Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego na Uniwersytecie Zielonogórskim

3 października 2017 r.

 

        Dziś na Uniwersytecie Zielonogórskim odbyła się siedemnasta inauguracja roku akademickiego. Uroczystość miała miejsce w auli uniwersyteckiej przy ul. Podgórnej. Przed uroczystą inauguracją, w kościele św. Józefa Oblubieńca na Zaciszu, została opdprawina msza św. w intencji środowskia akademickiego. Po raz pierwszy w inauguracji nowego roku akademickiego uczestniczyli pracownicy i studenci Wydziału Zamiejscowego w Sulechowie.

 

 

DSC_0014x.JPG DSC_0051x.JPG


 

         Wśród zaproszonych gości, na inauguracji byli obecni byli m.in.: Dyrektor Generalny Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Anna Budzanowska, Posłowie na Sejm: Katarzyna Osos, Poseł Artur Zasada, Jacek Kurzępa, Senator RP, dr Waldemar Sługocki, Wicewojewoda Lubuski Robert Paluch,  Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbieta Anna Polak Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubuskiego Czesław Fiedorowicz, Biskup Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej dr Paweł Socha,  Prezydent Miasta Zielonej Góry Janusz Kubicki, Prezydent Miasta Nowej Soli Wadim Tyszkiewicz oraz Starosta Powiatu Zielonogórskiego Dariusz Wróblewski.
 


       Jak podkreślił rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego prof. Tadeusz Kuczyński, przejdzie ona do naszej historii i dobrze zapisze się na jej kartach. Jak powszechnie wiadomo 17 lipca 2017 roku wicepremier Jarosław Gowin podpisał rozporządzenie o konsolidacji Uniwersytetu Zielonogórskiego i Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie, zgodnie z którym od 1 września 2017 r.  PWSZ w Sulechowie stała się Zamiejscowym Wydziałem Uniwersytetu Zielonogórskiego. Do uniwersyteckiej kadry naukowej dołączyło 55 pracowników naukowo-dydaktycznych i 53 pracowników niebędących nauczycielami akademickimi. W wyniku połączenia z PWSZ zyskaliśmy świetnie wyposażone obiekty dydaktyczne i bibliotekę, a w dwóch spółkach celowych działających w Kalsku i Sulechowie nowoczesne laboratoria.


            Tegoroczna inauguracja przejdzie także do historii z innegop powodu. Właśnie dziś Królewska Szwedzka Akademia Nauk w Sztokholmie ogłosiła laureatów Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki. Zostali nimi odkrywcy fal grawitacyjnych, którzy potwierdzili ostatni element Teorii Względności Alberta Einsteina. Swój udział w tym odkryciu ma polski zespół naukowców POLGRAW, w skład którego wchodzi Pani Profesor Dorota Rosińska z Instytutu Astronomii im. prof. Janusza Gila Uniwersytetu Zielonogórskiego. Pani Profesor przybyła na uroczystość i osobiście odebrała gratulacje od Jego Maginicencji Rektora UZ.

 


      

DSC_0107X.JPG DSC_0132x.JPG

 


        W dalszej części inauguracji, w imieniu Senatu i całej społeczności akademickiej rektor UZ powitał studentów pierwszego roku studiów i słuchaczy pierwszego roku studiów doktoranckich, którzy dziś rozpoczęli nowy etap swojego życia. Uroczysty akt ślubowania studentów, którzy uzyskali w ramach rekrutacji najwyższe oceny przeprowadził prof. dr hab. Wojciech Strzyżewski – prorektor ds. studenckich UZ.

           Podczas swojego wystąpienia rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego prof. dr hab. inż. Tadeusz Kuczyński mówił m.in. o dotychczasowych osiągnięciach naszej uczelni w różnych dziedzinach.  Od 18 sierpnia br. Uniwersytet Zielonogórski ma szpital kliniczny, Park Naukowo-Technologiczny, już w trzecim roku funkcjonowania, uzyskał pełne samofinansowania swojej działalności. Ponadto uczelnia związana jest 72 umowami bilateralnymi z partnerami z zagranicy w ramach których realizowana jest wymiana kadry naukowej, studentów i doktorantów.

        Krwiobiegiem Uniwersytetu są studenci, ale kręgosłupem dźwigającym cały akademicki organizm jest kadra i to jej działalność naukowa i badawcza jest dla nas priorytetem. Cały czas pracujemy nad zwiększeniem efektywności w zdobywaniu grantów i środków na projekty badawcze – mówił rektor. W 2017 roku w Uczelni realizowane są 23 projekty finansowane przez Narodowe Centrum Nauki, 6 projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz 9 projektów finansowanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Po raz pierwszy prawie wszystkie wnioski, bo pięć z sześciu złożonych przez naukowców z Uniwersytetu Zielonogórskiego w konkursach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, uzyskały finansowanie, 3 z nich w dyscyplinie sztuka i 2 w dyscyplinie naukowej filozofia. Mówiąc o sukcesach Uniwersytetu nie sposób nie wspomnieć o zupełnie wyjątkowej w skali kraju, znakomitej współpracy Uniwersytetu z wszystkimi  środowiskami w regionie, związanymi z kulturą, służbą zdrowia, wymiarem sprawiedliwości, przedsiębiorstwami prywatnymi i państwowymi, a także z instytucjami Zespolonej Administracji Województwa – podkreślił rektor Kuczyński. Nie sposób nie docenić znakomitej współpracy z Urzędem Marszałkowskim i Urzędem Miasta, a także z Samorządem Województwa i Radą Miasta Zielona Góra. Przez cały czas obserwujemy dużą życzliwość i wsparcie władz administracyjnych województwa dla podejmowanych przez nas działań - dodał.

 

         Podczas uroczystości prezydent Miasta Janusz Kubicki wręczył rektorowi naszej uczleni, prof. Tadeuszowi Kuczyńskiemu  medal za zasługi dla rozwoju Zielonej Góry.

 

 

 

xKAZ_8009r.jpg xKAZ_8011r.jpg

                 

 

         O rozwoju uczelni decydują nie tylko prowadzone badania naukowe i wysoka jakość kształcenia, ale także osiągnięcia studentów. Dlatego też podczas inauguracji, 13 szczególnie wyróżniających się studentów, otrzymało nagrody od Prezydenta Miasta Zielona Góra oraz Santander Universidades. Ponadto Marszałek Wojwewództwa Lubuskiego wręczyła specjalne stypendia 2 najlepszym studentom kierunku lekarsakiego przeznaczone na sfinansowanie praktyk zagranicznych.

 

 

xDSC_0101.JPG xKAZ_8021r.jpg xKAZ_7999r.jpg

          

 

        Tegoroczny wykład inauguracyjny Mity założycielskie Ziemi Lubuskiej w perspektywie nowego regionalizmu”wygłosiła prof. zw. dr hab.  Małgorzata Mikołajczak z Instytutu Filologii Polskiej Wydziału Humanistycznego.

 

 

DSC_0141x.JPG XDSC_0140.JPG       Zwieńczeniem inauguracji nowego roku akademickiego był koncert w wykonaniu Big Band Uniwersytetu Zielonogórskiego pod dyrekcją dr hab. Jerzego Szymaniuka Tribute to Ella Fitzgerald. Wystąpiły absolwentki i studentki Instytutu Muzyki Uniwersytetu Zielonogórskiego: Paulina Gołębiowska, Emilia Lech, Barbara Krzykwa, Magdalena Janicka i Marcelina Benkiewicz.


           Z okazji inauguracji nowego roku akademickiego nasz Uniwersytet otrzymał wiele depesz i adresów gratulacyjnych. Życzenia przysłali, parlamentarzyści, rektorzy szkół wyższych, dyrektorzy zakładów pracy. W imieniu całego środowiska serdecznie dziękujemy za wszystkie życzenia.

 

***

 

W tym roku akademickim naukę rozpocznie ponad 11 tys. studentów, w tym 7 690 studentów stacjonarnych i 3325 tys. studentów niestacjonarnych oraz prawie 350 słuchaczy studiów doktoranckich. Po raz pierwszy progi uczelni przekroczy ok. 3,5 tys. studentów I roku (studia I; II i III stopnia - ponad 2,4 tys. studentów studiów stacjonarnych i prawie 1000 studentów studiów niestacjonarnych).

Na 13 Wydziałach żacy podejmą naukę na ponad 60 kierunkach studiów licencjackich, inżynierskich, magisterskich i doktoranckich.

Do pracy ze studentami przystąpi 995 pracowników naukowych (w tym 316 profesorów i doktorów habilitowanych).


Uniwersytet Zielonogórski posiada 7 uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego (astronomia, budownictwo, elektrotechnika, fizyka, historia, matematyka, )  i 19 uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora (astronomia, automatyka i robotyka, biologia, budowa i eksploatacja maszyn, budownictwo, elektrotechnika, filozofia, fizyka, historii, informatyka, inżynieria środowiska, inżynieria produkcji, językoznawstwo, literaturoznawstwo, matematyka, nauki o zarządzaniu, ochrona środowiska, pedagogika, socjologia).

          W tym roku wykład inauguracyjny pt. Mity założycielskie Ziemi Lubuskiej w perspektywie nowego regionalizmu przygotowała  prof.  Małgorzata Mikołajczak z Instytutu Filologii Polskiej Wydziału Humanistycznego.

          Uroczystą inaugurację uświetnił Chór Akademicki Uniwersytetu Zielonogórskiego pod dyrekcją dyrektora Instytutu Muzyki Wydziału Artystycznego dra hab. Bartłomieja Stankowiaka.

 

 

xDSC_0019.JPG xDSC_0034.JPG xDSC_0037.JPG xDSC_0038.JPG
xDSC_0040.JPG xDSC_0067.JPG xDSC_0069.JPG xDSC_0070.JPG
xDSC_0072.JPG xDSC_0077.JPG xDSC_0080.JPG xKAZ_8021r.jpg

 

.

xDSC_0086.JPG xDSC_0089.JPG xDSC_0090.JPG xDSC_0094.JPG xDSC_0097.JPG

fot. K. Adamczewski, M. Janion

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT