Rusza pierwszy konkurs na utworzenie Centrów Doskonałości Naukowej Dioscuri

NCN.jpeg

8 listopada 2017 r.

 

 

Narodowe Centrum Nauki wraz z Towarzystwem Maxa Plancka ogłaszają konkurs na utworzenie Centrów Doskonałości Naukowej Dioscuri. W pierwszej edycji w Polsce powstanie do trzech centrów w zakresie: nauk ścisłych i technicznych, nauk o życiu oraz nauk humanistycznych i społecznych.

 

 

Dioscuri to inicjatywa Towarzystwa Maxa Plancka (MPG), niezależnej niemieckiej instytucji naukowo-badawczej, mająca na celu utworzenie Centrów Doskonałości Naukowej w Europie Środkowej i Wschodniej. Przedsięwzięcie umożliwi ściągnięcie do Polski naukowców-liderów, którzy zorganizują tutaj swoje zespoły badawcze. Będzie to zatem szansa dla wybitnych uczonych z całego świata na prowadzenie badań w najlepszych międzynarodowych zespołach.

 


Mamy nadzieję, że organizowany we współpracy z Towarzystwem Maxa Plancka program przyczyni się do wzrostu mobilności międzynarodowej i przyciągnie do Polski światowej klasy naukowców. Dzięki utworzeniu Centrów Doskonałości Dioscuri możliwe będzie prowadzenie badań na najwyższym poziomie, a nasz kraj stanie się ciekawą propozycją dla rozwoju kariery naukowej – podkreśla prof. Zbigniew Błocki, dyrektor NCN.

 


Każda instytucja naukowa, która wygra konkurs Dioscuri, otrzyma równowartość 300 tys. euro rocznie do wykorzystania wyłącznie na działalność Centrum Doskonałości Naukowej. Zadbano o to, by wynagrodzenie dla osoby prowadzącej ośrodek było konkurencyjne również w kontekście międzynarodowym. Lider projektu za swoją pracę otrzyma 100 tys. euro rocznie. Finansowanie jest zaplanowane na okres 5 lat z możliwością jednokrotnego przedłużenia na kolejne 5 lat (pod warunkiem pozytywnej oceny i dostępności środków).

 


Porozumienie między MPG a Narodowym Centrum Nauki w sprawie utworzenia sieci Dioscuri zostało podpisane 4 lipca 2017 r. w Krakowie. W ramach wspólnej inicjatywy przy istniejących w Polsce jednostkach specjalizujących się w różnych dziedzinach nauki ma docelowo powstać dziesięć laboratoriów badawczych. Każde nowo powołane Centrum będzie współpracować z tzw. jednostką mentorską w Niemczech (uniwersytetem lub instytucją badawczą) w celu wzmocnienia wymiany naukowej między Polską i Niemcami. Finansowanie zapewni NCN dzięki środkom Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP oraz Ministerstwa Edukacji i Badań Naukowych Republiki Federalnej Niemiec.

 


Konkurs jest otwarty do 12 lutego 2018 r. Wnioskodawcą w konkursie może być wybitny naukowiec, który otrzymał stopień naukowy doktora w ciągu ostatnich 15 lat. Wnioski muszą zostać złożone wspólnie przez badacza oraz instytucję naukową, która będzie gościć go w swoich murach oraz umożliwi założenie i prowadzenie Centrum Doskonałości Naukowej Dioscuri. Nie może to być jednak instytucja, w której ów badacz był zatrudniony w ciągu ostatnich 2 lat przed złożeniem wniosku.

 


Na swojej stronie internetowej Narodowe Centrum Nauki udostępnia bazę jednostek, które zadeklarowały chęć utworzenia Centrum Dioscuri w swoich strukturach, jednak ta lista nie jest zamknięta. Wnioskodawcą może być również jednostka spoza listy, o ile spełnia warunki udziału w konkursie.
Więcej informacji: http://www.ncn.gov.pl/dioscuri

 

 

 

 

Narodowe Centrum Nauki to agencja wykonawcza powołana w wyniku reformy systemu finansowania nauki z 2010 r. NCN wspiera badania podstawowe czyli prace eksperymentalne lub teoretyczne podejmowane przede wszystkim w celu zdobycia nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów, bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne. Centrum regularnie ogłasza konkursy na projekty badawcze, stypendia doktorskie i staże podoktorskie.

 

 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT