XXV kolegium prorektorów d/s nauki i rozwoju publicznych wyższych szkół technicznych

17 listopada 2017 r.

 

 

Od 16 do 18 listopada br. odbywa się w Zielonej Górze XXV kolegium prorektorów d/s nauki i rozwoju publicznych wyższych szkół technicznych. W spotkaniu uczestniczą reprezentanci następujących uczelni: Akademii Górniczo-Hutniczej w  Krakowie, Akademii Morskiej w Gdyni, Akademii Morskiej w Szczecinie, Politechniki Częstochowskiej, Politechniki Gdańskiej, Politechniki Koszalińskiej, Politechniki Lubelskiej, Politechniki Łódzkiej, Politechniki Opolskiej, Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach, Politechniki Warszawskiej, Politechniki Wrocławskiej, Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu, Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, Wojskowej Akademii Technicznej w  Warszawie, Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie oraz, gospodarza, Uniwersytetu Zielonogórskiego.

 


Dzisiaj, to jest w piątek, 17 listopada br. członkowie kolegium wysłuchali wystąpienia Rafała Malujdy z kancelarii prawno-patentowej o komercjalizacji wyników badań naukowych i współpracy z otoczeniem gospodarczym, w aspekcie nowych i projektowanych przepisów oraz orzecznictwa. Następnie dr hab. inż. Przemysław Korytkowski z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, a jednocześnie członek Komisji Ewaluacji Jednostek Naukowych przy MNiSW, przedstawił pierwsze wnioski z ewaluacji działalności naukowej za lata 2013-2016. Po czym nastąpiła dyskusja dotycząca nowych zasad ewaluacji działalności naukowej.

 


W późnych godzinach popołudniowych uczestnicy kolegium odwiedzą Park Naukowo-Technologiczny UZ, sp. z o.o., a następnie Centrum Nauki Keplera – Planetarium Wenus.

 

 

Fot. Kazimierz Adamczewski

prorektorzy 1.jpg prorektorzy 2.jpg
Podczas obrad.
 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT