UZ ogłasza konkurs na stanowisko pracownika technicznego na Wydziale Prawa i Administracji

19 marca 2019 r.

 

 

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI

ogłasza konkurs

na stanowisko pracownika technicznego- informatyk

na Wydziale Prawa i Administracji

       (w ramach umowy o pracę)

 


Zakres obowiązków:

 • Prowadzenie obciążeń dydaktycznych pracowników Wydziału (przygotowanie, wprowadzanie do programu, prowadzenie dokumentacji, przygotowywanie sprawozdań semestralnych i rocznych).
 • Wprowadzanie i aktualizacja przedmiotów oraz programów studiów do systemu Dziekanat.
 • Układanie i aktualizacja planów zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych ( w tym wprowadzanie dyżurów, konsultacji i egzaminów do systemu).
 • Przygotowywanie wydziałowej oferty przedmiotów do wyboru i ich analiza.
 • Przygotowywanie specyfikacji technicznej sprzętu i oprogramowania.
 • Udzielanie pomocy technicznej pracownikom Wydziału.
 • Administrowanie pracowniami komputerowymi Wydziału.
 • Administrowanie głównym serwisem internetowym wydziału.
 • Obsługa i zabezpieczenie sieci komputerowej, konfiguracja urządzeń, aktualizacja oprogramowania.
   

Od kandydatów oczekujemy:

 

 • Wykształcenia średniego lub wyższego.
 • Znajomości języka angielskiego umożliwiającego czytanie dokumentacji technicznej.
 • Znajomości sprzętu, systemów i technologii informatycznych
 • Umiejętności diagnostyki uszkodzeń sprzętu.
 • Znajomości zarządzania i administrowania sieciami LAN
 • Dobrej organizacji pracy.
 • Komunikatywności, zaangażowania, wysokiej kultury osobistej.


Kandydat zobowiązany jest złożyć:

- CV,

- list motywacyjny,

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z  Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych  (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 922).

 

Zainteresowane osoby spełniające powyższe kryteria prosimy o złożenie dokumentów do dnia 05 kwietnia 2019 r. do godz. 15:00 osobiście w Dziale Osobowym Uniwersytetu Zielonogórskiego, ul. Licealna 9, pok. 14 lub elektronicznie na adres: rekrutacja-pracownikow@adm.uz.zgora.pl

 

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

 

Administratorem podanych przez Państwa danych osobowych jest Uniwersytet Zielonogórski z siedzibą przy ulicy Licealnej 9, 65-417 Zielona Góra.
 

 • Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Uniwersytet Zielonogórski w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procesu rekrutacji na wskazane stanowiska na podstawie wyrażonej przez Państwo zgody (art.23 ust.1 pkt.1  ustawy z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 922).
 • Państwa  dane będą przetwarzane do rozstrzygnięcia procesu rekrutacji, ale nie dłużej niż 6 miesięcy od daty złożenia oferty.
 • Przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa osoby, ich sprostowanie, usunięcie lub ograniczenie przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych.
 • Ponadto przysługuje Państwu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody przed jej cofnięciem.
 • Dodatkowo przysługuje Państwu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego.
 • Podanie przez Państwo danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do udziału w procesie rekrutacji.
 • Decyzje dotyczące przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia procesu rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

  

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT