Sukces polskich fizyków w konkursie QuantERA 2017

Załącznik QuantERA Callqq.jpg

24 listopada 2017 r.

 

 

W konkursie na międzynarodowe projekty badawcze z zakresu technologii kwantowych, organizowanym przez konsorcjum QuantERA, koordynowanym przez Narodowe Centrum Nauki zostało wyłonionych 26 międzynarodowych projektów. Wśród nagrodzonych projektów znalazło się aż dziewięć realizowanych z udziałem badaczy z Polski.

 


W styczniu 2017 r. został ogłoszony przez 30 organizacji finansujących badania naukowe pierwszy konkurs sieci QuantERA. Od początku cieszył się dużym zainteresowaniem środowiska naukowego. W pierwszym etapie konkursu złożono 221 wniosków na łączną sumę ponad 235 mln euro.

 


QuantERA jest pierwszym programem typu ERA-NET Cofund koordynowanym przez  nowy kraj członkowski UE (tzw. EU 13), co jest niezwykle istotne w obliczu toczących się dyskusji na temat planowanego programu flagowego Unii Europejskiej, tzw. Quantum Flagship, poświęconego technologiom kwantowym – podkreśla prof. Zbigniew Błocki, dyrektor Narodowego Centrum Nauki.

 


Dzięki wspólnemu finansowaniu Unii Europejskiej i organizacji członkowskich sieci QuantERA zostanie sfinansowanych 26 przedsięwzięć naukowych obejmujących następujące obszary technologii kwantowych: Quantum communication, Quantum simulation, Quantum computation, Quantum information sciences, Quantum metrology sensing and imaging.

 


Naukowcy z Polski zaangażowani są w aż dziewięć z nagrodzonych projektów (osiem zostanie sfinansowanych przez Narodowe Centrum Nauki, a jeden przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju). Ich łączny budżet wyniesie ponad 1,7 miliona euro:


•    InterPol. Sieci polarytonowe: Platforma fizyki ciała stałego dla kwantowych symulacji stanów skorelowanych i topologicznych z udziałem dr. hab. Michała Matuszewskiego z Instytutu Fizyki Polskiej Akademii Nauk (we współpracy z zespołami z Francji, Niemiec, Izraela i Wielkiej Brytanii);


•    NAQUAS: Nierównowagowa dynamika a kwantowe symulacje w układach atomowych z udziałem prof. dr. hab. Jacka Dziarmagi z Uniwersytetu Jagiellońskiego (we współpracy z zespołami z Francji, Niemiec, Włoch, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii);


•    ORQUID: ORganic QUantum Integrated Devices (finansowanie NCBR) z udziałem prof. dr. hab. Bolesława Kozankiewicza z Instytutu Fizyki Polskiej Akademii Nauk (we współpracy z zespołami z Francji, Niemiec, Włoch, Holandii, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii);


•    Q-Clocks: Kwantowe zegary optyczne wzmocnione rezonatorem optycznym z udziałem dr. hab. Michała Zawady z Instytutu Fizyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (we współpracy z zespołami z Danii, Francji, Włoch i Hiszpanii);


•    QTFLAG: Technologie Kwantowe w teorii z cechowaniem na sieciach z udziałem prof. dr. hab. Jakuba Zakrzewskiego z Uniwersytetu Jagiellońskiego (we współpracy z zespołami z Austrii, Niemiec i Włoch);


•    RouTe: W kierunku kwantowych technologii w temperaturze pokojowej z udziałem prof. dr hab. Bolesława Kozankiewicza z Instytutu Fizyki Polskiej Akademii Nauk (we współpracy z zespołami z Finlandii, Francji, Niemiec, Hiszpanii i Szwajcarii);


•    Si QuBus: Dalekozasięgowy kwantowy pas transmisyjny dla elektronowych kubitów spinowych w krzemie z udziałem dr. hab. Łukasza Cywińskiego z Instytutu Fizyki Polskiej Akademii Nauk (we współpracy z zespołami z Francji, Niemiec i Holandii);


•    TAIOL: Interferometria atomowa w sieciach optycznych z udziałem dr. hab. Jana Chwedenczuka z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego (we współpracy z zespołami z Francji, Niemiec i Włoch);


•    TheBlinQC: Kontrola układów kwantowych z ograniczoną wiedzą teoretyczną z udziałem prof. dr. hab. Krzysztofa Sachy z Uniwersytetu Jagiellońskiego (we współpracy z zespołami z Austrii, Czech, Niemiec, Portugalii i Wielkiej Brytanii).

 


- Rezultaty pierwszego konkursu QuantERY wyraźnie pokazują, że technologie kwantowe to bardzo szybko rozwijający się obszar badań realizowanych we współpracy międzynarodowej. Udział zespołów badawczych z krajów zdobywających mniej grantów w programach ramowych UE, tzw. widening countries, w aż 70 proc. zwycięskich projektów świadczy o dużym potencjale naukowym drzemiącym w tej części Europy – zaznacza dyrektor NCN. Prof. Konrad Banaszek – koordynator naukowy programu  QuantERA dodaje natomiast: – Wyniki konkursu świadczą o znaczącej  pozycji polskich badań z zakresu technologii kwantowych na arenie międzynarodowej. Naukowcy z Polski są badaczami wysoko cenionymi przez partnerów z zagranicy. Nasze zespoły wnoszą do konsorcjów unikatową wiedzę, która jest niezbędna dla udanej realizacji projektów.

 


Realizacja międzynarodowych projektów badawczych finansowanych w konkursie QuantERA rozpocznie się w 2018 r. Spotkanie przeznaczone dla laureatów programu – QuantERA Projects’ Launch Event – odbędzie się w dniach 24-25 kwietnia 2018 r. w Bukareszcie (Rumunia).

 

 

Kontakt:


•    Sylwia Kostka, e-mail: sylwia.kostka@ncn.gov.pl, tel: +48 12 341 9018


•    Marlena Wosiak, e-mail: marlena.wosiak@ncn.gov.pl, tel: +48 12 341 9093


•    dr inż. Ewelina Szymańska-Skolimowska, e-mail: ewelina.szymanska-skolimowska@ncn.gov.pl, tel: +48 12 341 9155.

 

 

Poniżej znajduje się lista projektów rekomendowanych do finansowania w konkursie QuantERA Call 2017:

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT