Uniwersytet Zielonogórski nagrodzony w naukach przyrodniczych (za publikacje i cytowania) przed UJ i UW

 

 

28 listopada 2017 r.

 

statuetka + dyplom-mały.jpg

Miło mi poinformować, że Uniwersytet Zielonogórski nominowany do Nagrody ELSEVIER Research Impact Leaders 2017 w dwóch kategoriach, został zwycięzcą w kategorii Natural Sciences (nauki przyrodnicze), w której otrzymał nominację wspólnie z Uniwersytetem Jagiellońskim i Uniwersytetem Warszawskim. Nagrody są wyrazem uznania dla wybitnych instytucji badawczych, które mają największy wpływ na badania naukowe i których publikacje miały największy wpływ na postrzeganie polskiej nauki na świecie, co jest definiowane poprzez stały wzrost liczby publikacji w najbardziej prestiżowych czasopismach naukowych, udziału zagranicznych współautorów oraz cytowalność w danej dyscyplinie. Na Uniwersytecie Zielonogórskim bardzo szeroką dziedzinę Natural Sciences reprezentuje wiele dyscyplin, ale nagroda została przyznana za publikacje i cytowania z: astronomii, fizyki i matematyki - w tych dyscyplinach posiadamy prawa do nadawania stopnia doktora habilitowanego, co w regulaminie nagrody było warunkiem nominacji.

 

W latach 2014-2016 na Uniwersytecie Zielonogórskim zostało zindeksowanych 831 publikacji, co przekłada się na 30,07-procentowy wzrost. Jednocześnie liczba publikujących autorów wyniosła 399, co oznacza 15,4-procentowy wzrost. Wszystkie publikacje w tej dyscyplinie były średnio cytowane 2,12 razy częściej niz wynosi średnia cytowalność świata.

15,4% publikacji z Uniwersytetu Zielonogórskiego w kategorii Natural Sciences zostało opublikowanych wśród 10% czasopism, które są uważane za najbardziej wpływowe w danej dyscyplinie. To przełożyło się na 11,6% publikacji pośród 10% najczęściej cytowanych publikacji w wybranych dyscyplinach.
11,8% publikacji znalazło się wśród 10% publikacji najczęściej czytanaych na świecie w ciągu ostatnich trzech lat. Może to oznaczać wysoką cytowalność tych publikacji róniez w przyszłości. W tej chwili wskaźnik czytelnictwa dla tych publikacji jest o 78% wyższy niż średnia światowa w tej dyscyplinie.

 


Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród ELSEVIER Research Impact Leaders 2017 nastąpiło podczas uroczystej Gali w ramach konferencji Polskie uczelnie w światowej perspektywie - Rankingi a strategiczne zarządzanie szkołą wyższą, która odbyła się wczoraj, 27 listopada w Warszawie. Nagrodę odebrał prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą Uniwersytetu Zielonogórskiego prof. Giorgi Melikidze.

 

 

FKW_2186.jpg FKW_2181.jpg
Gala wręczenia nagród, Novotel Warszawa Centrum; fot. Krzysztof Wojciewski, Fundacja Perspektywy

 

 

Nagroda Research Impact Leaders po raz pierwszy została przyznana w roku 2016 i jest częścią światowej inicjatywy wydawnictwa Elsevier, mającej na celu wspomaganie badań oraz rozwoju nauki w wielu dyscyplinach. Nagroda ma promować wysoką jakość badań naukowych oraz potrzebę zwiększania poziomu ich umiędzynarodowienia.

 

Nagrody przyznawane są w sześciu szerokich dziedzinach nauki (według klasyfikacji OECD):
 

  • Life Sciences/Agricultural Sciences – Nauki o życiu / Nauki rolnicze
  • Engineering and Technology- Nauki inżynieryjne i techniczne
  • Humanities - Nauki humanistyczne
  • Medical Sciences - Nauki medyczne
  • Natural Sciences - Nauki przyrodnicze
  • Social Sciences - Nauki społecznea
FKW_2160.jpg FKW_2163.jpg
FKW_2167.jpg FKW_2133.jpg
 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT