Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Jazzowa habilitacja dr. Jakuba Stankiewicza z Instytutu Muzyki UZ

Kuba Stankiewicz Autor zdjęć Michał Siergiejewicz.jpg

Fot. Michał Siergiejewicz

 

 

25 lutego 2016 r.

 


Z pewnym opóźnieniem, ale z dużą satysfakcją informujemy, że 5 stycznia 2016 r. Rada Wydziału Instrumentalnego Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na podstawie oceny ogólnego dorobku artystycznego i przedstawionego osiągnięcia artystycznego Kuba Stankiewicz - The Music of Victor Young podjęła uchwałę o nadaniu dr. Jakubowi Stankiewiczowi, stopnia doktora habilitowanego sztuki w dziedzinie sztuk muzycznych, w dyscyplinie artystycznej: instrumentalistyka.

 


Od początku swojej kariery Jakub Stankiewicz zdobywał doświadczenie i praktyczną wiedzę u boku mistrzów polskiej sceny jazzowej takich jak Jan Ptaszyn Wróblewski i Zbigniew Namysłowski. Ta współpraca inspirowała do poszukiwań, wpływała na dalszy rozwój Artysty, kształtowała jego muzyczną świadomość, indywidualny język muzyczny. Przygotowywała także do pełnienia roli lidera własnych zespołów.

 


W latach 1987–1990 J. Stankiewicz studiował w Berklee College of Music w Bostonie. Był to czas jego dużej aktywności muzycznej na scenie w USA, współpracował między innymi z Orkiestrą Artie Shawa.

 


Przełomowym momentem w twórczej działalności Kuby Stankiewicza była autorska płyta Northern Song (GOWI Records,1993), która odniosła znaczący sukces na polskim rynku muzycznym. To w niej ujawnił się jako dojrzały Artysta, lider kwartetu. Kształtujący się już wtedy styl pianistyki łączył w sobie cechy głównego nurtu w muzyce jazzowej z liryzmem i subtelnością, wrażliwością na brzmienie. Cechy te szybko stały się rozpoznawalną marką pianistyki K. Stankiewicza.

 


Istotny rozdział w jego twórczości stanowią własne kompozycje i aranżacje inspirowane twórczością literacką. W swojej twórczości kompozytorskiej odwołuje się do poezji, na przykład Janusza Kukuły, Agnieszki Osieckiej co przekłada się na osiągnięcia fonograficzne (płyty CD: Coś dla dzieci i nie tylko, Intro Music 2010; Ulice wielkich miast - Ballady Agnieszki Osieckiej, Intro Music 2009). Uczestniczy także w spektaklach słowno-muzycznych (Jazz i Jasnorzewska, Alchemia czyli opowieść o czasie i Wrocławiu). Napisał szereg piosenek, a także muzykę do sztuki teatralnej.

 


Ważnym celem, jaki przyświeca twórczej działalności Kuby Stankiewicza, jest przywracanie pamięci o wybitnych kompozytorach - Victorze Youngu, Romanie Statkowskim, Bronisławie Kaperze. Twórczej pracy towarzyszą dociekania i rozmyślania teoretyczne o walorach naukowych. Dowodem są wygłoszone na konferencjach referaty: Europejskie ślady standardów jazzowych (Międzynarodowa Konferencja Naukowo–Metodyczna Współczesne metody nauczania muzyki jazzowej, Zielona Góra, 18 listopada 2015), Jazz Standards: History, Present, Future na konferencji w Pradze (1.12.2013) oraz recital „Kilar” w ramach konferencji ISIM (International Society for Improvised Music, USA, 7.06.2014).

 


Owocem działalności artystycznej, pracy koncepcyjnej i dojrzałości artystycznej oraz postawionych sobie celów jest zrealizowany autorski projekt The Music of Victor Young, który stał się podstawą przewodu habilitacyjnego.

 


W dniach 3-4 czerwca 2014 r. w doborowym towarzystwie w TRITONE STUDIO w Los Angeles  odbyło się nagranie tej płyty. Obok Kuby Stankiewicza zagrali Dariusz Oleszkiewicz na kontrabasie i Peter Erskine na perkusji. Są to muzycy wysokiego formatu, którzy już dawno dołączyli do światowej czołówki sceny jazzowej. Płyta została wydana przez Warner Music Poland (2014).

 


Zarejestrowany na płycie CD Kuba Stankiewicz - The Music of Victor Young materiał muzyczny przedstawia nam Artystę, którego świadomość kształtowała się na mainstream’owym nurcie muzyki jazzowej. Głównym atutem świadczącym o oryginalności i wartości nagranej muzyki jest czystość klasycznego, zespołowego brzmienia połączona z wrażliwością oraz indywidualną koncepcją lidera. Od wielu lat Kuba Stankiewicz należy do grupy najlepszych polskich pianistów jazzowych, a pianistykę Artysty i jego indywidualny język wyróżniają takie cechy jak: subtelność, umiejętność budowania nastrojów, logiczne konstrukcje muzyczne, interesująca harmonika, wrażliwość na barwę, wyobraźnia muzyczna. Obecnie Kuba Stankiewicz należy do grona wiodących polskich artystów jazzowych. Prowadzi szeroką działalność artystyczną jako muzyk instrumentalista, kompozytor, aranżer i lider zespołów. O pozycji Artysty świadczy bezspornie jego rozległa współpraca z czołowymi muzykami jazzowymi, aktywny udział w festiwalach muzyki jazzowej. Poza koncertami w Polsce jest aktywny na zagranicznych scenach muzycznych (Niemcy, Rosja, USA, Meksyk, Ukraina, Słowacja, Chorwacja, Bośnia i Hercegowina, Portugalia, Czechy, Kanada, Bułgaria, Włochy, Białoruś, Malta, Japonia, Węgry, Rumunia).

 


Za osiągnięcia twórcze i artystyczne otrzymał odznaczenia, nagrody i nominacje: nominację do nagrody akademii fonograficznej Fryderyk 2013 w kategorii Album Roku –Jazz; odznakę honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” (2013); nominację do Wrocławskiej Nagrody Muzycznej (2013).
Serdecznie gratulujemy Kubie Stankiewiczowi dorobku i habilitacji. 

 

 

Jerzy  Szymaniuk

 

 

Zespół serwisu informacyjnego UZ także dołącza się do gratulacji.

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT