„Przyroda pogranicza” – konkurs fotograficzny

Koło Naukowe Biologów.jpg


Koło Naukowe Biologów Uniwersytetu Zielonogórskiego zaprasza do udziału w Konkursie Fotograficznym „Przyroda pogranicza”. Tematem przewodnim konkursu jest  przyroda pogranicza polskiego, czeskiego i niemieckiego.

Zdjęcia można nadsyłać do 10 kwietnia 2014 r. na adres fotokonkurs.uz@gmail.com  
 

Celem konkursu jest:

- zainteresowanie mieszkańców naszego regionu przyrodą pogranicza okolicy,

- promocja poprzez fotografie walorów przyrodniczo-krajobrazowych pogranicza. 


Najlepsze prace (druk wielkoformatowy) zostaną zaprezentowane na wystawie plenerowej w dniu 1 maja 2014 r. podczas pikniku organizowanego przez Urząd Marszałkowski i UZ z okazji 10-lecia wejścia Polski do UE oraz w trakcie Festiwalu Nauki na zielonogórskim deptaku 8 czerwca 2014 r. Wyróżnieni autorzy zdjęć otrzymają na specjalnej gali, na scenie festiwalowej, pamiątkowe dyplomy i nagrody.

Szczegóły na stronie::

 

 

REGULAMIN KONKURSU

1. Konkurs ma charakter otwarty.

2. Organizatorzy pozostawiają dowolność w interpretacji tematu konkursu, którym jest przyroda.

3. Komunikaty i informacje na temat konkursu publikowane będą na stronie Wydziału Nauk Biologicznych http://wnb.uz.zgora.pl/pl/index.html w specjalnej zakładce.

Wszelkie pytania dotyczące konkursu należy kierować drogą elektroniczną na adres: kwalinska @gmail.com.

4. W konkursie mogą wziąć udział jedynie prace dotąd niepublikowane, będące oryginalnymi pracami autora.

5. Uczestnicy konkursu wysyłają drogą elektroniczną  na adres: fotokonkurs.uz@gmail.com pliki ze zdjęciami w formacie JPG o rozdzielczości w przedziale 200-300 dpi. W mailu należy podać tytuły przesłanych prac. Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie 5 zdjęć.

Ostateczny termin nadsyłania prac: 10 kwiecień 2014.

6. Do zdjęć należy dołączyć wypełniony formularz (załącznik 1).

7. Zdjęcia, które nie spełnią powyższych wymogów, nie wezmą udziału

w konkursie.

8. Nadesłanych na konkurs prac nie zwracamy.

9. Wszystkie prace nadesłane zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu zostaną ocenione przez jury.

10. Wyróżnione prace zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej,
a najlepsi autorzy otrzymają nagrody rzeczowe.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego wykorzystania prac nadesłanych na konkurs na stronie internetowej KNB, a także na wystawie pokonkursowej oraz w innych formach ich prezentacji.

12. Zabronione jest przesyłanie zdjęć sprzecznych z dobrymi obyczajami - takie zdjęcia nie będą brały udziału w Konkursie. O tym, że zdjęcie narusza powyższe zasady, decyduje jury.

13. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych organizatora (ustawa
o ochronie danych osobowych z dnia 7 marca 2011).

 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT