Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2019/2020

1 października 2019 r.

tłumy II.JPG

Należy przyznać, że tegoroczna inauguracja cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. Aula wręcz pękała w szwach. Fot. Mamert Janion.

Dziś odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2019/2020. Uroczystość prowadził prof. dr hab. Wojciech Strzyżewski – prorektor ds. studenckich UZ.Wśród zaproszonych gości znaleźli się: posłowie – Katarzyna Osos, prof. Jacek Kurzępa i Jerzy Materna, senatorowie – prof. Waldemar Sługocki i Robert Dowhan, społeczny doradca ministra nauki i szkolnictwa wyższego  - dr inż. Stanisław Iwan, marszałek województwa lubuskiego – Elżbieta Anna Polak, wicewojewoda lubuski dr Wojciech Perczak, biskup senior Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej dr Stefan Regmunt wraz z duszpasterzami akademickimi, przewodniczący Rady Miasta Zielona Góra Piotr Barczak, prezydent miasta Zielona Góra  Janusz Kubicki, wicestarosta Powiatu Zielonogórskiego Tadeusz Pająk,  przewodniczący Rady Uczelni – Jerzy Ostrouch, prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej Ryszard Zajączkowski, prokurator okręgowy w Zielonej Górze Jarosław Kijowski, prezes Sądu Rejonowego w Zielonej Górze Bogumił Hoszowski, Lubuska Wicekurator Oświaty Katarzyna Pernal-Wyderkiewicz, prezes Szpitala Uniwersyteckiego dr Marek Działoszyński wraz z  kierownikami oddziałów szpitala, dyrektor Polikliniki w Zielonej Górze Dariusz Suchorski, dyrektor Lubuskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia –  Piotr Bromber, dyrektor Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Andrzej Gonia, dyrektor Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Zielonej Górze  Roman Śniedziewski, dyrektor Urzędu Statystycznego – Roman Fedak, prezes Aldemed Centrum Medyczne, sp. z o.o – Ryszard Szcząchor, zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp. insp. Tomasz Kłosowski, Komendant Miejski Policji w Zielonej Górze - mł. insp. Jarosław Tchorowski, Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej - mł. bryg. Piotr Jankowski,  dziekan Zamiejscowego Wydziału Kultury Fizycznej w Gorzowie Wlkp. – dr hab. Leszek Zguczyński, ojciec duchowny Wyższego Seminarium Duchownego w Paradyżu – ks. dr Tadeusz Kuźmicki, dyrektor Instytutu Filozoficzno - Teologicznego im. Edyty Stein w Zielonej Górze – ks. dr. Mariusz Jagielski, doktor honoris causa Uniwersytetu Zielonogórskiego – prof. Lech Górniewicz wraz z małżonką, prof. Czesław Osękowski wraz z małżonką, prof. Michał Kisielewicz wraz z małżonką, prof. Marian Miłek, prof. Hieronim Szczegóła, prof. Tadeusz Biliński, prof. Kazimierz Bącal.


W uroczystości wzięli także udział dyrektorzy szkół z którymi współpracuje uczelnia oraz prezesi  i dyrektorzy firm współpracujących z Uniwersytetem Zielonogórskim oraz pracownicy i studenci UZ.


Chwilą ciszy uczczono pamięć zmarłych w trakcie roku akademickiego naukowców: prof. Marka Furmanka, prof. Jacka Leluka, prof. Krzysztofa Kaszyńskiego oraz dr. Sławomira Maciejewskiego.


Wystąpienie inauguracyjne (nieobecnego z powodu choroby) rektora, prof. dr hab. inż. Tadeusza Kuczyńskiego, zaprezentował prorektor ds. studenckich prof. Wojciech Strzyżewski. Treść wystąpienia zamieszczamy poniżej. Po czym nastąpiła inauguracja roku akademickiego 2019/2020. Prof. W. Strzyżewski wygłosił tradycyjną formułę po łacinie „Quod felix, bonum, faustum, fortunatumque sit” (oby to było szczęśliwe, sprzyjające i pomyślne). Z okazji nowego roku akademickiego pracownikom i studentom złożył życzenia wielu sukcesów i osobistej pomyślności.


Kolejnym punktem inauguracji roku akademickiego była immatrykulacja studentów. Uczestniczyli w nich reprezentanci poszczególnych wydziałów, którzy w ramach rekrutacji uzyskali najwyższe oceny. Następnie 2 doktorantki reprezentujące obie szkoły doktorskie złożyły ślubowanie w imieniu wszystkich doktorantów.


List gratulacyjny wicepremiera, ministra nauki i szkolnictwa wyższego Jarosława Gowina z okazji inauguracji roku akademickiego przedstawił jego społeczny doradca dr inż. Stanisław Iwan. W liście czytamy m.in., że tworzeniu konstytucji dla nauki towarzyszyła idea, że to człowiek jest najważniejszy. Dlatego w tym dokumencie można znaleźć szacunek do człowieka i do nauki.


Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbieta Anna Polak powiedziała, że tylko dobra edukacja daje młodym ludziom szansę na lepsze jutro. Dlatego Sejmik i Zarząd Województwa ściśle współpracują z Uniwersytetem, by wspólnie wypracowywać kierunki rozwoju regionu lubuskiego. Marszałek zwróciła się bezpośrednio do studentów: „Bądźcie odważni i szczęśliwi, odważni tutaj, w regionie lubuskim.” Wręczyła też dwójce najlepszych studentów V roku kierunku lekarskiego – Aleksandrze Buczek i Jędrzejowi  Draganowi stypendia o wartości 10 tys. zł każde, z przeznaczeniem na staże zagraniczne.


Wicewojewoda Lubuski dr Wojciech Perczak odczytał list gratulacyjny od Wojewody Lubuskiego Władysława Dajczaka, w którym składał on wyrazy uznania za tworzenie procesu kształcenia i formowanie nowych ludzi.


Biskup senior dr Stefan Regmunt stwierdził, że inauguracja nowego roku akademickiego to otwarcie czasu trudu, nauki, ale jednocześnie przygody. Studia  to nie tylko wykłady, ale czas, w którym młodzi ludzie rozwijają się, kształtują swoje charaktery. Ks. biskup przyrównał uczelnię do skomplikowanego przedsiębiorstwa. Trzeba podziękować za nasz uniwersytet i należy być dumnym, że on jest w naszym mieście i regionie. Wprowadzana reforma przyniosła wiele zmian. Dlatego trzeba dużo mądrości i roztropności, by umiejętnie wykorzystać, to co już było, z tym co przynoszą zmiany - mówił.


Prezydent miasta Zielona Góra Janusz Kubicki przypomniał, że 30 lat temu rozpoczął studia na tej uczelni. Warto korzystać z tego, co oferuje uniwersytet – zwrócił się do młodych ludzi. Wszystkim czterem prorektorom wręczył – wspólnie z przewodniczącym Rady Miasta Zielona Góra Piotrem Barczakiem - medale za zasługi w rozwoju miasta.


Dominika Masionek – przewodnicząca Parlamentu Studenckiego UZ pogratulowała studentom I roku wyboru uczelni. Przez najbliższe lata to będzie wasz dom – powiedziała.


Po czym studenci – autorzy najlepszych prac dyplomowych na poszczególnych Wydziałach otrzymali nagrody Prezydenta miasta Zielona Góra.


Wykład inauguracyjny, zatytułowany „Aktywny, rozproszony system zarządzania popytem” wygłosił prof. dr hab. inż. Grzegorz Benysek
z Wydziału Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki UZ. Wykład był bardzo interesujący i przypadł do gustu uczestnikom inauguracji. Nagrodzili prof. G. Benyska długimi oklaskami. (Prezentację zamieszczamy poniżej.)


Inaugurację zakończyła pieśń Gaudeamus Igitur.


Oprawę muzyczną uroczystości przygotowała prof. Łucja Nowak, a wyśpiewał ją Chór Instytutu Muzyki UZ, którym dyryguje prof. Ł. Nowak.


Jeszcze dziś wieczorem, 1 października br. o godz. 19.00 zapraszamy do auli UZ przy ul. Podgórnej 50 na koncert inauguracyjny Big Bandu UZ pod dyrekcją prof. Jerzego Szymaniuka i przyjaciół, zatytułowanego Standards.

 


 

Poniżej fotograficzna relacja z inauguracji. Fot. Kazimierz Adamczewski i Mamert Janion.

orszak początek.jpg prorektorzy.jpg dziekani.jpg
Rusza orszak. Prorektorzy UZ. Dziekani UZ.
prorektor.jpg zaproszeni goście.jpg studenci I roku.jpg
Wystąpienie inauguracyjne. Zaproszeni goście. Tuż przed immatrykulacją studentów.
doktorantki.jpg dr S.Iwan.jpg V rok.JPG
Ślubowanie doktorantek. Dr inż. Stanisław Iwan. Marszałek Elżbieta Polak z Aleksandrą Buczek i Jędrzejem Draganem.
wicewojewoda.jpg bp S. Regmunt.jpg prezydent.jpg
Wicewojewoda lubuski dr Wojciech Perczak. Biskup senior dr Stefan Regmunt. Prezydent miasta Zielona Góra Janusz Kubicki.
Dominika Masionek.jpg najlepsze prace dyplomowe.jpg wykład prof. G. Benyska.JPG
Dominika Masionek. Autorzy najlepszych prac dyplomowych. Wykład prof. Grzegorza Benyska.
 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT