UZ ogłasza konkurs na stanowisko pracownika naukowo-technicznego na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu

 

 

 

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI

ogłasza konkurs
na stanowisko pracownika naukowo-technicznego

w ramach umowy o pracę  

na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu

 

 

Miejsce pracy:

Laboratorium, Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu

 

Kandydat powinien spełniać następujące wymagania:

 • wykształcenie wyższe,
 • samodzielność i kreatywność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • dyspozycyjność,
 • umiejętność pracy ze współczesną aparaturą badawczą wyposażoną w systemy komputerowego sterowania i oprogramowania,
 • znajomość przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

Do zadań pracownika zatrudnionego na tym stanowisku należy m.in.:

 • przygotowanie aparatury i sprzętu do zajęć dydaktycznych i badań naukowych,
 • przygotowanie stanowisk badawczych,
 • wykonywanie badań diagnostycznych,
 • obsługa aparatury laboratoryjnej,
 • generowanie zamówień na potrzeby dydaktyczne.

 

Pisemne oferty zawierające:

 • list motywacyjny,
 • życiorys (CV),
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych  (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 922).

 

Zainteresowane osoby spełniające powyższe kryteria prosimy o złożenie dokumentów do dnia  28 września 2018 do godz. 15:00 osobiście w Dziale Osobowym Uniwersytetu Zielonogórskiego, ul. Licealna 9, pok. 14 lub elektronicznie na adres: rekrutacja-pracownikow@adm.uz.zgora.pl

Informujemy, ze skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Administratorem podanych przez Państwa danych osobowych jest Uniwersytet Zielonogórski z siedzibą przy ulicy Licealnej 9, 65-417 Zielona Góra.

 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane prze Uniwersytet Zielonogórski w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procesu rekrutacji na wskazane stanowiska na podstawie wyrażonej przez Państwo zgody (art.23 ust.1 pkt.1  ustawy z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 922).
Państwa  dane będą przetwarzane do rozstrzygnięcia procesu rekrutacji, ale nie dłużej niż 6 miesiące od daty złożenia oferty.
Przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa osoby, ich sprostowanie, usunięcie lub ograniczenie przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych.
Ponadto przysługuje Państwu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody przed jej cofnięciem.
Dodatkowo przysługuje Państwu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego.
Podanie przez Państwo danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do udziału w procesie rekrutacji.
Decyzje dotyczące przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia procesu rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
 

 


 
 


 

 

 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT