Space Medicine EXPO

12 lutego 2018 r.

 

space medicine.jpg

 

 

Space Medicine EXPO to pierwsza w Polsce konferencja poświęcona w pełni medycynie kosmicznej. Innowacje zawsze wynikają bezpośrednio z rozwoju nauki, a medycyna kosmiczna to dziś najbardziej innowacyjna dziedzina medycyny. Lubuskie dzięki wysiłkom Koła Naukowego Medycyny Kosmicznej stało się liderem w tej materii, a młody Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Zielonogórskiego rozwija się dynamicznie również w tej dziedzinie, której mogą mu pozazdrościć inne uczelnie medyczne z dłuższą historią. Medycyna Kosmiczna staje się więc motorem napędowym rozwoju lubuskiej nauki i gospodarki. Podczas EXPO odwiedzający będą mogli zapoznać się ze stosikami wystawców zarówno ze świata biznesu, nauki jak i medycyny praktycznej. Wystawcą wydarzenia będzie również Wojsko Polskie. Space Medicine EXPO to jednak nie tylko grono wystawców, to także szczególna konferencja naukowa, podczas której głos zabiorą wybitni naukowy, przedstawiciele świata biznesu i polityki, studenci Politechniki Gdańskiej działający w organizacji SIMLE, a także żacy lubuskiej medycyny. Wydarzenie odbędzie się w Planetarium Wenus Centrum Nauki Keplera, gdzie na zakończenie konferencji zostanie zaprezentowane widowisko multimedialne związane z przestrzenią kosmiczną.


 


PROGRAM – SPACE MEDICINE EXPO 2018

 

Sobota 24.02.2018 r. - Planetarium Wenus

09:00 – Udostępnienie zwiedzającym strefy wystawienniczej SME 2018

09:30 – Premiera stoiska anatomii i histologii człowieka

10:00 – Przemówienie inauguracyjne otwierające SME 2018
Przewodniczący KNMK Jakub Szczepański

10:20 – Wykład pt. Chronobiologia: wpływ rytmów okołodobowych na organizm człowieka. 
dr hab. Dominika Kanikowska

11:05 – Debata Współpraca nauki, biznesu i sektora publicznego organizowana przy współpracy z Organizacją Pracodawców Ziemi Lubuskiej. W debacie wezmą udział:

·   Jerzy Materna – Wiceminister MGMiŻŚ, Poseł na Sejm RP, Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Przestrzeni Kosmicznej; 
 

·   Elżbieta Anna Polak – Marszałek Województwa Lubuskiego;
 

·   dr hab. n. med. Agnieszka Ziółkowska prof. UZ – Prodziekan ds. Nauki Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Zielonogórskiego;
 

·   Jakub Szczepański – Przewodniczący Koła Naukowego Medycyny Kosmicznej WLNZ UZ;
 

·   reprezentant Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej. 

 

11:45 – Przerwa kawowa

 

12:00 – Wykład pt. Wpływ mikrograwitacji na proliferację komórek chłoniaka,
Igor Domański - student kierunku lekarskiego

12:15 – Wykład pt. Zdrowie behawioralne i psychika astronautów
Aleksander Szymański – Wiceprzewodniczący KNMK

12:45 – Wykład pt. Jak przestrzeń kosmiczna wpływa na organizm człowieka
dr hab. n. med. Agnieszka Ziółkowska prof. UZ

13:30 – Wykład pt. Warunki panujące w przestrzeni kosmicznej – promieniowanie jonizujące
dr Grzegorz Słowik

14:15 – Wykład organizacji SIMLE pt. Wykorzystanie balonów stratosferycznych w badaniach naukowych Politechnika Gdańska

 14:45 – Prezentacja wstępnych wyników badań projektu The Universe of Cells Koła Naukowego Medycyny Kosmicznej – Jakub Szczepański i Jakub Goławski

15:15 – Wykład pt. Wpływ promieniowania kosmicznego na ryzyko chorób układu sercowo-naczyniowego
Tomasz Dudzik – student kierunku lekarskiego

15:30 – Przerwa obiadowa

16:00 – Widowisko multimedialne Planetarium Wenus

 

 

http://medycynakosmiczna.pl

 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT