Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

ABSOLWENT EXTRA Uniwersytetu Zielonogórskiego

16 września 2021 r.

 

Logo Absolwent Extra.jpg

 

 

 

Uwaga Absolwenci z roku akademickiego 2020/2021!

 

 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie ABSOLWENT EXTRA organizowanego przez Biuro Karier Uniwersytetu Zielonogórskiegoktóry ma celu promowanie wyróżniających się absolwentów poszczególnych wydziałów naszej uczelni.

 

Poprzez prezentację sylwetek, osiągnięć, kompetencji i możliwości, daje on szansę na jeszcze lepsze przedstawienie się pracodawcom, budowanie potencjału na przyszłość, lepszy start w życiu zawodowym.  

 

Uczestnikiem konkursu może zostać absolwent, który w roku akademickim 2020/2021 ukończył studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolite magisterskie.

 

 

 

 

 

 

 

Absolwent, który chce:

 

•    wyróżnić się spośród Absolwentów swojego kierunku studiów;
•    zostać zauważonym przez pracodawców;
•    zostać zauważonym przez środowisko naukowe;
•    zyskać szansę na lepszy strat w życiu zawodowym;
•    budować potencjał na przyszłość;
•    budować siec kontaktów;
•    budować swoją markę osobistą;
•    prezentować swój dorobek, wyniki swoich badań / działań artystycznych / społecznych
•    zyskać nowe możliwości;
•    mieć satysfakcję z prezentacji swoich dotychczasowych osiągnięć;
•    zdobyć ważny punkt w CV;
•    być proaktywny;
•    dzielić się swoim doświadczeniem,

 

proszony jest o wypełnienie stosownych, konkursowych formularzy dostępnych na stronie::


W wypełnieniu dokumentów, być może, pomocna będzie instrukcja::
 


Zgłoszenie do udziału w konkursie Absolwent Extra (z dopiskiem na kopercie „Konkurs Absolwent Extra Wydziału…………………………tu podać nazwę ukończonego wydziału…”) należy złożyć w formie pisemnej osobiście lub przesłać pocztą albo  przesyłką  kurierską  na adres:

Uniwersytet  Zielonogórski,  ul.  Licealna  9,  65-417  Zielona  Góra.


W przypadku osobistego złożenia zgłoszenia, należy je pozostawić na portierni w Rektoracie UZ, w godzinach pracy Uczelni, tj. 7.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku  -  w  terminie  właściwym dla każdego wydziału i wskazanym  na stronie internetowej http://www.bk.uz.zgora.pl/index.php?absolwent-extra oraz  na  stronach  poszczególnych  wydziałów.


Sylwetki Laureatów konkursu będą prezentowane i promowane - przez miesiąc - poprzez indywidualne wywiady, artykuły, reportaże, prezentacje multimedialne, filmy w mediach akademickich Uniwersytetu Zielonogórskiego.

 

 

 

NIECH CIĘ ZOBACZĄ,

 

NIECH CIĘ USŁYSZĄ!

 

JESTEŚ WYJĄTKOWY!

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT