Prof. Kazimierz Furtak Doktorem Honoris Causa Politechniki Świętokrzyskiej

24 marca 2019 r.

 

   Ta podniosła uroczystość odbyła się w dniu 6 marca 2019 roku w gościnnych murach Politechniki Świętokrzyskiej. Zgromadziła ona nie tylko szerokie grono ludzi nauki, w tym świata akademickiego wraz z Rektorami wielu Uczelni, ale również przedstawicieli Władz Państwowych i Samorządowych, a także szeroko rozumianego przemysłu.

          
  Profesor Kazimierz Furtak należy do grona najwybitniejszych postaci polskiej inżynierii lądowej i należy dodać, że w tej dziedzinie jest niekwestionowanym autorytetem. Jest autorem licznych publikacji zarówno krajowych jak i zagranicznych w dziedzinie projektowania, budowy, eksploatacji oraz utrzymania mostów. Ponadto zajmuje się badaniami innowacyjnych technologii, szczególnie w dziedzinie nowoczesnych materiałów budowlanych jak również ich wdrażaniem do praktyki inżynierskiej.

       
     Był wieloletnim, aktywnie działającym członkiem sekcji Polskiej Akademii Nauk: Konstrukcji Betonowych, Inżynierii Komunikacyjnej i Inżynierii Materiałów Budowlanych. Obecnie pełni funkcję przewodniczącego Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN.
Jest aktywnym członkiem Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej, pełniąc wcześniej przez dwie kadencje funkcje przewodniczącego, a obecnie jest członkiem honorowym.

          
  Pełnił również wiele zaszczytnych funkcji w zakresie rozwoju kadry naukowej m.in. dziekana, prorektora ds. nauki, oraz przez dwie kadencje rektora Politechniki Krakowskiej w latach 2008-2016. Od 2017 roku pełni funkcję Przewodniczącego Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów.

           
   W uroczystości uczestniczyła delegacja Uniwersytetu Zielonogórskiego, pod przewodnictwem prof. dr hab. inż. Tadeusza Bilińskiego, z udziałem prof. Jacka Korentza, prof. Janusza Szelki i prof. Adama Wysokowskiego (autora relacji).


  Delegacja przekazała życzenia i List Laudacyjny w imieniu JM Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego prof. dr hab. inż. Tadeusza Kuczyńskiego, a także Władz Dziekańskich Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska i własnym. 

   
    Miło mi jest dodać, że Profesor jest od wielu lat stałym uczestnikiem konferencji, które odbywają się na naszym Uniwersytecie. Jest również członkiem Komitetu Naukowego uznanej w środowisku inżynierskim Konferencji „Konstrukcje Zespolone” organizowanej na początku przez Politechnikę Zielonogórską a obecnie Uniwersytet.

 

 

 

                                                    

dr hab. inż. Adam Wysokowski, prof. UZ

                                   Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
 

Prof. Wyskowski 3.JPG Prof. Wyskowski 2.JPG

 


Zdjęcie na stronie tytułowej: 
JM Rektor Politechniki Świętokrzyskiej, prof. dr hab. inż. Wiesław Trąpczyński, w trakcie wręczenia zaszczytnego tytułu.

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT