Zimowa rekrutacja na Uniwersytecie Zielonogórskim

zimowa-rekrutacja-03.jpg

 

 

Od 1 lutego 2019 r. na Uniwersytecie Zielonogórskim trwa rekrutacja na semestr letni 2018/2019.

Jest to rekrutacja na studia drugiego stopnia: 12 kierunków studiów stacjonarnych oraz na 10 kierunków studiów niestacjonarnych. Terminy rejestracji elektronicznej są różne na różnych wydziałach, tak jak i terminy składania dokumentów. Na kierunkach arteterapia* i architektura 22 lutego odbędzie się rozmowa kwalifikacyjna i przegląd prac własnych (portfolio). Listy osób przyjętych poznamy na przełomie lutego i marca – najpóźniej, bo 12 marca, zostaną ogłoszone listy na studiach niestacjonarnych na Wydziale Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki.

W tym roku na studiach drugiego stopnia przygotowano 545 miejsc na studiach stacjonarnych i 420 na studiach niestacjonarnych – razem 965 miejsc.


W tym semestrze planowane jest uruchomienie rekrutacji na nowy kierunek – arteterapia. Będą to studia stacjonarne I stopnia - licencjackie (3-letnie), na których przygotowano 30 miejsc. Rekrutacja będzie prowadzona po uzyskaniu zgody MNiSW.


Studia stacjonarne I stopnia (30 miejsc):

Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii (30 miejsc) 
•       arteterapia* - 30 miejsc (rejestracja elektroniczna zostanie uruchomiona po uzyskaniu zgody MNiSW)

* - kierunek zostanie uruchomiony po uzyskaniu zgody MNiSW

 

Studia stacjonarne II stopnia (545 miejsc):


Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska (170 miejsc) - rejestracja elektroniczna na kierunki (poza architekturą) do 24 lutego:
•    architektura - 50 miejsc (rejestracja elektroniczna na kierunek do 20 lutego)
•    budownictwo - 90 miejsc
•    inżynieria środowiska - 30 miejsc


Wydział Ekonomii i Zarządzania (60 miejsc) - rejestracja elektroniczna na kierunek do 24 lutego:
•    logistyka – 60 miejsc


Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki (150 miejsc) - rejestracja elektroniczna na kierunki do 24 lutego:
•    automatyka i robotyka - 45 miejsc
•    elektrotechnika - 45 miejsc
•    informatyka - 60 miejsc


Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii (45 miejsc) - rejestracja elektroniczna na kierunek do 24 lutego:
•    inżynieria danych - 30 miejsc oraz inżynieria danych w języku angielskim - 15 miejsc - opłata za studia 2250 zł


Wydział Mechaniczny (120 miejsc) - rejestracja elektroniczna na kierunki do 17 lutego:
•    bezpieczeństwo i higiena pracy – 30 miejsc
•    inżynieria biomedyczna - 30 miejsc
•    mechanika i budowa maszyn - 30 miejsc
•    zarządzanie i inżynieria produkcji - 30 miejscStudia niestacjonarne II stopnia (420 miejsc)


Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska (90 miejsc) - rejestracja elektroniczna na kierunki do 24 lutego:
•    budownictwo - 60 miejsc (opłata za semestr – 2400 zł)
•    inżynieria środowiska - 30 miejsc (opłata za semestr – 2100 zł)


Wydział Ekonomii i Zarządzania (60 miejsc) - rejestracja elektroniczna na kierunki do 24 lutego:
•    logistyka – 60 miejsc (opłata za semestr 1900 zł)


Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki (150 miejsc) - rejestracja elektroniczna na kierunki do 28 lutego:
•    automatyka i robotyka - 45 miejsc (opłata za semestr 2200 zł)
•    elektrotechnika - 45 miejsc (opłata za semestr 2100 zł)
•    informatyka - 60 miejsc (opłata za semestr 2200 zł)


Wydział Mechaniczny (120 miejsc) - rejestracja elektroniczna na kierunki do 17 lutego:
•    bezpieczeństwo i higiena pracy – 30 miejsc(opłata za semestr – 2100 zł)
•    inżynieria biomedyczna – 30 miejsc (opłata za semestr – 2100 zł)
•    mechanika i budowa maszyn – 30 miejsc (opłata za semestr – 2100 zł)
•    zarządzanie i inżynieria produkcji – 30 miejsc (opłata za semestr – 2100 zł)

 

 

 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT