr hab. Jan Grzesiak

prof. zw dr hab. Maria Jakowicka

prof. UZ, dr hab. Ewa Narkiewicz-Niedbalec

prof. UZ, dr hab. Agnieszka Nowak-Łojewska

prof. UKW, dr hab. Krystyna Żuchelkowska

dr hab. Lidia Kataryńczuk-Mania


Komitet  Organizacyjny:

prof. UZ dr hab. M.  Magda-Adamowicz, dr I. Kopaczyńska, dr A. Olczak, dr M. Nyczaj-Drąg, lic. K. Żernik, lic. P. Michalska, lic. E. Pyrzyńsk

 

 

II Seminarium Metodologiczne Perspektywy badawcze w pedagogice dziecka

15.04.2015 r. (1-dniowe):

w godz. 10.00-15.00, aula C

 

 

Program seminarium:

10.00  -  Przywitanie gości i uczestników

Dziekan Wydziału Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu dr hab. prof. UZ Marek Furmanek,

Kierownik Katedry Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej prof. UZ dr hab. Marzenna Magda-Adamowicz


10.10 – 15.00  - Wystąpienia zaproszonych gości: 
- prof. zw. dr hab. Krystyna Chałas (KUL)  - Integracyjne wymiary badań w działaniu.
Szanse, trudności i bariery realizacji procesu badawczego.

- dr Magdalena Cuprjak (UMK) - Schemat etnograficzny w perspektywie badań w działaniu

 

Przerwa na kawę  

 

- dr Małgorzata  Kaliszewska (UJK) - Demokratyzacja życia szkolnego jako ważny aspekt planowanych badań w działaniu.

- dr Iwona  Paszenda (UWr.) - Badacz wobec kultury. O "podróżowaniu" między rozumiejącym poznawaniem a konstruktywnym zmienianiem świata społecznego.

 

Dyskusja


15.00 - Obiad dla zaproszonych gości

 

Ustalenia  organizacyjne:

1. Planowany czas seminarium go od godz. 10.00  do godz. 15.00.

2. Zainteresowani wypełniają kartę zgłoszenia i przesyłają ją na adres  e-mailowy pedagogikadziecka2012@o2.pl

3. Prosimy o potwierdzenie udziału w seminarium do 30 marca 2015 r.  na powyżej podany adres mailowy.

4. Noclegi każda osoba przyjeżdżająca sobie rezerwuje samodzielnie. Powyższe/niniejsze nie dotyczy  zaproszonych gości.

5. Nie jest pobierana opłata za udział w seminarium.

 

 

 

 

Kartę należy odesłać drogą elektroniczną na adres pedagogikadziecka2012@o2.pl  

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT