Spotkanie w sprawie powołania kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Zielonogórskim

 

13 marca 2015 r.

 

Powołanie kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Zielonogórskim było tematem środowego (11.03.) spotkania rektora prof. Tadeusza Kuczyńskiego, marszałek Elżbiety Polak i wojewody lubuskiego Katarzyny Osos z lekarzami reprezentującymi środowiska medyczne z całego regionu. W przeważającej części obecni byli jednak lekarze z zielonogórskiego Szpitala Wojewódzkiego, bo to oni, jeżeli kierunek lekarski zostanie uruchomiony, będą najbardziej zaangażowani w jego funkcjonowanie. Uniwersytet Zielonogórski reprezentowała także prorektor ds. jakości kształcenia prof. Magdalena Graczyk i pełnomocnik rektora ds. powołania kierunku lekarskiego – prof. Zbigniew Izdebski.


Rektor prof. T. Kuczyński powiedział, że tworzenie nowych kierunków na Uniwersytecie to warunek rozwoju uczelni. To dlatego w ostatnich latach na UZ powstały takie kierunki jak: prawo, psychologia czy dziennikarstwo. Teraz przyszedł czas na kierunek lekarski. Potrzeba kształcenia lekarzy wynika z zapotrzebowania na specjalistów w naszym regionie. Lubuskie jest województwem, w którym przypada najmniejsza liczba medyków na jednego mieszkańca. Dlatego utworzenie kierunku lekarskiego to nasz obowiązek wobec Regionu – powiedział prof. Tadeusz Kuczyński.


Przedstawiciele UZ szczegółowo poinformowali zebranych o aktualnym stanie prac nad przygotowaniami do uruchomienia medycyny na UZ. Niestety, wbrew oczekiwaniom, dotychczas nie otrzymaliśmy zgody z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, pomimo pozytywnej opinii Polskiej Komisji Akredytacyjnej, a nasz wniosek jest teraz konsultowany z Ministerstwem Zdrowia. Jak donoszą ogólnopolskie media – uczelnie medyczne są bardzo zaniepokojone możliwością powstania konkurencji na uczelniach niemedycznych. Uniwersytet Zielonogórski nie jest jedynym starającym się o zgodę na kształcenie lekarzy – chcą to także robić uczelnie w Kielcach i Rzeszowie. Chociaż te zgodę MNiSW otrzymały już w połowie ub. roku, natomiast nie mają jeszcze limitów przyznawanych przez ministra zdrowia. A to także uniemożliwia rozpoczęcie rekrutacji.


Mimo ogromnego wsparcia ze strony władz samorządowych i lokalnych polityków sytuacja zrobiła się patowa – Uniwersytet Zielonogórski jest gotowy do poprowadzenia kierunku lekarskiego, ale pozytywnie zaopiniowany przez PKA wniosek od kilku miesięcy znajduje się w ministerstwie. Żeby zorganizować kształcenie od 1 października (trzeba chociażby zorganizować konkursy na zatrudnienie kadry), przeprowadzić rekrutację (uczelnie medyczne rozpoczynają nabór już w kwietniu!) i zmieścić się we wszystkich obowiązujących nas terminach, zgoda z MNiSW musiałaby wpłynąć najpóźniej do 30 marca br. Władze UZ podjęły więc decyzję, że jeżeli do tej pory nie będzie stosownego dokumentu, to rekrutacja na kierunek lekarski zostanie przesunięta o rok. Opinia PKA jest ważna 2 lata, więc nie trzeba będzie powtarzać długiej i czasochłonnej procedury.

 

 

L1.JPG
fot. Dorota Świderska
 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT