XXXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Astronomicznego w Zielonej Górze

Zjazd_PTA_A3 plakat.jpg

5 września 2017 r.

 

 

W dniach 11 - 14 września 2017 roku w zielonogórskim Planetarium Wenus odbędzie się XXXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Astronomicznego (PTA). Współorganizatorami Zjazdu są: Instytut Astronomii im. prof. Janusza Gila Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Centrum Nauki Keplera – Planetarium Wenus. Honorowy patronat nad Zjazdem objęli: Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin, JM Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego prof. Tadeusz Kuczyński, Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbieta Anna Polak oraz Prezydent Miasta Zielona Góra Janusz Kubicki.

 

 

Odbywający się co dwa lata Zjazd PTA jest cykliczną konferencją naukową, na której astronomowie z całej Polski  (oraz goście z zagranicy) zbierają się, by przedstawić najważniejsze osiągnięcia naukowe oraz by dyskutować o najnowszych projektach badawczych, w których polska astronomia ma swój udział. Podczas Zjazdu zostaną poruszone następujące tematy: astronomia fal grawitacyjnych; radioastronomia i LOFAR/ POLFAR; egzoplanety i Układ Słoneczny; astrofizyka gwiazdowa; kosmologia i skale Wszechświata; astrofizyka wysokich energii; udział polskich instytucji w projektach instrumentalnych; historia astronomii; popularyzacja i promocja nauki.

 

Organizatorzy Zjazdu przygotowali także atrakcję dla szerokiej publiczności. We wtorek, 12 września o godzinie 19:00 w Planetarium Wenus odbędzie się otwarty wykład popularno-naukowy. Z przyczyn losowych nie odbędzie się zaplanowany wykład dr Stanisława Bajtlika z Centrum Astronomii Mikołaja Kopernika PAN w Warszawie „Księżycowa iluzja albo dlaczego wschodzący Księżyc wydaje się taki wielki”.

Natomiast wszyscy miłośnicy astronomii będą mogli wysłuchać wykładu dr Doroty Rosińskiej z Uniwersytetu Zielonogórskiego „Fale grawitacyjne – co to jest?”

 

Dwa lata temu po raz pierwszy detektory LIGO znajdujące się w Stanach Zjednoczonych zarejestrowały fale grawitacyjne, których istnienie zostało przewidziane przez Ogólną Teorię Względności Alberta Einsteina. Zaobserwowano zlewanie się dwóch czarnych dziur i powstanie jednej wirującej masywnej czarnej dziury. Było to najbardziej energetyczne wydarzenie kiedykolwiek zaobserwowane na Ziemi. Do tej pory zarejestrowano jeszcze kilka takich zdarzeń, a poszukiwania sygnałów także z innych źródeł fal grawitacyjnych w danych z detektorów LIGO i europejskiego Virgo trwają. 

 Wykład ma na celu wytłumaczenie czym są fale grawitacyjne, czym różnią się od innych rodzajów fal, jak oddziałują z materią, dlaczego tak trudno bylo je zarejestrować oraz dlaczego pierwszymi obiektami zaobserwowanymi były krążące wokół siebie, a następnie łączące się dwie czarne dziury.

 Prof. UZ Dorota Rosińska opowie również o najnowszych odkryciach, o kosmicznych źródłach fal grawitacyjnych, o tym czego możemy dowiedzieć się o Wszechświecie dzięki promieniowaniu grawitacyjnemu i o udziale polskich uczonych w obecnych i przyszłych obserwacjach fal grawitacyjnych.

 


Serdecznie zapraszamy!

 

 

Lokalny Komitet Organizacyjny XXXVIII Zjazdu PTA.

 

 

Szczegółowe informacje: https://www.pta.edu.pl/zjazd38/index.php

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT