UZ nominowany w dwóch kategoriach do nagrody ELSEVIER Research Impact Leaders 2017

14 listopada 2017 r.
 

 

Miło nam poinformować, że Uniwersytet Zielonogórski został nominowany do Nagrody ELSEVIER Research Impact Leaders 2017 w dwóch kategoriach: Engineering & Technology (wspólnie z Akademią Morską w Gdyni i Politechniką Lubelską) oraz w kategorii Natural Sciences (wspólnie z Uniwersytetem Jagiellońskim i Uniwersytetem Warszawskim).


Nagrody są wyrazem uznania dla wybitnych instytucji badawczych, które mają największy wpływ na badania naukowe i przyczyniają się do lepszej rozpoznawalności polskiej nauki na świecie. Nagroda Research Impact Leaders po raz pierwszy została przyznana w roku 2016 i jest częścią światowej inicjatywy wydawnictwa Elsevier, mającej na celu wspomaganie badań oraz rozwoju nauki w wielu dyscyplinach.

 

Wydawnictwo Elsevier nagrodą Research Impact Leaders wyróżnia uczelnie, których publikacje miały największy wpływ na postrzeganie (visibility) polskiej nauki na świecie. Jest to definiowane poprzez ciągły wzrost liczby publikacji w najbardziej prestiżowych czasopismach naukowych, udziału zagranicznych współautorów oraz cytowalność w danej dyscyplinie.


Nagrody przyznawane są w sześciu szerokich dziedzinach nauki (według klasyfikacji OECD):

•             Life Sciences/Agricultural Sciences – Nauki o życiu / Nauki rolnicze

•             Engineering and Technology- Nauki inżynieryjne i techniczne

•             Humanities - Nauki humanistyczne

•             Medical Sciences - Nauki medyczne

•             Natural Sciences - Nauki przyrodnicze

•             Social Sciences - Nauki społeczne

 

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród ELSEVIER Research Impact Leaders 2017 nastąpi podczas uroczystej Gali w ramach konferencji Polskie uczelnie w światowej perspektywie - Rankingi a strategiczne zarządzanie szkołą wyższą, która odbędzie się 27 listopada w Warszawie.

 

Więcej o Nagrodzie: http://www.perspektywy.org/warsaw2017/nagrody-elsevier

 

 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT