Santander Universidades

30 sierpnia 2017 r.

 

Santander Universidades to jeden  z fundamentów  społecznego zaangażowania Banku Zachodniego BZWBK oraz Grupy Santander. Od momentu uruchomienia Santander Universidades w Polsce minęło 6 lat. W tym czasie Santander Universidades nawiązali współpracę z największymi ośrodkami akademickimi w kraju. Strategicznym elementem funkcjonowania jest współpraca z uczelniami wyższymi, w tym wspieranie szkolnictwa wyższego poprzez umiędzynarodowienie, zatrudnianie absolwentów oraz promowania idei przedsiębiorczości, jak również stypendia dla studentów i kadry akademickiej. Przynależność do Santander Universidades jest dla polskich uczelni wyznacznikiem prestiżu, a także świadczy o chęci międzynarodowego rozwoju oraz wyróżnienia się w środowisku akademickim pod względem oferowanych możliwości edukacyjnych.

 

 

Priorytety strategiczne to:


•    wspieranie kultury przedsiębiorczości i innowacyjności;


•    umiędzynarodowienie: stypendia zagraniczne, programy wymiany i projekty realizowane we współpracy między uniwersytetami z różnych krajów;


•    staże i praktyki dla studentów;


•    cyfryzacja uniwersytetów: wspieranie cyfryzacji i modernizacji uniwersytetów, stosowania nowoczesnych technologii w procesie nauczania, kampusów wirtualnych oraz tworzenia usług cyfrowych dla świata akademickiego.

 

 

Praktyki:


Przez cały rok prowadzona jest rekrutacja na praktyki w Banku Zachodnim WBK. Dzięki silnej marce i wsparciu grupy Santander już od samego początku BZ WBK oferuje możliwość szybkiego rozwoju oraz stara się zapewnić studentom zatrudnienie po ukończeniu stażu. Bank proponuje im ponad 210 miejsc na płatne praktyki w całym kraju.


Dzięki temu, studenci mogą wybrać najbardziej dogodny dla siebie czas na zdobywanie doświadczenia zawodowego.


Szczegóły na:  https://karierabankiera.pl/

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT