Wydział Matematyki Inforamtyki i Ekonometrii zaprasza do swoje siedziby

17 marca 2015 r.

 

Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii zaprasza uczniów i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych w dniu 27 marca 2015 r. w godzinach 12.00-14.00 na spotkanie ze studentami i pracownikami, którzy pragną przybliżyć uczniom studia i życie studenckie na Wydziale.


Uczniowie będą mogli wziąć udział w warsztatach analityka (z wykorzystaniem technik multimedialnych i perkusji), dowiedzieć się dlaczego matematyka, jak powstaje chaos, o bazach danych w trzech prostych krokach, czym zajmuje się matematyka finansowa i ekonomia matematyczna, zobaczyć krótkie prezentacje na temat złotej proporcji i matematycznego języka piękna, gry w kropki i kreski oraz stworzonego przez pracownika naszego Wydziału projektu systemu kryptograficznego – ubiegłorocznego laureata konkursu Polski Produkt Przyszłości, a nasi studenci pokażą uczniom matematykę inaczej.

Szczegóły na stronie::


 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT