Pierwsze zajęcia w ramach Legii Akademickiej za nami

9 kwietnia 2019 r.

 

56696824_2108598699232014_1487510383362048000_o.jpg

W piątek, 5 kwietnia, w Filii Uniwersytetu Zielonogórskiego w Sulechowie odbyły się pierwsze zajęcia w ramach Legii Akademickiej. Studenci UZ zostali zapoznani z podstawowymi zasadami żołnierskiego zachowania oraz z zasadami zależności żołnierzy. Kolejne zajęcia dotyczyły struktury organizacyjnej i wyposażenia rodzajów sił zbrojnych. Omówiono rolę wojsk operacyjnych w systemie obronności państwa oraz ogólne zasady prowadzenia działań taktycznych przez pododdziały. Podczas wykładów, studentów zapoznano z działaniem w obronie oraz z obroną, a także działaniem w natarciu. Kolejny blok wykładowy zawierał szereg przydatnych informacji o przemieszczaniu i rozmieszczaniu oraz o działaniu podczas marszu. Tematem wykładów były także: hymn państwowy, godło państwowe, flaga państwowa, ceremoniał wojskowy, sztandar wojskowy, pieśń reprezentacyjna wojska polskiego, zadania i funkcjonowanie Legii Akademickiej, sygnały wojskowe i uroczystości organizowane z udziałem wojskowej asysty honorowej. Słuchacze poznali prawa i obowiązki żołnierza - obywatela, zdobyli też informacje na temat odpowiedzialności karnej i dyscyplinarnej za naruszenie prawa i dyscypliny wojskowej. Wskazano rodzaje, zasady oraz tryb udzielania wyróżnień żołnierzom. Pierwsze wykłady poprowadzili mjr Marcin Walczewski oraz mjr Marcin Stajkowski.

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT