Rok akademicki 2018/2019 rozpoczęty!

2 października 2018 r.

 

Dziś w Auli Uniwersyteckiej przy ul. Podgórnej 50 odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2018/2019. Rektor powitał przybyłych gości oraz całą społeczność akademicką, a w szczególności studentów I roku życząc im satysfakcji z wybranego kierunku studiów  i przekonania, że wybrali właściwą uczelnię.

Przed uroczystością, w kościele p.w. św. Józefa Oblubieńca w Zielonej Górze, odprawiona została Msza Św. w intencji środowiska akademickiego.

 

W tym roku akademickim na Uniwersytecie Zielonogórskim studiować będzie 11 502 studentów, w  tym: 7607- osób to studenci studiów stacjonarnych, 3618 - studenci studiów niestacjonarnych i 277 - doktoranci.  Po raz pierwszy próg uczelni przekroczy 3792 studentów I roku w tym: 2623 studentów stacjonarnych pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia oraz 1169 studentów niestacjonarnych.

Kadrę naukową tworzy 1005 pracowników naukowych, w tym 338 pracowników samodzielnych (profesorów tytularnych i doktorów habilitowanych) i 500 doktorów.  770 osób zatrudnionych jest w administracji i obsłudze uczelni.

 

 

_DSC6697.JPG _DSC6703.JPG _DSC6725.JPG

 

Tegoroczne wstąpienie inauguracyjne Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego  - prof. dr hab. inż. Tadeusz Kuczyński poświęcił w dużej mierze nowej ustawie prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, tzw. Konstytucji dla nauki. Jak podkreśłił - Prace nad nią trwały ponad 2 lata i były szeroko konsultowane z całym środowiskiem akademickim. Dobrze się stało, bo dzięki temu Uniwersytet Zielonogórski mógł mieć wpływ na jej ostateczny kształt. (...) Najmniej zmian w tym roku odczują studenci, najwięcej pracownicy - zarówno naukowi jak i administracyjni, ponieważ zmianie ulegnie cała organizacja jednostki jaką jest uczelnia. Od dzisiaj, to uczelnia jest podmiotem systemu szkolnictwa wyższego i nauki i przejmuje wszystkie prawa i obowiązki dotychczasowych podstawowych jednostek organizacyjnych, a kierowanie uczelnią w całości przechodzi w ręce rektora, a od początku przyszłego roku akademickiego swoje kompetencje tracą rady wydziałów i dziekani. Nową strukturę uczelni tworzyć ma jej senat. Chciałbym, podkreślić, że nie planujemy tu żadnych rewolucyjnych zmian. Uniwersytet Zielonogórski zachowa strukturę wydziałową. Nie jest to wcale oczywiste, gdyż spora część uczelni zamierza z wydziałów zrezygnować. Kwestią wciąż otwartą pozostaje, czy będą to te same wydziały, które mamy w tej chwili. Nie przesądzając, mogę teraz powiedzieć, że do tego będziemy dążyć.


W przemówieniu JM Rektora nie zabrakło  słów skierowanych do studentów naszego uniwersytetu, w szczególności studentów I roku. Moi Drodzy - rozpoczynacie dzisiaj kolejny etap swojego życia. Stanisław Staszic powiedział: „Talent jest jak kawałek szlachetnego, ale surowego metalu – dopiero pilna praca go obrobi i wartość wielką mu nada.” Życzę Wam, żebyście wśród wykładowców odnaleźli swoich Mistrzów, którzy będą z wami pracować i poprowadzą Was do osiągnięcia wyznaczonych celów. Waszym starszym kolegom życzę satysfakcji ze zdobywania wiedzy, rozwoju pozwalającego na realizację śmiałych i ambitnych planów, wielu sukcesów i radości.
 

Tradycyjnie podczas uroczystości odbyła się immatrykulacja studentów pierwszego roku studiów pierwszego stopnia i studiów doktoranckich. Ślubowanie od żaków odebrał  w obecności dziekanów poszczególnych wydziałów, prorektor ds. studenckich – prof. Wojciech Strzyżewski. Złożył gratulacje wszystkim studentom pierwszego roku przyjęcia na studia oraz najlepsze życzenia satysfakcji z wybranego kierunku studiów, przeżycia niezwykłej przygody intelektualnej oraz barwnego i udanego życia studenckiego.

 

 

_DSC6736.JPG _DSC6742.JPG _DSC6749.JPG

 

Wręczono także dyplomy wyróżniającym się studentom. Ich osiągnięcia, obok prowadzonych  badań naukowych   i wysokiej jakości kształcenia decydują o rozwoju uczelni. Dlatego też, podczas inauguracji zostały wręczone nagrody Santander Universidades Bank Zachodni WBK, które przkazała dyrektor I oddziału Santander Bank Polska S.A w Zielonej Górze - Halina Hyża-Powchowicz. Nagrody otrzymali:

 • mgr inż. Jakub Homlala z Wydziału Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki (kierunek informatyka, st. stacjonarne II stopnia) za pracę Prognozowanie odpływu klientów z zastosowaniem uczenia maszynowego i Apache Spark. Promotorem pracy był prof. dr hab. inż. Dariusz Uciński;
 • mgr Małgorzata Dolna z Wydziału Ekonomii i Zarządzania (kierunek: ekonomia, studia stacjonarne II stopnia) za pracę Wpływ branży na wskaźniki finansowe na przykładzie systemu ratingowego.
  Promotorem pracy był  dr hab. Paul Dieter Kluge, prof. UZ;
 • lic. Jolanta Gronkowska z Wydziału Zamiejscowego w Sulechowie (kierunek:administracja, studia niestacjonarne I stopnia) za pracę: Analiza budżetu jednostki samorządu terytorialnego na przykładzie gminy wiejskiej Żary w latach 2015-2017. Promotor pracy była dr Monika Kaczurak – Kozak.

 

_DSC6786.JPG _DSC6787.JPG _DSC6789.JPG

 

Natomiast nagrody Prezydenta Miasta Zielona Góra, we własnym imieniu, wręczył prezydent Janusz Kubicki. Otrzymali je:

 • mgr Hanna Gąsiorowska z Wydziału Nauk Biologicznych (kierunek biotechnologia, st. stacjonarne II stopnia) za pracę: Wpływ cyklotydów fiołka wonnego Viola odorata L. i fiołka bagiennego Viola uliginosa Besser na parametry życiowe i zachowanie mszycy brzoskwiniowej Myzus persicae (Sulz.) podczas penetracji roślin. Promotorem pracy była dr Katarzyna Dancewicz;
 • lic. Mariusz Dziubek z Wydziału Humanistycznego (kierunek politologia, st. stacjonarne I stopnia) za pracę Rola senatu w ustroju politycznym III RP, idea powstania, a realia działalności w latach 1989-2015. Promotorem pracy był dr Adam Jarosz;
 • mgr Katarzyna Mróz z Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu (kierunek: wychowanie fizyczne, st. stacjonarne II stopnia) za pracę Wpływ treningu szermierczego na szybkość i czas reakcji prostej u dzieci w wieku 8-9 lat. Promotorem pracy był dr Andrzej Pokrywka;
 • inż. Karol Niewiadomski z Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii (kierunek: inżynieria danych, studia stacjonarne I stopnia) za pracę Liniowe i nieliniowe filtry Kalmana. Promotorem pracy był dr Jacek Bojarski;
 • inż. Natalia Szczotkarz z Wydziału Mechanicznego (kierunek: mechanika i budowa maszyn, studia stacjonarne I stopnia) za pracę Wpływ powłok ostrza skrawającego nanoszonych metodą CVD na wybrane wskaźniki zużycia podczas toczenia stali austenitycznej 316L. Promotorem pracy był dr inż. Radosław Maruda.
 • inż. Bartosz Mateusz Biczuk z Wydziału Fizyki i Astronomii (kierunek: fizyka techniczna, spec. fizyka medyczna, studia stacjonarne I stopnia) za pracę : Wpływ resamplingu i wyboru funkcji okna na widmo szeregu odstępów RR. THE INFLUENCE OF RESAMPLING AND WINDOW CHOICE ON THE RR INTERVALS SPECTRUM. Promotorem pracy był dr hab. Jarosław Piskorski, prof. UZ

   

 

_DSC6778.JPG _DSC6785.JPG _DSC6779.JPG

 

Uroczystość uświetnił wykład prof. dr hab. Jerzy Szymaniuka z Wydziału Artystycznego UZ. pt. Big Band Uniwersytetu Zielonogórskiego - XX lat historii jazzu. Oprawę muzyczną zapewnił Chór Uniwersytecki pod dyrekcją prof. Bartłomieja Stankowiaka.  

 

 

_DSC6798.JPG _DSC6804.JPG _DSC6807.JPG

 

A jeszcze dziś o godz.19.00 zapraszamy na koncert inauguracyjny Lora Szafran i Big Band Uniwersytetu Zielonogórskiego p/d Jerzego Szymaniuka. Koncert organizowany jest w ramach obchodów 20–lecia istnienia orkiestry, a poprowadzi go Andrzej Winiszewski.

 

Wstęp wolny!


Zapraszamy do Auli Uniwersyteckiej przy ul. Podgórnej 50.

 

 

fot. Mamert Janion

Przeżyjmy to jeszcze raz...

Retransmisja z uroczystej inauguracji roku akademickiego 2018/2019 na Uniwersytecie Zielonogórskim

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT