Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Doradcy zawodowi z UZ w zielonogórskich szkołach

22 marca 2017 r.

 

Wychodząc naprzeciw narastającemu zapotrzebowaniu młodzieży ze szkół średnich, Uniwersytet Zielonogórski organizuje w zielonogórskich liceach i technikach spotkania – warsztaty z doradcami zawodowymi, którzy w profesjonalny sposób mogą pomóc niezdecydowanym uczniom w podjęciu trudnej decyzji dotyczącej na przykład dalszego kształcenia. Dotychczas takie spotkania odbyły się już w LO VII, aktualnie trwają w Technikum Budowlanym, a w najbliższym czasie planowane są w LO I. Kolejne szkoły „czekają” już w kolejce.


Podczas takich zajęć, które organizowane są przy współpracy ze szkolnym pedagogiem w czasie lekcji wychowawczej, młodzi ludzie mają możliwość zapoznania się np. z metodami odkrywania swoich mocnych i słabych stron czy określenia indywidualnych cech charakteru pod kątem wyboru dalszej ścieżki kształcenia. W najbliższej przyszłości na terenie Uniwersytetu Zielonogórskiego w Kampusie B przy np. al. Wojska Polskiego zostanie uruchomiony punkt, gdzie raz w tygodniu w godzinach popołudniowych doradcy zawodowi będą udzielać indywidualnych porad niezdecydowanym uczniom. Te konsultacje, jak i dotychczasowe warsztaty w szkołach prowadzone będą nieodpłatne. 


Ponadto zainteresowane osoby będą mogły skorzystać ze szkoleń i warsztatów dotyczących rozwoju osobistego (w tym: diagnozy indywidualnych kompetencji, sztuki definiowania celów, opanowywania stresu, utrzymania motywacji itp.).


Przewiduje się również cykl spotkań z pedagogami szkół, współudział w kształtowaniu Wewnątrzszkolnych Systemów Doradztwa Zawodowego i wszelką działalność szkoleniową mającą na celu ukształtowanie świadomych wyborów edukacyjno-zawodowych przez studentów i młodzież szkół średnich.


Działania te dotyczą nie tylko maturzystów, ale także uczniów pierwszych i drugich klas, którzy często już na początku swojej edukacji w szkole średniej podejmują decyzje dotyczące wyborów fakultetów, przedmiotów maturalnych i wielu innych rzutujących w przyszłości na wybór np. kierunku studiów.


Punkt tzw. Mobilnego Ośrodka Szkoleń i Rozwoju Osobistego Uniwersytetu Zielonogórskiego będzie również dostępny dla studentów.

 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT