Studia podyplomowe 2018

Uniwersytet Zielonogórski największa państwowa uczelnia w Lubuskiem oferuje także wiele rodzajów studiów podyplomowych. W roku akademickim 2018/2019 na 11 z 13 Wydziałów UZ można wybierać spośród 49 ofert tego typu studiów. Oto one:

 

 

I.    WYDZIAŁ ARTYSTYCZNY:


1.    Ilustracja i komiks z elementami concept art  – 2 semestry, 1 400 zł/ semestr;


2.    Obrazowanie w malarstwie i rysunku  – 2 semestry, 1 400 zł/ semestr;


3.    Twórcze działania rozwojowe   – 2 semestry, 1 500 zł/ semestr;

 

 

II.    WYDZIAŁ BUDOWNICTWA, ARCHITEKTURY I INŻYNIERII ŚRODOWISKA:


1.    Nowoczesne budownictwo drogowe 2.0 – 2 semestry, 2 450 zł/semestr;


2.   Podyplomowe studia gospodarki nieruchomościami – 2 semestry, 2 500 zł/ semestr;


3.    Stosowanie eurokodów w budownictwie – 2 semestry, 2 500 zł/ semestr;

 

 

III.    WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZNIA:


1.    Logistyka – 2 semestry, 1 500 zł/ semestr; 

2.    Pozyskiwanie funduszy Unii Europejskiej – praktyczne aspekty – 2 semestry, 1 600 zł/ semestr;


3.    Transport i spedycja  – 2 semestry, 1 500 zł/ semestr;


4.    Modelowanie i symulacja procesów w logistyce i w produkcji2 semestry, 1 800 zł/ semestr;

IV. WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY:


1.    Zarządzanie ochroną informacji niejawnych – 2 semestry, 1 350 zł/ semestr;

 

 

V. WYDZIAŁ INFORMATYKI, ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI:


1.    Społeczeństwo w dobie internetu rzeczy – 2 semestry, 3 500 zł/ semestr;

2.    Technologie informatyczne – 2 semestry, 3 500 zł/ semestr;

 


VI. WYDZIAŁ LEKARSKI I NAUK O ZDROWIU:


1.    Wychowanie fizyczne i gimnastyka korekcyjna – 3 semestry, 1 200 zł/ semestr;

2.    Żywienie i dietetyka w sporcie – 2 semestry, 1 400 zł/ semestr;

 


VII. WYDZIAŁ MECHANICZNY:


1.    Bezpieczeństwo i higiena pracy – 3 semestry, 1 700 zł/ semestr;

2.    Doradztwo zawodowe i przedsiębiorczość  – 3 semestry, 1 600 zł/ semestr;

 

3.    Projektowanie konstrukcji i technologii wytwarzania elementów w środowisku CAD/CAM  – 2 semestry, 2 100 zł/ semestr;

 

 

VIII. WYDZIAŁ NAUK BIOLOGICZNYCH:


1.    Edukator ekologiczny – 2 semestry, 1 750 zł/ semestr;

IX. WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, PSYCHOLOGII I SOCJOLOGII:


1.    Edukacja elementarna i terapia pedagogiczna   – 3 semestry, 1 800 zł/ semestr;


2.    Edukacja i rehabilitacja osób z autyzmem oraz z zespołem Aspergera  – 2 semestry,  1 900 zł/ semestr;


3.    Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną – oligofrenopedagogika – 2 semestry,  1 900 zł/ semestr;

 

4.    Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna – 3 semestry, 1 600 zł/ semestr;


5.    Kryminologia z elementami wiktymologii   – 3 semestry, 1 900 zł/ semestr;


6.    Kwalifikacje pedagogiczne  – 3 semestry, 1 400 zł/ semestr;


7.    Nauczanie języków obcych w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej – 2 semestry, 1 700 zł/ semestr;


8.    Organizacja i zarządzanie oświatą – 2 semestry,  1 500 zł/ semestr;


9.    Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza – 3 semestry, 1 400 zł/ semestr;


10.    Pedagogika Marii Montessori i plan daltoński  – 2 semestry,  1 500 zł/ semestr;


11.     Terapia pedagogiczna i pedagogika zdolności – 2 semestry,  1 700 zł/ semestr;


12.    Terapia zaburzeń zachowań adolescentów i osób dorosłych – 3 semestry, 1 900 zł/ semestr;


13.    Uzależnienia behawioralne – diagnoza i pomoc terapeutyczna – 2 semestry,  1 900 zł/ semestr; 

X. WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI:


1.    Kadry i płace w prawie i praktyce – 2 semestry, 1 900 zł/ semestr;


2.    Małżeńskie procesy kanoniczne – 2 semestry, 1 700 zł/ semestr;


3.    Podatki i postępowanie podatkowe – 2 semestry, 2 000 zł/ semestr;


4.    Podyplomowe studia legislacji samorządowej  – 2 semestry, 1 750 zł/ semestr;

 

5.  Podyplomowe studia prawa karnego gospodarczego i prawa karnego  skarbowego – 2 semestry, 1 950 zł/ semestr; 


6.    Postępowanie administracyjne – 2 semestry, 1 900 zł/ semestr;


7.    Prawo energetyczne – 2 semestry, 2 400 zł/ semestr;


8.    Prawo samorządu terytorialnego – 2 semestry, 1 900 zł/ semestr;

 

9.  Studia podyplomowe prawa medycznego i bioetyki  – 2 semestry, 1 950 zł/ semestr;

 

10.    Zamówienia publiczne i partnerstwo publiczno-prywatne  – 2 semestry,   2 450 zł/ semestr;

XI. WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W SULECHOWIE UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO:


1.    Menadżer w branży rolno-spożywczej – 2 semestry, 1 800 zł/ semestr;


2.    Podyplomowe studia administracji publicznej  – 2 semestry, od 1 300 zł/semestr do 1 900 zł/ semestr w zależności od liczby słuchaczy;


3.    Podyplomowe studia enologia  (winiarstwo) – 2 semestry, 2 620 zł/ semestr;


4.    Podyplomowe studia menadżer usług hotelarskich   – 2 semestry, 1 400 zł/ semestr;


5.    Podyplomowe studia menadżer usług zdrowotnych w turystyce – 2 semestry, 1 400 zł/ semestr;


6.    Podyplomowe studia żywienie człowieka i dietoterapia – 2 semestry, od 1 608 zł/semestr do 2 136 zł/ semestr w zależności od liczby słuchaczy;


7.    Studia podyplomowe energetyka odnawialna  – 2 semestry, 1 900 zł/ semestr.

 

 


Kontakt:


Dział Kształcenia
tel. 68 328 31 71
http://www.dk.uz.zgora.pl/podyplomowe.php
 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT