UZ organizatorem konferencji „Szanse i zagrożenia mniejszych i średnich uczelni akademickich w świetle proponowanej ustawy”.

 

 

 

11 listopada 2017 r. 

 

W poniedziałek, 13 listopada br., na Uniwersytecie Zielonogórskim odbędzie się konferencja Szanse i zagrożenia mniejszych i średnich uczelni akademickich w świetle proponowanej ustawy, podczas której zostanie wypracowane wspólne ich stanowisko. Weźmie w niej udział wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego, Jarosław Gowin.

 


Do Zielonej Góry przyjadą rektorzy, prorektorzy i kanclerze reprezentujący 27. polskich szkół wyższych. Wśród nich przedstawiciele: Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu Opolskiego, Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Uniwersytetu Szczecińskiego, Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu, Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, Uniwersytetu w Białymstoku, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Wrocławskiego, Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Akademii Pomorskiej w Słupsku, Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, Politechniki Białostockiej, Politechniki Częstochowskiej, Politechniki Koszalińskiej, Politechniki Lubelskiej, Politechniki Rzeszowskiej, Politechniki Świętokrzyskiej oraz gospodarza konferencji Uniwersytetu Zielonogórskiego.

 


W spotkaniu będą także uczestniczyć posłowie RP: Marek Ast, Witold Czarnecki, Jerzy Materna, Jarosław Porwich i Artur Zasada  oraz reprezentanci: Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych przy Uniwersytecie Jagiellońskim, Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Krajowej Sekcji Nauki NSZZ "Solidarność”, Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP.

 


Konferencję otworzy rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego prof. Tadeusz Kuczyński. Zgromadzonych gości powitają także marszałek województwa lubuskiego Elżbieta Anna Polak i prezydent miasta Zielona Góra Janusz Kubicki.

 


Podczas spotkania rozmowy będą toczyć się wokół 3. głównych tematów: ustroju uczelni, finansów w szkolnictwie wyższym  oraz doskonałości naukowej.

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT