Współpraca Koła Naukowego Doktorantów Inkluzja i Koła Naukowego Prizon ze Służbą Więzienną

8 listopada 2017 r.

 

Służba więzienna.jpg

24 października Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Poznaniu podpisał porozumienia o współpracy z Uniwersytetem Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu oraz Wyższą Szkołą Handlu i Usług w Poznaniu. Strony zobowiązały się do współdziałania w zakresie prowadzenia działalności naukowej, dydaktycznej oraz realizacji praktyk studenckich na terenie jednostek organizacyjnych Służby Więziennej podległych poznańskiemu inspektoratowi.

 

Wzajemne kontakty między jednostkami Służby Więziennej z obszaru Wielkopolski i województwa lubuskiego a uczelniami wyższymi mają już swoją tradycję i przekładają się na wzbogacenie oferty resocjalizacyjnej z jednej strony, a z drugiej, na możliwość prowadzenia badań naukowych i kształcenia kadr dla służby.

 

Areszt w Poznaniu od kilku lat współpracuje z Katedrą Dramatu, Teatru i Widowisk Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, co ściśle związane jest z działalnością kulturalno-oświatową jednostki. Organizacja wspólnych wernisaży, wystaw, udział skazanych w działalności kulturalnej teatru, przedsięwzięciach teatralnych oraz pomoc przy realizacji projektów studia telewizyjnego aresztu, to tylko niektóre elementy współdziałania. Z Wydziałem Studiów Edukacyjnych UAM Areszt Śledczy w Poznaniu prowadzi wspólną działalność edukacyjną, naukową i artystyczną. Studenci Koła Resocjalizacji pomagają w realizacji programów readaptacji społecznej. Ponadto poznański areszt jest na stałe związany z Biblioteką Uniwersytecką UAM w Poznaniu i współpraca ta nastawiona jest przede wszystkim na promocję czytelnictwa wśród osadzonych. W ramach umowy biblioteka przekazuje bezpłatnie pozycje książkowe, które wykorzystywane są przez bibliotekę centralną Aresztu Śledczego w Poznaniu. Książki zasilają zarówno punkty biblioteczne, jak i dział fachowy biblioteki aresztu, z którego korzystają pracownicy i funkcjonariusze.

 

Z kolei kooperacja poznańskiego aresztu z Uniwersytetem Artystycznym w Poznaniu zakłada udział studentów w rewitalizacji placów spacerowych, realizacji warsztatów poznawczych w ramach arteterapii dla więźniów..

 

Areszt Śledczy w Zielonej Górze od lat współpracuje z Uniwersytetem Zielonogórskim na mocy porozumienia z dnia 20 maja 2011 r. Studenci z koła naukowego „Prizon”, pod opieką prof. Barbary Toroń-Fórmanek, wspierają jednostkę w organizowaniu i przeprowadzaniu takich wydarzeń jak Dzień Dziecka czy Jasełka przygotowywane corocznie w ramach programu resocjalizacji „Bliżej dziecka”. Ponadto, prowadzą warsztaty socjoterapeutyczne, a pani profesor przy udziale studentów prowadzi zajęcia z Treningu Zastępowania Agresji. Zielonogórski areszt wspólnie z Uniwersytetem Zielonogórskim organizuje także konferencje oraz debaty oxfordzkie. Studenci poszerzają swoją wiedzą i umiejętności odbywając praktyki zawodowe w areszcie.

 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT