Komunikaty w sprawie zagrożenia epidemiologicznego koronawirusem SARS-CoV-2

 

Organizacja działalności dydaktycznej Uniwersytetu Zielonogórskiego w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021:


 


 

Zarządzenie nr 112 Rektora UZ

Zarządzenie w sprawie organizacji działalności dydaktycznej UZ w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021 związanej z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19
pdf, 680.6K, 08/27/20, 1668 pobrań

 

W celu ograniczenia bezpośredniego kontaktu procedura obiegu dokumentów na Uniwersytecie Zielonogórskim przybiera następujące formy:

 

  • dokumenty adresowane do wszystkich działów w pionach podległych Rektorowi, Prorektorom i Kanclerzowi prosimy o przesyłanie w formie elektronicznej (skan);
  •  dokumenty wymagające podpisów prosimy o składanie na portierni przy ul. Licealnej 9;
  • wnioski o stypendia będą przyjmowane wyłącznie za pośrednictwem Poczty Polskiej za potwierdzeniem odbioru;
  • podania studentów do dziekana wynikające z toku studiów (powtarzania, urlopy, IOS) należy przesyłać w postaci skanów za pośrednictwem poczty elektronicznej (dokumenty w oryginale potwierdzające sytuację studenta za pośrednictwem Poczty Polskiej);
  • pozostałe sprawy pracownicze i studenckie załatwiane będą telefonicznie i za pośrednictwem poczty elektronicznej;

 

Prosimy o bezwzględne stosowanie się do szczegółowych zaleceń zawartych we wszystkich Komunikatach Zespołu Antykryzysowego Uniwersytetu Zielonogórskiego.

 

 

KOMUNIKATY ZESPOŁU ANTYKRYZYSOWEGO UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO

Komunikat nr 25.pdf

Komunikat dotycząc y wprowadzenia uaktualnionej wersji „Planu funkcjonowania Uniwersytetu Zielonogórskiego”
pdf, 313.5K, 09/04/20, 552 downloads

Komunikat nr 24.pdf

Komunikat dot. przywrócenia z dniem 1 lipca br. świadczenia pracy na terenie uczelni przez wszystkich pracowników niebędących nauczycielami akademickimi wszystkich jednostek.
pdf, 1.7M, 06/29/20, 442 downloads

Komunikat nr 23.pdf

komunikat dot. wznowienia, w ograniczonym zaleceniami GIS i Ministerstwa Rozwoju zakresie, funkcjonowania Ośrodków Wypoczynkowych UZ
pdf, 1.1M, 06/12/20, 107 downloads

Komunikat nr 22.pdf

Komunikat dot. zasad funkcjonowania Ośrodków Wypoczynkowych Uniwersytetu Zielonogórskiego
pdf, 295.2K, 06/04/20, 57 downloads

Komunikat nr 21.pdf

Komunikat dot. przywracania działalności uczelni od 25 maja br.
pdf, 396.8K, 05/22/20, 232 downloads

Komunikat nr 20.pdf

Komunikat dot. wyposażenia pracowników przez pracodawcę w maseczki wielokrotnego użytku
pdf, 720.1K, 05/22/20, 64 downloads

Komunikat nr 19.pdf

Komunikat dot. przywrócenia z dniem 25 maja br. możliwości świadczenia pracy przez pracowników na terenie uczelni
pdf, 700.4K, 05/18/20, 253 downloads

Plan przywracania funkcjonowania uczelni

pdf, 564K, 05/18/20, 258 pobrań

Komunikat nr 18.pdf

Komunikat dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi dot. przedłużenia zawieszanie funkcjonowania uczelni do dnia 24 maja br.
pdf, 285.5K, 04/28/20, 256 downloads

Komunikat nr 17

Komunikat dotyczący zawieszenia funkcjonowania uczelni do 30 kwietnia br.
pdf, 263.3K, 04/24/20, 242 pobrań

Komunikat nr 16

Komunikat dotyczący dostępu środków ochrony osobistej dla pracowników UZ
pdf, 314.6K, 04/15/20, 174 pobrań

Komunikat nr 15

Komunikat w sprawie udostępnienia zamkniętych budynków uczelni dla pracowników.
pdf, 745.1K, 04/14/20, 198 pobrań

Komunikat nr 14

Komunikat w sprawie przedłużenia zawieszenia funkcjonowania uczelni do 26 kwietnia br.
pdf, 381.9K, 04/09/20, 435 pobrań

Komunikat nr 13

Komunikat dla mieszkańców Domów Studenckich UZ w sprawie obiektów przeznaczonych dla utworzenia izolatorium na terenie woj. lubuskiego.
pdf, 738.6K, 04/07/20, 168 pobrań

Komunikat nr 12

Komunikat dot. obowiązku do organizacji zabezpieczenia przez Kierowników Pionów i Jednostek Organizacyjnych podległym pracownikom wykonującym pracę na terenie Uczelni poprzez zapewnienie środków ochrony bezpośredniej.
pdf, 154.8K, 04/09/20, 103 pobrań

Komunikat nr 11

Komunikat dot. zamknięcia budynków uczelni wraz z zawieszeniem pracy portierów.
pdf, 1.2M, 03/26/20, 383 pobrań

Załącznik nr 1 do Komunikatu nr 11

Wniosek o wyrażenie zgody na wejście do budynku w okresie zagrożenia epidemiologicznego
docx, 18.5K, 03/27/20, 141 pobrań

Komunikat nr 10

Komunikat dot. przedłużenia zawieszenie funkcjonowania uczelni do dnia 10 kwietnia 2020 r.
pdf, 424.9K, 03/23/20, 326 pobrań

Komunikat nr 9

Komunikat dotyczący zmianie trybu pracy jednostek administracyjnych UZ.
pdf, 361.9K, 03/13/20, 1491 pobrań

Komunikat nr 8

Komunikat w sprawie nakazu opuszczenia Domów Studenckich do dnia 17 marca 2020 r.
pdf, 831.8K, 03/12/20, 1816 pobrań

Komunikat nr 7

Komunikat w sprawie wznowienia realizacji nakazu opuszczenia Domów Studenckich.
pdf, 217.1K, 03/12/20, 1044 pobrań

Komunikat nr 6

Komunikat w sprawie wstrzymania nakazu opuszczenia Domów Studenckich.
pdf, 190.8K, 03/11/20, 2174 pobrań

Komunikat nr 5

Komunikat dotyczący odwołania wszystkich form zajęć dydaktycznych, kulturalnych i sportowych na UZ.
pdf, 653.6K, 03/11/20, 6849 pobrań

Announcement No. 5a

pdf, 247.9K, 03/12/20, 355 pobrań

Komunikat nr 4

Komunikat dotyczący zakwaterowania nowych osób w domach studenckich i odwiedzin.
pdf, 177.2K, 03/10/20, 2833 pobrań

Komunikat nr 3

Komunikat o ograniczeniu do minimum bezpośrednich kontaktów pracowników uczelni oraz obowiązku poinformowania pracodawcy o podejrzeniu zachorowania wywołanego wirusem COVID-19.
pdf, 387.5K, 03/10/20, 2369 pobrań

Komunikat nr 2

Komunikat o zawieszeniu do odwołania uroczystości o charakterze ogólnouczelnianym, wydziałowym, sportowym oraz konferencji.
pdf, 167.6K, 03/09/20, 2959 pobrań

Komunikat nr 1

Komunikat o zawieszeniu wyjazdów i przyjazdów studentów, doktorantów i pracowników UZ do/z krajów zagrożonych.
pdf, 320.1K, 03/07/20, 1596 pobrań

 

KOMUNIKATY I ZARZĄDZENIA REKTORA UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO

Komunikat Rektora UZ - 02.09.2020.pdf

Komunikat dot. czasowego ograniczenia bezpośredniego kontaktu nauczycieli akademickich ze studentami
pdf, 680.1K, 09/04/20, 59 downloads

Zarządzenie nr 68 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego.pdf

Zarządzenie w sprawie w sprawie zasad przeprowadzania egzaminów i zaliczeń oraz egzaminów dyplomowych na studiach wyższych, egzaminów i zaliczeń na studiach doktoranckich i w szkołach doktorskich, a także zajęć na studiach podyplomowych i realizacji obowiązkowych praktyk zawodowych w okresie w okresie czasowego zawieszenia w związku z COVID-19 kształcenia na Uniwersytecie Zielonogórskim
pdf, 126.9K, 05/22/20, 599 downloads

Komunikat Rektora

Komunikat w sprawie nowych terminów wnoszenia opłat za studia na Uniwersytecie Zielonogórskim.
pdf, 183.5K, 04/08/20, 1666 pobrań

Zarządzenie nr 58 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego

Zarządzenie w sprawie organizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w okresie czasowego zawieszenia kształcenia na UZ od 12 do 25 marca 2020r.
pdf, 311.9K, 04/15/20, 691 pobrań

Zarządzenie nr 55 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego

Zarządzenie w sprawie czasowego ograniczenia obowiązku pracy na terenie uczelni w związku z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19
pdf, 1.3M, 03/27/20, 977 pobrań

Zarządzenie nr 53 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego

Zarządzenie w sprawie organizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w okresie czasowego zawieszenia w związku z COVID-19 kształcenia na Uniwersytecie Zielonogórskim
pdf, 524.7K, 03/23/20, 764 pobrań

Zarządzenie nr 50 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego

Zarządzenie w sprawie organizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w okresie czasowego zawieszenia w związku z COVID-19 kształcenia na Uniwersytecie Zielonogórskim
pdf, 672.7K, 03/23/20, 488 pobrań

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 50 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego

Proponowane formy zdalnego prowadzenia zajęć
pdf, 261.4K, 03/23/20, 409 pobrań

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 50 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego

Sprawozdanie z prowadzenia zajęć w formie e-learningu
docx, 16.7K, 03/23/20, 296 pobrań

 

Wsparcie psychologiczne dla pracowników i studentów UZ

 

 

 

INFORMACJE MINISTERSTWA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
 

 

 

Komunikat Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: przedłużenie ograniczenia działalności uczelni do 24 maja br.


Więcej::

 

 

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

 

18 marca 2020 r. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wydało rekomendację o zawieszeniu przez uczelnie poboru opłat za studia. Rekomendacja ma na celu ograniczenie obciążeń finansowych studentów w sytuacji wprowadzenia na terenie kraju stanu zagrożenia epidemicznego i zamknięcia wielu miejsc takich jak np. lokale gastronomiczne, będące dla wielu studentów miejscem pracy.
 

Ze względu na tę wyjątkową sytuację władze Uniwersytetu Zielonogórskiego mając na uwadze dobro naszych studentów przygotują niezbędne przepisy, które pozwolą na przesunięcie terminu zapłaty kolejnych rat za studia. Nie zapłacenie raty zgodnie z obowiązującymi na dzień dzisiejszy przepisami nie będzie obarczone naliczaniem odsetek za opóźnienie. Stosowne przepisy wkrótce zostaną podane do wiadomości.
 

 

 

Informacja o działaniach podejmowanych przez agencje podległe MNiSW w związku z COVID-19:


LINK::

 

 

Środowiskowe wytyczne w związku z częściowym przywracaniem działalności uczelni przygotowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego:

 

Legitymacje studenckie i doktoranckie automatycznie przedłużone.

LINK::

 

 

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 informujemy, że w trosce o bezpieczeństwo całej wspólnoty akademickiej, zgodnie z rekomendacją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego prof. dr hab. inż. Tadeusz Kuczyński zdecydował, że:

 

1.    Wstrzymuje się zgody na wyjazdy studentów, doktorantów oraz nauczycieli akademickich i pozostałych pracowników w rejony zagrożone występowaniem koronawirusa SARS-CoV-2 (Chiny, Hongkong, Korea Płd., Iran, Japonia, Tajlandia, Wietnam, Singapur, Niemcy i północne Włochy, a w szczególności regiony: Lombardia, Wenecja Euganejska, Piemont, Emilia Romania i Lacjum). Sytuacja jest dynamiczna, dlatego też zaleca się  na bieżąco monitorować komunikaty Głównego Inspektora Sanitarnego. Aktualne informacje znajdują się na stronie::  

2.    Zaleca się rezygnację z prywatnych wyjazdów studentów, doktorantów oraz nauczycieli akademickich i pozostałych pracowników w rejony zagrożone występowaniem koronawirusa SARS-CoV-2.

3.    Zobowiązuje się kierowników jednostek organizacyjnych do podjęcia działań informacyjnych i organizacyjnych mogących efektywnie wpłynąć na ograniczenie rozprzestrzeniania się COVID-19 oraz podnieść bezpieczeństwo Pracowników, Studentów i Doktorantów naszej Uczelni.

4.    Zobowiązuje się studentów, doktorantów i pracowników do informowania swoich przełożonych o planowanych wyjazdach do państw o podwyższonym ryzyku zarażenia wirusem SARS-CoV-2 i o terminach powrotów z już zrealizowanych podróży.


Kierownicy jednostek organizacyjnych zostali poinformowani, że w przypadku takich pracowników należy skorzystać z możliwości polecenia pracownikowi świadczenia przez 14 dni pracy zdalnej. W takim przypadku pracownik powinien wykonywać pracę w domu, pozostawać w kontakcie z pracodawcą i być do jego dyspozycji. Pracownikom, u których występują objawy w postaci gorączki, kaszlu, duszności i problemów z oddychaniem, należy nie dopuścić do pracy i polecić kontakt ze stacją sanitarno-epidemiologiczną albo oddziałem zakaźnym szpitala. W odniesieniu do nauczycieli akademickich zawieszoną realizację zajęć dydaktycznych należy zaplanować do odrobienia w terminie późniejszym.
W przypadku studentów i doktorantów, którzy wrócili z podróży do państw o podwyższonym ryzyku zarażenia wirusem SARS-CoV-2 lub u których stwierdzono przytoczone wyżej objawy chorobowe, należy udzielić krótkoterminowego urlopu od zajęć. Wyżej wymienionym osobom należy umożliwić zaliczenie opuszczonych zajęć w innym terminie.

 

Rekomendacja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2::

 

 

Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego dla uczelni w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem::

 

 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zielonej Górze - AKTUALNOŚĆI::
 

 

Władze Uniwersytetu Zielonogórskiego zalecają bieżący monitoring komunikatów:

 

 

Narodowy Fundusz Zdrowia uruchomił całodobową infolinię: ( https://gis.gov.pl/aktualnosci/calodobowa-infolinia-nfz-o-koronawirusie/ ) o postępowaniu w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem.


 

Numer infolinii: 800-190-590


W godzinach urzędowania uczelni - telefon kontaktowy: 68 328 22 54.


Poza godzinami pracy tel.: 601 901 078
 

 

 

Co musisz wiedzieć o koronawirusie?

film przygotowany przez Ministerstwo Zdrowia

Koronawirus-Jak-zapobiegać.-Infolinia.jpg
Jak skutecznie myś ręce.png

Jak zrobic maseczkę chirurgiczną origami?

Domowy sposób na zrobienie maseczki chirurgicznej

Przydatne linki

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT