Połączenie uczelni

21 kwietnia 2017 r.

 

 

To już pewne – 1 września  2017 r. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie i Uniwersytet Zielonogórski staną się jedną uczelnią. W wyniku połączenia PWSZ zostanie Wydziałem Zamiejscowym w Sulechowie Uniwersytetu Zielonogórskiego, a studenci PWSZ będą studentami UZ.


Uczelnie łączą siły, a zyskają na tym głównie studenci, bo … duży może więcej. Wydział Zamiejscowy w Sulechowie Uniwersytetu Zielonogórskiego nadal będzie oferował dotychczasowy profil kształcenia. Po uzyskaniu licencjatu studenci z Sulechowa będą mogli podjąć, niejako z automatu,  studia uzupełniające II stopnia, a później jeśli zechcą  … studia doktoranckie. Tej możliwości nie mieli wcześniej na swej macierzystej uczelni.


Współpraca z biznesem jest dla obu uczelni niezmiernie ważna. Dlatego oferta kierowana do małych i całkiem dużych przedsiębiorstw będzie bogatsza aniżeli do tej pory. Moc połączenia obu uczelni da impuls do rozwoju większego Uniwersytetu. To także większy potencjał badawczy i dydaktyczny oraz większa liczba kierunków kształcenia.


Co się zmieni?


Studenci z Sulechowa pozostaną na miejscu. Będą mieć zajęcia z tymi samymi wykładowcami, będą korzystać ze swojej biblioteki i spać w znajomych sulechowskich akademikach. Tylko w salach wykładowych, laboratoriach i na korytarzach będzie tłoczniej. Pojawią się w nich studenci Uniwersytetu. Ponadto absolwenci z Sulechowa otrzymają dyplomy Uniwersytetu Zielonogórskiego.

 

Informacja, na którą najbardziej czekają tegoroczni maturzyści brzmi następująco: w tegorocznej rekrutacji nic nie ulega zmianie!

 

PWSZ w Sulechowie przekształcając się w Wydział Zamiejscowy w Sulechowie UZ przedstawia ofertę studiów pierwszego stopnia o charakterze praktycznym i rekrutuje na kierunki::

 

Uniwersytet Zielonogórski, największa państwowa uczelnia w Lubuskiem, oferuje bogatą i szeroką ofertę na I, II i III stopniu studiów i rekrutuje na kierunki:: 

 

Zapraszamy do nas – poznajcie moc połączenia!

 

 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT