VII Konferencja Naukowa z cyklu Bezpieczeństwo energetyczne – rynki surowców i energii.

8 listopada 2017 r.

 

 

fundacja-na-rzecz-czystej-energii.jpg

 

Fundacja na Rzecz Czystej Energii – operator naukowych konferencji eksponujących problematykę bezpieczeństwa energetycznego, ma zaszczyt zaprosić do uczestnictwa w VII Konferencji Naukowej z cyklu Bezpieczeństwo energetyczne – rynki surowców i energii.

Tegoroczna edycja prowadzona jest pod tytułem:

 

Ład energetyczny – rzeczywistość i idee

 

Konferencja odbędzie się w dniach 30 listopada i 1 grudnia 2017 r.

w Poznaniu w gmachu A Uniwersytetu Ekonomicznego, przy Al. Niepodległości 10, sala 111 A

 

Organizatorami Konferencji są podmioty zrzeszone w Sieci „EnSePol” oraz kilka innych niezależnych od siebie jednostek badawczych: Instytut Elektroenergetyki (Politechnika Poznańska), Instytut Inżynierii Biosystemów (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Instytut Politologii (Uniwersytet Zielonogórski), Wydział Nauk Społecznych (Uniwersytet Gdański), Katedra Polityki Gospodarczej i Samorządowej (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Wydział Nauk o Bezpieczeństwie (Akademia Wojsk Lądowych). Wśród animatorów przedsięwzięcia nie brak także podmiotów gospodarczych.


Tak liczna reprezentacja podmiotów nadaje spotkaniu specjalny charakter i zapewnia wieloaspektowe podejście do podejmowanej problematyki. Obejmuje ona, w zakresie wskazanym tematem, zagadnienia: ekonomiczno-społeczne, geopolityczne, logistyczne, przyrodnicze, techniczne i prawne.

 

Autorom zapewniamy możliwość publikacji dodatkowych tekstów w monografiach tematycznych oraz zamieszczenie artykułu na płycie CD, dołączonej do punktowanego periodyku z listy MNiSW !!!

 

 

Koordynatorzy sieci:

 

dr hab. Mariusz Jedliński, prof. AM                                                    

dr hab. Piotr Kwiatkiewicz, prof. UZ

 

e-mail: konferencje@fundacjaenergia.pl                                             

tel. +48 502 214 500

 

 

Koszt pełnego udziału w konferencji wynosi 450 zł, natomiast bez publikacji 150 zł dziennie; istnieje także możliwość publikacji artykułu bez uczestnictwa w Konferencji (koszt 200 zł). Zniżki dla doktorantów – cena 350 zł z publikacją! Osoby zainteresowane wyższą punktacją mogą uiścić dodatkową opłatę w wysokości 220 złotych, za zamieszczenie publikacji na płycie CD, dołączonej do punktowanego periodyku z listy MNiSW.

 

PROGRAM
 

1. Panel ekonomiczno-społeczny

a.  Zmiany cen na rynku paliw i energii – przyczyny i konsekwencje
b. Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania funkcjonowania rynków i przedsiębiorstw energetycznych
c. Społeczny wymiar energetyki
d. Konsument na rynku energii
e. Energetyka a administracja rządowa i samorządowa


2. Panel logistyczny

a. Infrastruktura transferu surowców i energii – bezpieczeństwo i rozwój
b. Łańcuch dostaw surowców i produktów energetycznych
c. Zasoby surowców energetycznych – stan i perspektywy
d. Energetyka rozproszona


3. Panel polityczno-prawny

a. Polityka energetyczna organizacji ponadnarodowych
b. Bezpieczeństwo energetyczne w wymiarze regionalnym i makroregionalnym
c. Energetyka wybranych państw
d. Konwencjonalne i odnawialne źródła energii w świetle zmian legislacyjnych
e. Regulacja rynków paliwowych i energetycznych
f. Prawo w energetyce i energetyka w prawie


4. Panel środowiskowy

a. Energetyka wobec wyzwań dla środowiska naturalnego oraz klimatu
b. Środowiskowa i ekologiczna ocena wyrobów
c. Handel i zarządzanie emisjami
d. Ekologia a innowacje
e. Edukacja ekologiczna


5. Panel techniczny

a. Projekty i technologie
b. Nośniki energii
c. Magazynowanie energii
d. Sprawność i efektywność energetyczna


6. Panel bezpieczeństwo i obronność

a. Bezpieczeństwo energetyczne
b. Energetyka i służby mundurowe
c. Infrastruktura krytyczna w energetyce
e. Zarządzanie ryzykiem w energetyce

 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT